Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1516/N

Business name: 
HABI spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 01/15/2005 until: 12/13/2005)
HABI spol. s r.o.
  (from: 05/03/1993 until: 01/14/2005)
Registered seat: 
Baštová 9
Komárno 945 01
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
Identification number (IČO): 
31 435 912
  (from: 05/03/1993)
Date of entry: 
05/03/1993
  (from: 05/03/1993)
Date of deletion: 
12/14/2005
  (from: 12/14/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/14/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
obchodná činnosť s ropnými produktami
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
predaj tovaru mimo predajne
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
šitie odevov
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
poradenská a konzultačná činnost v oblasti BOZP
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
Partners: 
JUDr. Dalibor Bošanský
Fedinova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/1993 until: 07/06/1995)
Ing. Marián Hatina
Eőtvősa 2706/50
Komárno
Slovak Republic
  (from: 11/23/1998 until: 12/13/2005)
Ing. Marián Hatina
Baštová 9
Komárno
Slovak Republic
  (from: 07/07/1995 until: 11/22/1998)
Branislav Hatina
Ipeľská 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/1993 until: 11/22/1998)
Ing. Marián Hatina
Baštová 9
Komárno
Slovak Republic
  (from: 05/03/1993 until: 07/06/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Marián Hatina
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 07/06/1995)
JUDr. Dalibor Bošanský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 07/06/1995)
Branislav Hatina
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 11/22/1998)
Ing. Marián Hatina
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/07/1995 until: 11/22/1998)
Ing. Marián Hatina
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/23/1998 until: 12/13/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
Ing. Marián Hatina
Baštová 9
Komárno
  (from: 05/03/1993 until: 11/22/1998)
Ing. Marián Hatina
Eőtvősa 2706/50
Komárno
  (from: 11/23/1998 until: 12/13/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje sa za ňu konateľ.
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/23/1998 until: 12/13/2005)
100 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 11/22/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2004
Rozhodnutím jediného spoločníka urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a o jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.12.2004 a bol vymenovaný likvidátor spoločnosti Ing. Marián Hatina.
  (from: 01/15/2005)
 Liquidators:
Ing. Marian Hatina
Eötvösa 2706/50
Komárno 945 01
From: 12/01/2004 Until: 12/14/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Marián Hatina
Eötvösa 2706/50
Komárno 945 01
From: 12/01/2004
  (from: 01/15/2005 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 01/15/2005)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 1516/N sa v y m a z u j e dňom 14.12.2005 obchodná spoločnosť HABI spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Baštová 9, 945 01 Komárno, IČO: 31 435 912. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 02.12.2005 o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
  (from: 12/14/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.3.1993 podľa ust. § 57, § 105 a nasl. Obch. zák. Stary spis: S.r.o. 4168
  (from: 05/03/1993 until: 12/13/2005)
Zmluva o prevode obchodného podielu medzi prevádzajúcim JUDr.Daliborom Bošanským a nadobúdateľom Ing.Mariánom Hatinom, zo dňa 22.06.1995. Stary spis: S.r.o. 4168
  (from: 07/07/1995 until: 12/13/2005)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 26.06.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 11/23/1998 until: 12/13/2005)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person