Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  35600/V

Obchodné meno: 
FIXGEN s. r. o.
  (od: 10.12.2013)
Sídlo: 
Kavečianska cesta 1A
Košice 040 01
  (od: 24.12.2014)
IČO: 
45 644 985
  (od: 27.07.2010)
Deň zápisu: 
27.07.2010
  (od: 27.07.2010)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 27.07.2010)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 27.07.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 27.07.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 27.07.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 27.07.2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 12.01.2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 12.01.2011)
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - trenér tanečného športu
  (od: 10.11.2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 10.12.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 10.12.2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 10.12.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 10.12.2013)
vydavateľská činnosť
  (od: 10.12.2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 10.12.2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 10.12.2013)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 10.12.2013)
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (od: 10.12.2013)
čistenie kanalizačných systémov
  (od: 10.12.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 10.12.2013)
hydrogeologický prieskum
  (od: 06.06.2014)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 06.06.2014)
geologický prieskum životného prostredia
  (od: 06.06.2014)
terénne meračské práce
  (od: 06.06.2014)
technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
  (od: 06.06.2014)
technologické práce
  (od: 06.06.2014)
geochemické práce
  (od: 06.06.2014)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 06.06.2014)
sanácia geologického prostredia
  (od: 06.06.2014)
sanácia environmentálnej záťaže
  (od: 06.06.2014)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže
  (od: 06.06.2014)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 06.06.2014)
analýza rizika znečisteného územia s odborným obsahom hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík
  (od: 06.06.2014)
činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. h) zákona č. 51/1988 Zb.
  (od: 06.06.2014)
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. h) zákona č. 51/1988 Zb.
  (od: 06.06.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 06.06.2014)
geologický výskum
  (od: 09.10.2015)
ložiskový geologický prieskum
  (od: 09.10.2015)
geofyzikálne práce
  (od: 09.10.2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Inžinierske stavby-dopravné stavby, mosty
  (od: 09.10.2015)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 09.10.2015)
výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre statiku stavieb
  (od: 16.05.2017)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 30.04.2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 30.04.2022)
Sťahovacie služby
  (od: 30.04.2022)
Prevádzka malých plavidiel
  (od: 30.04.2022)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 30.04.2022)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 30.04.2022)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 30.04.2022)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 30.04.2022)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 30.04.2022)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 30.04.2022)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 30.04.2022)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 30.04.2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 30.04.2022)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 30.04.2022)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 30.04.2022)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 30.04.2022)
Organizovanie športových podujatí
  (od: 30.04.2022)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 30.04.2022)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 30.04.2022)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 30.04.2022)
Geografické a kartografické činnosti
  (od: 30.04.2022)
verejné obstarávanie
  (od: 02.06.2022)
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore činnosti: 2f enviromentalistika, 2k urbanizmus a územné plánovanie, 2y ochrana prírody, v oblasti činnosti: 3d líniové stavby, 3h vodné stavby, 3m stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu a cestovný ruch, 3n výstavba športových areálov, 3o územný rozvoj a územné plánovanie
  (od: 02.06.2022)
vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny: dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability, dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability, projekt ochrany chráneného krajinného prvku, dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny dokumenty starostlivosti o dreviny
  (od: 02.06.2022)
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (od: 02.06.2022)
činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. b), c), d), e), f) a g) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 02.06.2022)
banská činnosť vykonávaná v rozsahu § 2 písm. e), f), g) a h) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 21.10.2022)
vykonávanie leteckých prác, druh prevádzky prieskum a pozorovanie a hliadkovanie v rozsahu a podmienok určených povolením číslo SK/220 vydaným Dopravným úradom Slovenskej republiky č. p. 18289/2022/OdUAV-003/FP zo dňa 15.8.2022 podľa § 48 ods. 1 písm. d) a písm. e) bod 3. zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
  (od: 21.10.2022)
Spoločníci: 
Ing. Ivo Jech
Náměstí 17. listopadu 1241
Přelouč 535 01
Česká republika
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Ivo Jech
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 15.02.2022)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 16.05.2017)
Ing. Ivo Jech
Náměstí 17. listopadu 1241
Přelouč 535 01
Česká republika
Vznik funkcie: 05.08.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť navonok jej menom koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 13.08.2014)
Výška základného imania: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 27.07.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou 23.6.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (od: 27.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.12.2010.
  (od: 12.01.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.10.2011
  (od: 10.11.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.11.2013.
  (od: 10.12.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2024
Dátum výpisu:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR