Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2623/B

Business name: 
HORNEX, a.s.
  (from: 12/19/2000)
Registered seat: 
Agátová 4D
Bratislava 841 01
  (from: 10/16/2012)
Agátová 1
Bratislava 841 01
  (from: 07/18/2002 until: 10/15/2012)
Agátová 1
Bratislava 840 02
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
Identification number (IČO): 
35 802 570
  (from: 12/19/2000)
Date of entry: 
01/01/2001
  (from: 12/19/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2000)
Objects of the company: 
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 12/19/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/19/2000)
výroba stavebných hmôt a drevárskych hmôt v stavebnej výrobe
  (from: 12/19/2000)
nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materiálov, strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 12/19/2000)
architekt pre pozemné stavby a pre interiér
  (from: 07/18/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 07/18/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 07/18/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuánu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/18/2002)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 07/18/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 07/18/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod, obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením /
  (from: 07/18/2002)
prenájom a lízing tovaru
  (from: 07/18/2002)
prenájom a lízing motorových vozidiel
  (from: 07/18/2002)
prenájom a lízing strojov a zariadení
  (from: 07/18/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/18/2002)
nákup a predaj stavebných a drevárskych hmôt, výrobkov, materialov. strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 07/18/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 07/18/2002)
demolačné, búracie, čistiace práce bez použitia výbušnín
  (from: 07/18/2002)
upratovacie práce
  (from: 07/18/2002)
vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (from: 07/18/2002)
výroba a montáž kovových konštrukcií a fasád
  (from: 07/18/2002)
dodávka a montáž interiérov, nábytku v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2002)
prenájom nehnuteľností, ak sú poskytované iné než základné služby
  (from: 07/18/2002)
prevádzkovanie a správa garáží, odstavných plôch slúžiacích na umiestnenie najmenej priatich vozidiel
  (from: 07/18/2002)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 07/18/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/18/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/18/2002)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 07/18/2002)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/18/2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/18/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/18/2002)
Administratívna činnosť
  (from: 01/16/2014)
projektovanie stavieb a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
investorsko-inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
staviteľ
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a podnikateľských aktivít
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti investícií
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek, investícií, interiérov, zariadení budov
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
demolačné a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
upratovacie a čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
montáž kovových konštrukcií a fasád
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
navrhovanie, dodávka a montáž interiérov, nábytku a zariadení budov
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
  (from: 07/18/2002 until: 01/15/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/2003)
Managing board
  (from: 07/18/2002 until: 11/27/2003)
Managing board
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
Ing. Juraj Rosenberg - Chairman of the Board of Directors
Na Grunte 13030/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 02/01/2022
  (from: 02/24/2022)
Ing. Daniel Kucej - Vice-chairman of the Board of Directors
Kľukatá 1675/58
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 02/01/2022
  (from: 02/24/2022)
Ing. Juraj Vavruš - člen predstavenstva
895
Soblahov 913 38
From: 02/01/2022
  (from: 02/24/2022)
Ing. Ján Baranec - člen
Stred 312
Turzovka 023 54
From: 10/02/2013
  (from: 10/17/2013 until: 05/20/2015)
Ing. Ján Baranec - člen
Stred 312
Turzovka 023 54
From: 10/02/2013 Until: 04/30/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Ján Baranec - člen
Stred 312
Turzovka 023 54
From: 05/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 02/06/2017)
Ing. Ján Baranec - člen
Stred 312
Turzovka 023 54
From: 05/01/2015 Until: 01/31/2017
  (from: 02/07/2017 until: 02/06/2017)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
51
Pavlice 919 42
  (from: 12/19/2000 until: 04/23/2003)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
Javorinská 1793/3
Bratislava 811 03
From: 01/01/2001
