Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2618/B

Business name: 
MOVYS, a.s.
  (from: 12/15/2000)
Registered seat: 
Piesočná 7
Bratislava 821 04
  (from: 12/15/2000)
Identification number (IČO): 
35 802 286
  (from: 12/15/2000)
Date of entry: 
01/01/2001
  (from: 12/15/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/15/2000)
Objects of the company: 
servis a montáž elektronických zariadení
  (from: 12/15/2000)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja služieb a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/2000)
konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti telekomunikácií
  (from: 12/15/2000)
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej bezdrôtovej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prenosu dát prostredníctvom tejto siete
  (from: 01/18/2002)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 01/18/2002)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 01/18/2002)
konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrických a elektronických zariadení
  (from: 01/18/2002)
sprostredkovanie projektových činností
  (from: 01/18/2002)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 01/18/2002)
inštalovanie, údržba a opravy elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 07/31/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/03/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/03/2007)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava)
  (from: 12/13/2007)
počítačové služby
  (from: 05/15/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/15/2012)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/16/2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 08/16/2014)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie intenzity elektrického poľa
  (from: 08/16/2014)
výroba chladiacich, vzduchotechnických (vetracích) a klimatizačných zariadení
  (from: 01/22/2015)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 01/22/2015)
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (from: 01/22/2015)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
  (from: 01/22/2015)
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 01/22/2015)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 01/22/2015)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 01/22/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/22/2015)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/22/2015)
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  (from: 09/07/2017)
Inštalácia, servis, údržba, opravy alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  (from: 09/07/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/31/2020)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/31/2020)
prípravné práce pre stavbu - demolácie, búracie práce a zemné výkopové práce
  (from: 01/03/2007 until: 01/21/2015)
poskytovanie technických služieb - výroba, predaj, montáž, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 01/18/2002 until: 12/12/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/31/2002)
Managing board
  (from: 09/03/2001 until: 07/30/2002)
Managing board
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Ing. Jozef Motyčka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 92
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019)
Ing. Martin Motyčka - Vice-chairman of the Board of Directors
Kúpeľná 26/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 08/10/2021
  (from: 08/18/2021)
Ing. Marián Čurilla - člen predstavenstva
81
Rovné 067 32
From: 12/05/2005
  (from: 04/01/2006 until: 06/01/2009)
Ing. Marián Čurilla - člen predstavenstva
81
Rovné 067 32
From: 12/05/2005 Until: 05/22/2009
  (from: 06/02/2009 until: 06/01/2009)
Ing. Ivan Makovinský
Nad Dunajom 60
Bratislava 841 04
Until: 05/22/2002
  (from: 12/15/2000 until: 07/30/2002)
Ing. Ľubomír Melichárek - podpredseda predstavenstva
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 05/22/2009
  (from: 06/02/2009 until: 08/15/2014)
Ing. Ľubomír Melichárek - podpredseda predstavenstva
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 05/22/2009 Until: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Ľubomír Melichárek - podpredseda predstavenstva
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 06/14/2019)
Ing. Ľubomír Melichárek - podpredseda predstavenstva
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/09/2014 Until: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Ing. Ľubomír Melichárek - podpredseda predstavenstva
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 08/17/2021)
Ing. Ľubomír Melichárek - podpredseda predstavenstva
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/05/2019 Until: 08/10/2021
