Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2639/B

Business name: 
Technické služby Starého Mesta, a.s.
  (from: 10/12/2016)
Registered seat: 
Žilinská 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
  (from: 10/12/2016)
Identification number (IČO): 
35 804 092
  (from: 01/22/2001)
Date of entry: 
01/22/2001
  (from: 01/22/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/22/2001)
Objects of the company: 
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 01/22/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/22/2001)
prenájom garáží a odstavných plôch
  (from: 01/22/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/22/2001)
poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 01/22/2001)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
  (from: 01/22/2001)
prieskum trhu
  (from: 01/22/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/22/2001)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho pedaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/22/2001)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/22/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/22/2001)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 11/22/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/22/2012)
počítačové služby
  (from: 11/22/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/22/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/22/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/22/2012)
administratívne služby
  (from: 11/22/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/22/2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/22/2012)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/22/2012)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 11/22/2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/22/2012)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/22/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/22/2012)
fotografické služby
  (from: 11/22/2012)
služby súvisiace a produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 11/22/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/22/2012)
ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/22/2012)
výroba obrazového záznamu spoločenských udalostí na objednávku
  (from: 11/22/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 11/22/2012)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 11/22/2012)
skladovanie
  (from: 11/22/2012)
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
  (from: 03/29/2013)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 11/27/2013)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 11/27/2013)
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 11/27/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/27/2013)
dokončovacie stavbné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 11/27/2013)
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 11/27/2013)
finančný leasing
  (from: 11/27/2013)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 11/10/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/22/2001)
Marek Vrbický - člen predstavenstva
Palisády 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 10/07/2019
  (from: 02/15/2020)
Ing. Ján Krta - predseda predstavenstva
Belopotockého 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 10/07/2019
  (from: 02/15/2020)
Ing. Patrícia Martincová - Member of the Board of Directors
Heyrovského 16
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 09/30/2020
  (from: 12/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
  (from: 01/22/2001)
Capital: 
939 055,964951 EUR Paid up: 939 055,964951 EUR
  (from: 10/12/2016)
Shares: 
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 478 888,667597 EUR
  (from: 12/15/2009)
Number of shares: 10
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 3,319392 EUR
  (from: 12/15/2009)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 393 746,265685 EUR
  (from: 12/15/2009)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 66 387,837749 EUR
  (from: 12/15/2009)
Stockholder: 
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
Bratislava 811 02
  (from: 11/27/2013)
Supervisory board: 
Ing. Matej Vagač
Dobrovičova 10
Bratislava - Staré mesto 811 09
From: 04/26/2018
  (from: 05/19/2018)
Mgr. Vladimír Palko
Medená 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/01/2019
  (from: 11/20/2019)
Ing. Jana Španková
Drotárska cesta 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/01/2019
  (from: 11/20/2019)
Ing. arch. Ľubomír Boháč
Na vŕšku 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 11/18/2019
  (from: 02/15/2020)
Ing. Peter Skalník
Na Štyridsiatku 7731/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 05/24/2021
  (from: 06/08/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.2000 a rozhodnutím zakladateľa urobeným do notárskej zápisnice N 134/2000 Nz 134/2000 zo dňa 15.12.2000 v zmysle § 154 a § 172 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/22/2001)
Notárska zápisnica č. N 85/2001, Nz 85/2001 zo dňa 2.5.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov.
  (from: 08/02/2001)
Notárska zápisnica zo dňa 5. 4. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie spoločnosti, zmenený počet a menovitá hodnota akcií, prerokované odstúpenie z funkcií členov predstavenstva, odvolaný a zvolený člen dozornej rady, schválený dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine a dodatok č. 2 k Stanovám spoločnosti. Jediným akcionárom spoločnosti je: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 811 02 Bratislava.
  (from: 04/22/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003. Rozhodnutie akcionára z 26.6.2003, funkcia člena predstavenstva Doc. Ing. Arch. Petra Gandla zanikla dňa 26.6.2003, funkcia členov dozornej rady Ing. Jána Odzgana, Ing. L. Taligu zaniká dňa 26.6.2003.
  (from: 11/14/2003)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 3.12.2007.Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2007.
  (from: 04/11/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2011
  (from: 09/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.11.2012.
  (from: 11/22/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.03.2013. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.
  (from: 09/05/2013)
Rozhodnutie jediného akcionátra zo dňa 30.09.2013.
  (from: 10/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.11.2013.
  (from: 11/27/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2015
  (from: 10/28/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2017.
  (from: 09/21/2017)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person