Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2645/B

Obchodné meno: 
RAVS, a.s. v likvidácii
  (od: 01.09.2004 do: 19.01.2011)
Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s.
  (od: 29.01.2001 do: 31.08.2004)
Sídlo: 
Nám. Slobody 27
Bratislava 810 05
  (od: 13.04.2005 do: 19.01.2011)
Nám. 1. mája 14
Bratislava 811 06
  (od: 01.09.2004 do: 12.04.2005)
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
  (od: 01.06.2001 do: 31.08.2004)
Starohájska 6
Bratislava 851 02
  (od: 29.01.2001 do: 31.05.2001)
IČO: 
35 804 670
  (od: 29.01.2001)
Deň zápisu: 
29.01.2001
  (od: 29.01.2001)
Deň výmazu: 
20.01.2011
  (od: 20.01.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.8.2010 č.k. 33CbR/257/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2010 súd rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti RAVS, a.s. v likvidácii na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/5/2007, právoplatné dňa 17.3.2009 ktorým rozhodol o zrušení konkurzu na majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku a na základe preukázania nemajetnosti spoločnosti RAVS, a.s. v likvidácii.
  (od: 20.01.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.01.2001)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.01.2001 do: 19.01.2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.01.2001 do: 19.01.2011)
predaj periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 29.01.2001 do: 19.01.2011)
distribučná činnosť
  (od: 29.01.2001 do: 19.01.2011)
expedičná činnosť
  (od: 29.01.2001 do: 19.01.2011)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 28.08.2003 do: 19.01.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.09.2004 do: 19.01.2011)
predstavenstvo
  (od: 29.01.2001 do: 31.08.2004)
Ing. Vladislav Čanky - člen
Budatínska 57/b
Bratislava 851 06
  (od: 29.01.2001 do: 14.03.2002)
Ing. Iveta Gundová
Ondavská 4
Bratislava 821 08
  (od: 01.06.2001 do: 23.05.2002)
Ing. Iveta Gundová - člen
Ondavská 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2001
  (od: 24.05.2002 do: 21.04.2004)
Ing. Iveta Gundová - člen
Ondavská 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.06.2001 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 22.04.2004 do: 21.04.2004)
Ing. Stanislav Kendra - člen
Úžiny 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 20.02.2002
  (od: 24.05.2002 do: 28.07.2002)
Ing. Stanislav Kendra - podpredseda predstavenstva
Úžiny 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.05.2002
  (od: 29.07.2002 do: 21.04.2004)
Ing. Stanislav Kendra - podpredseda predstavenstva
Úžiny 3
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 28.05.2002 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 22.04.2004 do: 21.04.2004)
Ing. Jozef Klimo - člen
Pluhová 77
Bratislava 831 03
  (od: 29.01.2001 do: 23.05.2002)
Ing. Jozef Kmeť - člen
Vranovská 67
Bratislava 851 02
  (od: 29.01.2001 do: 31.05.2001)
Ing. Peter Magdolen - podpredseda predstavenstva
Vavilovova 26
Bratislava 851 01
  (od: 29.01.2001 do: 23.05.2002)
Ing. Peter Magdolen - podpredseda predstavenstva
Vavilovova 26
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 11.12.2000
  (od: 24.05.2002 do: 28.07.2002)
Ing. Ján Pastucha - člen
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
  (od: 15.03.2002 do: 23.05.2002)
Ing. Ján Pastucha - predseda predstavenstva
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
  (od: 29.01.2001 do: 14.03.2002)
Ing. Jozef Vavrek - predseda predstavenstva
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
  (od: 15.03.2002 do: 23.05.2002)
Ing. Jozef Vavrek - predseda predstavenstva
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.02.2002
  (od: 24.05.2002 do: 21.04.2004)
Ing. Jozef Vavrek - predseda predstavenstva
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.02.2002 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 22.04.2004 do: 21.04.2004)
Ing. Jozef Klimo - člen
Pluhová 77
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 29.01.2001
  (od: 24.05.2002 do: 19.01.2011)
Ing. Peter Marciš - člen predstavenstva
H. Meličkovej 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 04.06.2002
  (od: 29.07.2002 do: 19.01.2011)
Ing. Peter Andrišin - predseda predstavenstva
Humenské námestie 6
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 25.03.2004
  (od: 22.04.2004 do: 19.01.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (od: 01.09.2004 do: 19.01.2011)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva, z nich najmenej jeden musí byť predsedom predstavenstva alebo podpredsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci členovia pripoja svoj podpis.
  (od: 29.01.2001 do: 31.08.2004)
Základné imanie: 
33 193,918875 EUR
  (od: 19.03.2010 do: 19.01.2011)
1 000 000 Sk
  (od: 29.01.2001 do: 18.03.2010)
Akcie: 
Počet: 1
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
  (od: 19.03.2010 do: 19.01.2011)
Počet: 1
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 29.01.2001 do: 18.03.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 24.3.2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.03.2007 č.k. 3K/5/2007 - 283, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.03.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka RAVS, a.s. v likvidácii.