  (from: 08/18/2021 until: 08/17/2021)
Ing. Jozef Motyčka - predseda predstavenstva
Belinského 17
Bratislava 851 01
  (from: 12/15/2000 until: 05/23/2004)
Ing. Jozef Motyčka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6165/92
Bratislava 811 02
From: 01/01/2001
  (from: 05/24/2004 until: 06/01/2009)
Ing. Jozef Motyčka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6165/92
Bratislava 811 02
From: 01/01/2001
  (from: 06/02/2009 until: 08/15/2014)
Ing. Jozef Motyčka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6165/92
Bratislava 811 02
From: 01/01/2001 Until: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Jozef Motyčka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
From: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 06/14/2019)
Ing. Jozef Motyčka - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
From: 06/09/2014 Until: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Ing. Juraj Polakovič
Komárnická 14
Bratislava 821 03
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Ing. Ľuboš Polakovič
Studenohorská 2079/42
Bratislava 841 03
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Igor Rybár
Belinského 23
Bratislava 851 01
  (from: 09/03/2001 until: 05/23/2004)
Igor Rybár
Belinského 23
Bratislava 851 01
From: 05/10/2001
  (from: 05/24/2004 until: 03/31/2006)
Igor Rybár
Belinského 23
Bratislava 851 01
From: 05/10/2001 Until: 12/05/2005
  (from: 04/01/2006 until: 03/31/2006)
Ing. Viera Šebeňová
Jamnického 19
Bratislava 841 05
From: 05/22/2002
  (from: 07/31/2002 until: 06/01/2009)
Ing. Viera Šebeňová
Jamnického 19
Bratislava 841 05
From: 05/22/2002 Until: 05/22/2009
  (from: 06/02/2009 until: 06/01/2009)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 06/02/2009)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/03/2007 until: 06/01/2009)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/31/2002 until: 01/02/2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti. menu funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/03/2001 until: 07/30/2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Capital: 
311 155 EUR Paid up: 311 155 EUR
  (from: 05/15/2012)
248 925 EUR Paid up: 248 925 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 05/14/2012)
7 500 000 Sk Paid up: 7 500 000 Sk
  (from: 07/19/2007 until: 03/19/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 05/24/2004 until: 07/18/2007)
3 000 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 05/23/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Shares: 
Number of shares: 7500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Doterajší akcionári majú pri prevode akcií predkupné právo na kúpu akcií. Na tretiu osobu sú pri nevyužití predkupného práva žiadnym z doterajších akcionárov akcie prevoditeľné iba s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 03/20/2009)
Number of shares: 1778
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 35 EUR
  (from: 05/15/2012)
Number of shares: 7500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Doterajší akcionári majú pri prevode akcií predkupné právo na kúpu akcií. Na tretiu osobu sú pri nevyužití predkupného práva žiadnym z doterajších akcionárov akcie prevoditeľné iba s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 07/19/2007 until: 03/19/2009)
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Doterajší akcionári majú pri prevode akcií predkupné právo na kúpu akcií. Na tretiu osobu sú pri nevyužití predkupného práva žiadnym z doterajších akcionárov akcie prevoditeľné iba s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 05/24/2004 until: 07/18/2007)
Number of shares: 3000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/2001 until: 05/23/2004)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Stockholder: 
MOVYS Invest s. r. o.
Piesočná 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 11/16/2021)
Supervisory board: 
Ing. Milan Dorčák
Žihľavová 1186/6
Most pri Bratislave 900 46
From: 06/05/2019
  (from: 08/18/2021)
JUDr. Jana Peschlová
Podhorská 241/53
Dubová 900 90
From: 02/12/2021
  (from: 02/27/2021)
Ing. Viera Šebeňová
Jamnického 3295/19
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 08/10/2021
  (from: 08/18/2021)
JUDr. Allan Böhm
Medená 18
Bratislava 811 02
From: 10/15/2001
  (from: 04/01/2006 until: 03/19/2009)
JUDr. Allan Böhm
Medená 18
Bratislava 811 02
From: 10/15/2001 Until: 03/16/2009
  (from: 03/20/2009 until: 03/19/2009)
JUDr. Allan Böhm
Špitálska 47
Bratislava 811 08
  (from: 01/18/2002 until: 03/31/2006)
Ing. Milan Dorčák
Studené 1186
Most pri Bratislave 900 46
From: 10/28/2015
  (from: 11/06/2015 until: 06/14/2019)
Ing. Milan Dorčák
