Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  485/V

Business name: 
B.B.S., spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii
  (from: 12/27/1996)
B.B.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 07/10/1991 until: 12/26/1996)
Registered seat: 
Kovačská 42
Košice 040 01
  (from: 01/21/1993)
Lichardová č. 20
Košice
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 617 997
  (from: 07/10/1991)
Date of entry: 
07/02/1991
  (from: 07/10/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/10/1991)
Objects of the company: 
maloobchod s priemyselným tovarom, potravinami, alkoholickými nápojmi, elektronikou, elektrotechnikou, kozmetikou a pracími práškami, gumou, drevo a výrobky z dreva kovmi a výrobkami z nich, sklo,keramika, spotrebný tovar, stavebný materiál, koža, výrobky z kože, galantéria, textil, odevy, suroviny textilného priemyslu, motorové vozidlá a náhradné diely, náhradné súčiastky k nim, obuv, papier, školské potreby, zelenina, ovocie, nápoje, tabakové výrobky, bižutéria, športové potreby, výrobky rastlinnej a živočíšnej výrobky, živé zvieratá, ryby a mrazené výrobky, mlieko, mliečné výrobky, hudobné nástroje, minerálna voda, produkty chemickej výroby strojné zariadenia, fotoaparáty, optika
  (from: 01/21/1993)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/21/1993)
výroba potravín a cestovín
  (from: 01/21/1993)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (from: 01/21/1993)
prenájom výherných prístrojov
  (from: 10/19/1993)
prevádzkovanie spoločenských hier, biliardu a nevýherných hracích automatov
  (from: 10/19/1993)
prenájom biliardu a nevýherných hracích automatov
  (from: 10/19/1993)
prevádzkovanie reštaurácie, kaviarne s barom a prevádzanie diskoték
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
obchodná činnosť s textilom, priemyselným tovarom, športové potreby, drogistický tovar, potraviny, obuv a motorové vozidlá
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
výroba potravín a cestovín
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vyhl. č. 8/91 Zb.
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
prenájom hracích prístrojov
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia a prevádzkovanie herne a v oblasti vykonávania stávkových hier pomocou mechanických zariadení a všetkých druhov hracích prístrojov
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
Partners: 
Martina Buzgová
Moldavská cesta 15
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/03/1995)
JUDr. Darina Gažovská
Krupskej 51
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/19/1993 until: 03/01/1994)
JUDr. Darina Gažovská
Krupskej 51
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
Ján Mikloš
Opatovská 83
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/19/1993 until: 03/02/1995)
Ján Mikloš
Opatovská 83
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
Jaroslav Murga
Šafárikova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/19/1993 until: 03/01/1994)
Igor Zalcer
Opatovská 85
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/19/1993 until: 03/02/1995)
Igor Zalcer
Opatovská 85
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
Serafino Pontoriero
prov. Begnara 81
Lugo-Revanna
Taliansko
  (from: 03/02/1994)
Serafino Pontoriero
prov. Begnara 81
Lugo-Revanna
Taliansko
  (from: 10/19/1993 until: 03/01/1994)
Serafino Pontoriero
prov. Begnara 81
Lugo-Revanna
Taliansko
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
Contribution of each member: 
Serafino Pontoriero
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 03/02/1994)
Martina Buzgová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/03/1995)
Serafino Pontoriero
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
JUDr. Darina Gažovská
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
Ján Mikloš
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
Igor Zalcer
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 07/10/1991 until: 10/18/1993)
Serafino Pontoriero
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 03/01/1994)
JUDr. Darina Gažovská
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 03/01/1994)
Ján Mikloš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 03/02/1995)
Igor Zalcer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 03/02/1995)
Jaroslav Murga
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 03/01/1994)
Management body: 
likvidátor
  (from: 12/27/1996 until: 11/14/2014)
konatelia
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
Martina Buzgová - Individual managing director
Moldavská cesta 15
Košice
  (from: 03/03/1995 until: 12/26/1996)
Ján Mikloš - Individual managing director
Opatovská 83
Košice
  (from: 01/21/1993 until: 03/02/1995)
Serafino Pontoriero - Individual managing director
Lichardova 20
Košice
  (from: 01/21/1993 until: 03/02/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/03/1995 until: 12/26/1996)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/21/1993 until: 03/02/1995)
Konatelia: Serafino Pontoriero- riaditeľ. Ján Mikloš Za spoločnosť podpisuje Serafino Pontoniero alebo Ján Mikloš, každý samostatne.
  (from: 07/10/1991 until: 01/20/1993)
Capital: 
160 000 Sk
  (from: 07/10/1991)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Jitka Hurová
Čučmianska dlhá 26
Rožňava 048 01
From: 12/31/2013
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Martina Buzgová
Moldavská 15
Košice
  (from: 12/27/1996 until: 11/14/2014)
 Liquidators:
Martina Buzgová
Moldavská 15
Košice
Until: 12/31/2013
  (from: 11/15/2014 until: 11/14/2014)
 Liquidators:
JUDr. Jitka Tutková
Čučmianska dlhá 26
Rožňava 048 01
From: 12/31/2013
  (from: 11/15/2014 until: 04/10/2017)
 Liquidators:
JUDr. Jitka Tutková
Čučmianska dlhá 26
Rožňava 048 01
From: 12/31/2013
  (from: 04/11/2017 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti v likvidácii podpisuje a za spoločnosť koná likvidátor.
  (from: 12/27/1996)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou N-448/91, Nz-429/91 zo dňa 28.6.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb.-hospodársky zákonník, ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa zák. č. 173/88 Zb. v znení novely 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou.
  (from: 07/10/1991)
Zápis prevedený podľa dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 29.8.1992 v súlade s § 74 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/21/1993)
Dodatok spoločenskej zmluvy č. 5 zo dňa 28.12.1993.
  (from: 03/02/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 6 zo dňa 23. 1. 1995.
  (from: 03/03/1995)
Zápisnica z VZ spoločnosti o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 10.12.1996. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 31.12.1996. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 27.12.1996.
  (from: 12/27/1996)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26Cbr/38/2009-36 zo dňa 25.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2013 odvolal z funkcie likvidátora spoločnosti B.B.S., spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii, Kováčska 42, 040 01 Košice Martinu Pontoriero, rod. Buzgovú a za likvidátora menoval JUDr. Jitku Tutkovú, so sídlom kancelárie Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava.
  (from: 11/15/2014)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person