  (od: 24.08.2007)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Vladimír Budiač
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 24.03.2007
  (od: 24.08.2007)
Dozorná rada: 
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Úžiny 1
Bratislava 831 06
  (od: 29.01.2001 do: 23.05.2002)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Úžiny 1
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 29.01.2001
  (od: 24.05.2002 do: 31.05.2004)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - predseda
Úžiny 1
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 29.01.2001 Skončenie funkcie: 01.06.2004
  (od: 01.06.2004 do: 31.05.2004)
Anna Ghanamová
Wolkrova 35
Bratislava 851 01
  (od: 29.01.2001 do: 23.05.2002)
Oľga Hudcovičová
Cabanova 26
Bratislava
  (od: 15.03.2002 do: 23.05.2002)
Ing. Peter Klučka
Sibírska 38
Bratislava 831 02
  (od: 29.01.2001 do: 23.05.2002)
Ing. Peter Klučka - člen
Sibírska 38
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 29.01.2001
  (od: 24.05.2002 do: 21.04.2004)
Ing. Peter Klučka - člen
Sibírska 38
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 29.01.2001 Skončenie funkcie: 25.03.2004
  (od: 22.04.2004 do: 21.04.2004)
Ing. Jiří Vacek
Kežmarská 16
Košice 040 11
  (od: 29.01.2001 do: 23.05.2002)
Ing. Jozef Vavrek - podpredseda
Orenburská 12
Banská Bystrica 974 01
  (od: 29.01.2001 do: 14.03.2002)
Ing. Jiří Vacek - člen
Kežmarská 16
Košice 040 11
Vznik funkcie: 29.01.2001
  (od: 24.05.2002 do: 19.01.2011)
Oľga Hudcovičová - člen
Cabanova 26
Bratislava
Vznik funkcie: 28.09.2001
  (od: 24.05.2002 do: 19.01.2011)
Ing. Ján Matejka
Krčulova 2
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 20.02.2002
  (od: 24.05.2002 do: 19.01.2011)
JUDr. Ľubomír Tencer
Hany Meličkovej 3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.02.2002
  (od: 24.05.2002 do: 19.01.2011)
Mgr. Branko Péchy
Moskovská 14
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 25.03.2004
  (od: 22.04.2004 do: 19.01.2011)
Ing. Ľubica Jonášová
Zálužická 102/21
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.06.2004
  (od: 01.06.2004 do: 19.01.2011)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 31.8.2004
Spoločnosť vstúpila do likvidácie na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.08.2004 vo forme notárskej zápisnice N 600/2004, Nz 65169/2004.
  (od: 01.09.2004)
 Likvidátor:
Ing. Miroslav Galamboš
Kodályova 9
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 14.02.2005 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 13.04.2005)
 Likvidátor:
Peter Zelenay
Prievozská 35
Bratislava
Vznik funkcie: 31.08.2004
  (od: 01.09.2004 do: 12.04.2005)
 Likvidátor:
Peter Zelenay
Prievozská 35
Bratislava
Vznik funkcie: 31.08.2004 Skončenie funkcie: 14.02.2005
  (od: 13.04.2005 do: 12.04.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa a zakladateľskou listinou spísanou dňa 11.12.2000 do notárskej zápisnice N 291/2000, Nz 260/2000 v zmysle §§ 154 - 220 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (od: 29.01.2001 do: 19.01.2011)
Zmena stanov schválená dňa 15.5.2001 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 145/2001, Nz 137/2001
  (od: 01.06.2001 do: 19.01.2011)
Notárska zápisnica N 484/2001, Nz 471/2001 zo dňa 5.11.2001, notárska zápisnica N 496/2001, Nz 483/2001 zo dňa 8.11.2001,osvedčujúca priebeh valných zhromaždení, na ktorých bolo rozhodnuté o zmene stanov.
  (od: 15.03.2002 do: 19.01.2011)
Zasadnutie valného zhromaždenia, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 61/02, Nz 61/02 dňa 20.2.2002. Jediný akcionár: Slovenská pošta, štátny podnik IČO: 31 338 887 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica
  (od: 24.05.2002 do: 19.01.2011)
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 28.5.2002. Notárska zápisnica N 280/02, Nz 271/02 spísaná dňa 4.6.2002 notárom JUDr. Pavlovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia podpredsedu predstavenstva Ing. P. Magdolena sa končí dňom 28.5.2002, zánik členstva od 4.6.2002.
  (od: 29.07.2002 do: 19.01.2011)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.3.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 66/2003, Nz 16791/2003.
  (od: 28.08.2003 do: 19.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára to dňa 25.3.2004 o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Vavreka, Ing. S. Kendru a Ing. I. Gundovej sa končí dňom 25.3.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. P. Kľučku sa končí dňom 25.3.2004.
  (od: 22.04.2004 do: 19.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.5.2004. Funkcia člena dozornej rady RNDr. J. Dobrotku sa končí dňom 1.6.2004.
  (od: 01.06.2004 do: 19.01.2011)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.2.2009, č.k. 3K/5/2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2009 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu RAVS, a.s. v likvidácii, Nám. Slobody 27, Bratislava, IČO:35 804 670, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (od: 01.05.2009 do: 19.01.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  25.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)