Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  661/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Slovenské farmárske, družstvo
  (from: 06/06/2014)
Registered seat: 
Protifašistických bojovníkov 11
Košice 040 01
  (from: 06/06/2014)
Identification number (IČO): 
47 254 246
  (from: 04/02/2014)
Date of entry: 
04/02/2014
  (from: 04/02/2014)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/02/2014)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/02/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/02/2014)
Mgr. Marián Haverlík - člen
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/30/2014
  (from: 06/06/2014)
JUDr. Bronislava Kubišová - člen
Štúrova 12/24
Košice-Juh 040 01
From: 05/30/2014
  (from: 06/06/2014)
Ing. Maroš Kminiak - člen
Tužina 480
Tužina 972 14
From: 05/30/2014
  (from: 06/06/2014)
Ing. Rastislav Klembara - predseda predstavenstva
Gercenova 14
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 05/30/2014
  (from: 06/06/2014)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva spolu s aspoň jedným ďalším členom predstavenstva. Predseda predstavenstva je v prípade svojej dočasnej nespôsobilosti konať za družstvo, oprávnený splnomocniť ktoréhokoľvek člena predstavenstva na konanie v mene predsedu predstavenstva a to ad hoc písomnou špeciálnou plnou mocou, ktorej doba platnosti je časovo obmedzená a rozsah splnomocnenia definuje určitý úkon, ku ktorému je splnomocnenec oprávnený. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda predstavenstva aspoň jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/06/2014)
Supervisory board: 
Ing. Vendelín Benkóczki
Lidér Tejed 55
Povoda 929 01
From: 04/02/2014
  (from: 04/02/2014)
Mgr. Ester Belišová
Iľjušinova 1031/4
Bratislava 851 01
From: 04/02/2014
  (from: 04/02/2014)
Ing. Pavol Bábsky
Žilinská 22/1
Piešťany 921 01
From: 05/30/2014
  (from: 06/06/2014)
Registered capital: 
1 250 EUR
  (from: 07/26/2014)
Basic member contribution: 
625 EUR výška základného členského vkladu
  (from: 07/26/2014)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou schôdzou družstva, ktorej priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 375/2014, Nz 9831/2014, NCRls 9998/2014 dňa 13.03.2014 a dodatkom k ustanovujúcej schôdzi vo forme notárskej zápisnice č. N 484/2014, Nz 12360/2014, NCRls 12588/2014 zo dňa 31.03.2014, podľa ust. § 221 - 260 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/02/2014)
Osvedčenie o priebehu členskej schôdze družstva zo dňa 03.06.2014.
  (from: 06/06/2014)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person