  (from: 04/24/2003 until: 08/10/2005)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
Javorinská 1793/3
Bratislava 811 03
From: 01/01/2001
  (from: 08/11/2005 until: 08/31/2010)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
Javorinská 1793/3
Bratislava 811 03
From: 01/01/2001 Until: 07/31/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
Javorinská 1793/3
Bratislava 811 03
From: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 05/20/2015)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
Javorinská 1793/3
Bratislava 811 03
From: 08/01/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
Javorinská 3
Bratislava 811 03
From: 05/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 07/11/2018)
Ing. Oto Hornáček - predseda predstavenstva
Javorinská 3
Bratislava 811 03
From: 05/01/2015 Until: 05/25/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ing. Ladislav Ježo - člen predstavenstva
Markovičova 14
Trnava 917 02
From: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 08/31/2010)
Ing. Ladislav Ježo - člen predstavenstva
Markovičova 14
Trnava 917 02
From: 01/01/2008 Until: 07/31/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Ing. Ladislav Ježo - člen predstavenstva
Markovičova 14
Trnava 917 02
From: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 06/28/2012)
Ing. Ladislav Ježo - člen predstavenstva
Markovičova 14
Trnava 917 02
From: 08/01/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Jašíkova 24
Bratislava 821 03
  (from: 12/19/2000 until: 04/23/2003)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 01/01/2001
  (from: 04/24/2003 until: 08/10/2005)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 01/01/2001
  (from: 08/11/2005 until: 08/31/2010)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 05/20/2015)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 08/01/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 05/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 01/28/2021)
Ing. Blažej Pintér - člen predstavenstva
Liptovská 4
Bratislava 821 09
From: 06/12/2002
  (from: 07/18/2002 until: 08/10/2005)
Ing. Blažej Pintér - člen predstavenstva
Liptovská 4
Bratislava 821 09
From: 06/12/2002 Until: 08/02/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Juraj Rosenberg - člen predstavenstva
Björnsonova 7
Martin 036 01
From: 08/02/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/28/2007)
Ing. Juraj Rosenberg - člen predstavenstva
Björnsonova 7
Martin 036 01
From: 08/02/2005
  (from: 08/29/2007 until: 08/31/2010)
Ing. Juraj Rosenberg - člen predstavenstva
Björnsonova 7
Martin 036 01
From: 08/02/2005 Until: 07/31/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Ing. Juraj Rosenberg - člen predstavenstva
Na Grunte 13030/3
Bratislava 831 52
From: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 05/20/2015)
Ing. Juraj Rosenberg - člen predstavenstva
Na Grunte 13030/3
Bratislava 831 52
From: 08/01/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Juraj Rosenberg - člen predstavenstva
Na Grunte 13030/3
Bratislava 831 52
From: 05/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 07/11/2018)
Ing. Juraj Rosenberg - člen predstavenstva
Na Grunte 13030/3
Bratislava 831 52
From: 05/01/2015 Until: 05/25/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ladislav Starna - člen predstavenstva
Saleziánska 20
Trnava 917 00
From: 08/02/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/28/2007)
Ing. Ladislav Starna - člen predstavenstva
Saleziánska 20
Trnava 917 00
From: 08/02/2005
  (from: 08/29/2007 until: 12/31/2007)
Ing. Ladislav Starna - člen predstavenstva
Saleziánska 20
Trnava 917 00
From: 08/02/2005 Until: 01/01/2008
  (from: 01/01/2008 until: 12/31/2007)
Ing. Stanislav Trello - člen
Čerešňová 7850/21
Trnava 917 08
From: 05/26/2018
  (from: 07/12/2018 until: 08/21/2018)
Ing. Stanislav Trello - člen
Čerešňová 7850/21
Trnava 917 08
From: 05/26/2018 Until: 08/15/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
Ing. Dušan Vávra - člen predstavenstva
Blagoeova 10
Bratislava 851 04
Until: 06/12/2002
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 05/01/2020 Until: 01/31/2022
  (from: 02/24/2022 until: 02/23/2022)
Ing. Juraj Vavruš - člen predstavenstva
895
Soblahov 913 38
From: 02/01/2017 Until: 01/31/2022
  (from: 02/24/2022 until: 02/23/2022)
Ing. Juraj Rosenberg - predseda
Na Grunte 13030/3
Bratislava 831 52
From: 05/26/2018 Until: 01/31/2022
  (from: 02/24/2022 until: 02/23/2022)
Ing. Juraj Rosenberg - predseda
Na Grunte 13030/3
Bratislava 831 52
From: 05/26/2018
  (from: 07/12/2018 until: 02/23/2022)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 05/01/2020
  (from: 01/29/2021 until: 02/23/2022)
Ing. Juraj Vavruš - člen predstavenstva
895
Soblahov 913 38
From: 02/01/2017
  (from: 02/07/2017 until: 02/23/2022)
Ing. Daniel Kucej - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Kľukatá 1675/58
Bratislava 821 05
From: 01/01/2001 Until: 07/31/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, a ktorýkoľvek člen predstavenstva výlučne spoločne s iným členom predstavenstva.
