Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2616/B

Obchodné meno: 
TUBAU, a.s.
  (od: 03.02.2006)
Sídlo: 
Pribylinská 12
Bratislava 831 04
  (od: 06.01.2010)
IČO: 
35 801 999
  (od: 13.12.2000)
Deň zápisu: 
13.12.2000
  (od: 13.12.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.12.2000)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod a maloobchod v odbore: polygrafické stroje, odevy, textil, športové potreby, obuv, kozmetika, kožená galantéria, železiarstvo, hutný materiál, stavebný materiál, poľnohospodárske produkty, nápoje, tabak, pracie a čistiace prostriedky, farby, laky, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, kvety, rastliny, surové kožky, kože, mäso a mäsové výrobky, káva, koreniny, sklo, porcelán, drevo, drevené výrobky, motorové vozidlá
  (od: 13.12.2000)
činnosť realitnej kancelárie
  (od: 13.12.2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 13.12.2000)
výstavníctvo
  (od: 13.12.2000)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 03.02.2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 03.02.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 03.02.2006)
výroba a montáž kovových konštrukcií
  (od: 03.02.2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, zákaziek a reklamy
  (od: 03.02.2006)
prenájom zariadení, strojov a prístrojov
  (od: 03.02.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 03.02.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 03.02.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.02.2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 03.02.2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.02.2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.02.2006)
organizovanie školení a seminárov
  (od: 03.02.2006)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 03.02.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.02.2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxi služby
  (od: 03.02.2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (od: 03.02.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 03.02.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 03.02.2006)
projektová činnosť v kategórii statiky stavieb podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 10.02.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika, vodohospodárske stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 10.02.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, tunely podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 10.02.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 10.02.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 10.02.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 10.02.2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 04.11.2006)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (od: 04.11.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 16.07.2008)
montáž, oprava, vykonávanie revízií a skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 09.09.2010)
výkon poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom SNR č. 51/1988 Zb. pre činnosť podľa skupiny 01 prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
  (od: 31.01.2012)
projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu pre podzemie
  (od: 12.07.2017)
skladovanie výbušnín a výbušných predmetov
  (od: 12.07.2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 12.07.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.12.2000)
Ing. Vladimír Hozza - člen
Necpaly 382
Necpaly 038 12
Vznik funkcie: 15.05.2017
  (od: 12.07.2017)
Ing. Ivan Košťál - člen
Tichá 1183/7
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 15.05.2017
  (od: 12.07.2017)
Ing. Vladimír Ondriš - predseda predstavenstva
Cesta na klanec 4617/74
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 16.05.2018
  (od: 14.06.2018)
Ing. Radomír Svitok - Člen predstavenstva
Kukučínova 956/25
Bojnice 972 01
Vznik funkcie: 28.10.2021
  (od: 27.11.2021)
Pavol Baláž - Člen predstavenstva
Komenského 498/28B
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 28.10.2021
  (od: 27.11.2021)
Ing. Andrej Thiel - Člen predstavenstva
Nezvalova 587/1
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 28.10.2021
  (od: 27.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že podpisujúca osoba k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.01.2010)
Základné imanie: 
7 000 000 EUR Rozsah splatenia: 7 000 000 EUR
  (od: 02.08.2019)
Akcie: 
Počet: 1995
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 500 EUR
  (od: 01.12.2018)
Počet: 32
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 EUR
  (od: 01.12.2018)
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
  (od: 01.12.2018)
Dozorná rada: 
Ing. Juraj Rečka
Nám. Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 28.10.2021
  (od: 27.11.2021)
Vladimír Ondriš
Trnavská 1371/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 28.10.2021
  (od: 27.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica Nz 442/2000 zo dňa 23.11.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Ka Invest, spol. s r.o., Bratislava, Borská 6, IČO 36 177 768.
  (od: 13.12.2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1161/02, Nz 1094/02.
  (od: 18.03.2003)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2004
  (od: 07.12.2004)
Notárska zápisnica č. N 34/2006, Nz 2744/2006 zo dňa 25.01.2006 - rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, o rozšírení predmetu činnosti, odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 03.02.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 566/2006, Nz 38868/2006, NCRls 38743/2006 zo dňa 05.10.2006.
  (od: 04.11.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2007.
  (od: 27.06.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2008, Nz 24404/2008, NCRls 241420/2008 spísanej dňa 09.06.2008.
  (od: 16.07.2008)
Notárska zápisnica N 259/2009, Nz 26645/2009 zo dňa 06.08.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 28.10.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2009. Notárska zápisnica N 243/2009, Nz 40440/2009 zo dňa 10.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 21.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1080/2009, Nz 44856/2009, NCRls 45480/2009 zo dňa 30.11.2009.
  (od: 06.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.06.2010.
  (od: 09.09.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2011.
  (od: 17.12.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti formou notárskej zápisnice č. N 441/2011, Nz 59414/2011, NCRls 60576/2011 zo dňa 22.12.2011.
  (od: 31.01.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2012.
  (od: 01.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2012.
  (od: 01.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.09.2013.
  (od: 22.10.2013)
Zápiísnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2015.
  (od: 27.03.2015)
Predaj: 
Predaj časti podniku
na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej s akciovou spoločnosťou TuCon, a.s., IČO : 44 802 030, dňa 24.10.2009, schválenej valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.10.2009.
  (od: 21.11.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2021
Dátum výpisu:  01.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)