Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5949/B

Business name: 
Slovak Investment Holding, a. s.
  (from: 07/27/2018)
Registered seat: 
Grösslingová 44
Bratislava 811 09
  (from: 02/11/2017)
Identification number (IČO): 
47 759 097
  (from: 05/01/2014)
Date of entry: 
05/01/2014
  (from: 05/01/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/2014)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/01/2014)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/01/2014)
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/01/2014)
vytváranie a spracovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych invetičných fondov
  (from: 05/01/2014)
obchodovanie na vlastný účet na regulovanom trhu, v rozsahu výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákonna č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
  (from: 05/01/2014)
administratívne služby
  (from: 05/01/2014)
sprostredkovanie a spracovanie investícií od investorov mimo zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
  (from: 03/22/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/01/2014)
Ing. Miloš Ješko - Member of the Board of Directors
Pod Zečákom 1477/52
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 03/15/2021
  (from: 03/27/2021)
Ing. Peter Fröhlich - Chairman of the Board of Directors
Pajštúnska 3821/9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 07/01/2021
  (from: 07/21/2021)
Ing. Peter Dittrich , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Líščie údolie 76/3
Bratislava 841 04
From: 01/18/2022
  (from: 02/16/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/01/2014)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 05/01/2014)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 05/01/2014)
Stockholder: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 814 99
  (from: 02/16/2022)
Supervisory board: 
Ing. Július Jakab - predseda dozornej rady
Nešporova 1254/8
Martin 036 01
From: 12/16/2020
  (from: 01/28/2021)
Rastislav Krátky
Nábrežná 1149/7
Nová Baňa 968 01
From: 12/16/2020
  (from: 01/28/2021)
Ing. Roland Štadler
Jégého 16999/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/04/2021
  (from: 03/27/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 534/2014, Nz 13381/2014, NCRls 13624/2014 spísanej dňa 07.04.2014 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 673/2014, Nz 16093/2014, NCRls 16411/2014 spísanej dňa 29.04.2014 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
  (from: 05/01/2014)
Notárska zápisnica - N 89/2015, Nz 3491/2015, NCRls 3633/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.
  (from: 02/11/2015)
Notárska zápisnica č. N 820/2018, Nz 24223/2018, NCRls 24683/2018. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SZRB Asset Management, a.s. na Slovak Investment Holding, a. s.
  (from: 07/27/2018)
Date of updating data in databases:  05/26/2023
Date of extract :  05/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person