  (from: 02/24/2022)
V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, a ktorýkoľvek člen predstavenstva výlučne spoločne s iným členom predstavenstva.
  (from: 01/29/2021 until: 02/23/2022)
V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, a ktorýkoľvek člen predstavenstva výlučne spoločne s iným členom predstavenstva.
  (from: 08/11/2005 until: 01/28/2021)
V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, a člen predstavenstva výlučne spoločne s predsedom predstavenstva alebo s podpredsedom predstavenstva.
  (from: 11/28/2003 until: 08/10/2005)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, a to každý samostane.
  (from: 07/18/2002 until: 11/27/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a prokurista a to každý samostatne.
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
Procuration: 
Ing. Blažej Pintér, deň odňatia prokúry 12.6.2002
Liptovská 4
Bratislava 821 09
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
Capital: 
663 878,3776 EUR Paid up: 663 878,3776 EUR
  (from: 01/16/2009)
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 07/18/2002 until: 01/15/2009)
20 000 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 07/17/2002)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/16/2009)
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 01/15/2009)
Stockholder: 
HORFIN, a.s.
Agátová 4D
Bratislava 841 01
  (from: 11/12/2016)
Supervisory board: 
Mgr. Tomáš Škubla - podpredseda dozornej rady
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 05/27/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Peter Papp
Parková 760/1
Galanta 924 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Oto Hornáček - predseda dozornej rady
Javorinská 1793/3
Bratislava 811 03
From: 05/27/2018
  (from: 07/12/2018)
Ing. Štefan Baksa
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2021
  (from: 01/14/2021)
Ing. Štefan Baksa
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2011
  (from: 02/12/2011 until: 05/20/2015)
Ing. Štefan Baksa - podpredseda dozornej rady
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2011
  (from: 05/21/2015 until: 01/29/2016)
Ing. Štefan Baksa - podpredseda dozornej rady
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2011 Until: 01/11/2016
  (from: 01/30/2016 until: 01/29/2016)
Ing. Štefan Baksa - podpredseda dozornej rady
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2016
  (from: 01/30/2016 until: 07/11/2018)
Ing. Štefan Baksa - podpredseda dozornej rady
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2016 Until: 05/26/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ing. arch. Juraj Hlavica
Svetlá 3
Bratislava 811 02
  (from: 12/19/2000 until: 04/23/2003)
Ing. arch. Juraj Hlavica
Svetlá 3
Bratislava 811 02
From: 01/01/2001
  (from: 04/24/2003 until: 08/10/2005)
Ing. arch. Juraj Hlavica
Svetlá 3
Bratislava 811 02
From: 01/01/2001 Until: 08/02/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Ing. Zuzana Hornáčková
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2000 until: 04/23/2003)
Ing. Zuzana Hornáčková
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
From: 01/01/2001
  (from: 04/24/2003 until: 08/10/2005)
Ing. Zuzana Hornáčková
Ružová dolina 13
Bratislava 821 08
From: 01/01/2001 Until: 08/02/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Ing. Peter Papp
Parková 760/1
Galanta 924 01
From: 05/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 07/11/2018)
Ing. Peter Papp
Parková 760/1
Galanta 924 01
From: 05/01/2015 Until: 05/26/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Ing. Robert Pintér
Kvačalova 28
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2000 until: 12/02/2001)
Tomáš Škubla
Černyševského 17
Bratislava 851 01
From: 08/02/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/28/2007)
Mgr. Tomáš Škubla - predseda dozornej rady
Černyševského 17
Bratislava 851 01
From: 08/02/2005
  (from: 08/29/2007 until: 08/31/2010)
Mgr. Tomáš Škubla - predseda dozornej rady
Černyševského 17
Bratislava 851 01
From: 08/02/2005 Until: 07/31/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Mgr. Tomáš Škubla - predseda dozornej rady
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 05/20/2015)