Studené 1186
Most pri Bratislave 900 46
From: 10/28/2015 Until: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Peter Krúpa
Bzovícka 24
Bratislava 851 07
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Peter Krúpa - predseda dozornej rady
Bzovícka 24
Bratislava 851 07
  (from: 09/03/2001 until: 03/19/2009)
Peter Krúpa - predseda dozornej rady
Bzovícka 24
Bratislava 851 07
From: 12/05/2005 Until: 03/16/2009
  (from: 03/20/2009 until: 03/19/2009)
Ing. Martin Melichárek
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 03/16/2009
  (from: 03/20/2009 until: 08/15/2014)
Ing. Martin Melichárek
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 03/16/2009 Until: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Martin Melichárek
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 06/14/2019)
Ing. Martin Melichárek
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/09/2014 Until: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Miroslav Perveka - predseda dozornej rady
89
Sihelné 029 46
  (from: 12/15/2000 until: 09/02/2001)
Ing. Ivan Peschl
Podhorská 241/53
Dubová 900 90
From: 03/16/2009
  (from: 03/20/2009 until: 08/15/2014)
Ing. Ivan Peschl
Podhorská 241/53
Dubová 900 90
From: 03/16/2009 Until: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. Ivan Peschl
Podhorská 241/53
Dubová 900 90
From: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 11/05/2015)
Ing. Ivan Peschl
Podhorská 241/53
Dubová 900 90
From: 06/09/2014 Until: 10/28/2015
  (from: 11/06/2015 until: 11/05/2015)
Ing. František Pišoft
Fedinova 5
Bratislava 851 05
From: 06/03/2002
  (from: 07/31/2002 until: 08/15/2014)
Ing. František Pišoft
Fedinova 5
Bratislava 851 05
From: 06/03/2002 Until: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 08/15/2014)
Ing. František Pišoft
Fedinova 5
Bratislava 851 05
From: 06/09/2014
  (from: 08/16/2014 until: 06/14/2019)
Ing. František Pišoft
Fedinova 5
Bratislava 851 05
From: 06/09/2014 Until: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Ing. František Pišoft
Fedinova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 02/26/2021)
Ing. František Pišoft
Fedinova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 06/05/2019 Until: 02/12/2021
  (from: 02/27/2021 until: 02/26/2021)
Ing. Juraj Polakovič
Komárnická 14
Bratislava 821 03
  (from: 09/03/2001 until: 01/17/2002)
Ing. Viera Šebeňová
Jamnického 19
Bratislava 841 05
Until: 05/22/2002
  (from: 12/15/2000 until: 07/30/2002)
Ing. Martin Melichárek
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/05/2019 Until: 08/10/2021
  (from: 08/18/2021 until: 08/17/2021)
Ing. Martin Melichárek
Trnavská 168/A
Bernolákovo 900 27
From: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 08/17/2021)
Ing. Milan Dorčák
Studené 1186
Most pri Bratislave 900 46
From: 06/05/2019
  (from: 06/15/2019 until: 08/17/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti GSM Servis, spol. s r.o. so sídlom Piesočná 7, 821 04 Bratislava ako jej univerzálny právny nástupca v zmysle § 69 ods. 1,2 Obchodného zákonníka, pričom bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.11.2000 a rozhodnutím akcionárov urobeným do notárskej zápisnice N 244/00, Nz 177/00 zo dňa 27.11.2000 v zmysle § 172 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2000)
Zmena stanov schválená valnými zhromaždeniami priebeh ktorých bol osvedčený do notárských zápisníc: N 184/2001, Nz 153/2001 dňa 25.5.2001 a N 289/2001, Nz 254/2001 dňa 1.8.2001.
  (from: 09/03/2001)
Zmena stanov schválená valnými zhromždeniami priebeh ktorých bol osvedčený do notárskych zápisníc č. N 383/2001, Nz 337/2001 dňa 15.10.2001 a č. N 469/2001, Nz 413/2001 dňa 11.12.2001.
  (from: 01/18/2002)
Zmena stanov schválená dňa 22. 5. 2002 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 193/2002, Nz 183/2002.
  (from: 07/31/2002)
Notárska zápisnica č. N 225/2003, Nz 69100/2003 zo dňa 11. 8. 2003.
  (from: 05/24/2004)
Notárska zápisnica č. N 21/2006, Nz 56259/2006, NCRls 55923/2006 zo dňa 14.12.2006.
  (from: 01/03/2007)
Notárska zápisnica N 18/2007, Nz 18647/2007 zo dňa 15.05.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2007.
  (from: 07/19/2007)
Notárska zápisnica č. N 67/2007, Nz 51815/2007, NCRls 51437/2007 zo dňa 04.12.2007.
  (from: 12/13/2007)
Notárska zápisnica N 124/2009, Nz 8115/2009, NCRls 8195/2009 spísaná dňa 16.3.2009.
  (from: 03/20/2009)
Notárska zápisnica zo dňa 22.05.2009 N 250/2009 Nz 16738/2009
  (from: 06/02/2009)
Notárska zápisnica č. N 299/2014, Nz 21857/2014 zo dňa 09.06.2014.
  (from: 08/16/2014)
Notárska zápisnica č. N 1/2015, Nz 98/2015, NCRls 100/2015 zo dňa 07.01.2015.
  (from: 01/22/2015)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person