Mgr. Tomáš Škubla - predseda dozornej rady
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 08/01/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Mgr. Tomáš Škubla - predseda dozornej rady
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 05/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 07/11/2018)
Mgr. Tomáš Škubla - predseda dozornej rady
Pod Rovnicami 5
Bratislava 841 04
From: 05/01/2015 Until: 05/26/2018
  (from: 07/12/2018 until: 07/11/2018)
Dušan Vávra
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
From: 08/02/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/28/2007)
Ing. Dušan Vávra - podpredseda dozornej rady
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
From: 08/02/2005
  (from: 08/29/2007 until: 08/31/2010)
Ing. Dušan Vávra - podpredseda dozornej rady
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
From: 08/02/2005 Until: 07/31/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Ing. Dušan Vávra - podpredseda dozornej rady
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
From: 08/01/2010
  (from: 09/01/2010 until: 05/20/2015)
Ing. Dušan Vávra - podpredseda dozornej rady
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
From: 08/01/2010 Until: 04/30/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Ján Winkler
Sedmokráskova 10
Bratislava 821 01
  (from: 12/03/2001 until: 04/23/2003)
Ing. Ján Winkler
Sedmokráskova 10
Bratislava 821 01
From: 01/12/2001
  (from: 04/24/2003 until: 02/11/2011)
Ing. Ján Winkler
Sedmokráskova 10
Bratislava 821 01
From: 01/12/2001 Until: 01/11/2011
  (from: 02/12/2011 until: 02/11/2011)
Ing. Štefan Baksa
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2016 Until: 01/12/2021
  (from: 01/14/2021 until: 01/13/2021)
Ing. Štefan Baksa
Štúrova 42
Báhoň 900 84
From: 01/12/2016
  (from: 07/12/2018 until: 01/13/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.12.2000 v súlade s ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 397/2000, Nz 389/2000 zo dňa 4.12.2000 a stanovy a.s. v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky ako i celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti HORNEX, spol. s r.o., P.O.BOX 78, Agátová 1, 840 02 Bratislava, IČO 31 320 627, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla.
  (from: 12/19/2000)
Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo dňa 12.1.2001 o voľbe člena dozornej rady. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.2.2001.
  (from: 12/03/2001)
Notárska zápisnica N 298/02, Nz 288/02 spísaná dňa 12.6.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Vávru sa končí dňom 12.6.2002
  (from: 07/18/2002)
Notárska zápisnica N 639/03, Nz 51670/03 zo dňa 24. 6. 2003 a zmena stanov.
  (from: 11/28/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2005 - zánik funkcie člena predstavenstva Blažeja Pintéra a členov dozornej rady Juraja Hlavicu a Zuzany Hornáčkovej dňa 2.8.2005.
  (from: 08/11/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2007.
  (from: 01/01/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010.
  (from: 09/01/2010)
Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 15.12.2010.
  (from: 02/12/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 24.05.2012.
  (from: 06/29/2012)
Rozhodnutie mestskej časti Bratislava- Dúbravka o zrušení, zmene a určení súpisných a orientačných čísel stavbám zo dňa 02.05.2012.
  (from: 10/16/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2013.
  (from: 10/17/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
  (from: 01/16/2014)
Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 21.12.2015
  (from: 01/30/2016)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 07.11.2016.
  (from: 11/12/2016)
Zápisnica č. 4/2018/DR z rokovania dozornej rady konaného dňa 23.5.2018. Rozhodnutie jediného akcionára č. 2/2018/VZ zo dňa 26.5.2018. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 358/2018, Nz 17064/2018, NCRls 17385/2018 napísanej dňa 28.5.2018. Zápisnica č. 4/2018/PR z rokovania predstavenstva konaného dňa 30.5.2018. Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 15.6.2018.
  (from: 07/12/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person