Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  485/V

Obchodné meno: 
B.B.S., spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii
  (od: 27.12.1996)
B.B.S. spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 10.07.1991 do: 26.12.1996)
Sídlo: 
Kovačská 42
Košice 040 01
  (od: 21.01.1993)
Lichardová č. 20
Košice
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
IČO: 
00 617 997
  (od: 10.07.1991)
Deň zápisu: 
02.07.1991
  (od: 10.07.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 10.07.1991)
Predmet činnosti: 
maloobchod s priemyselným tovarom, potravinami, alkoholickými nápojmi, elektronikou, elektrotechnikou, kozmetikou a pracími práškami, gumou, drevo a výrobky z dreva kovmi a výrobkami z nich, sklo,keramika, spotrebný tovar, stavebný materiál, koža, výrobky z kože, galantéria, textil, odevy, suroviny textilného priemyslu, motorové vozidlá a náhradné diely, náhradné súčiastky k nim, obuv, papier, školské potreby, zelenina, ovocie, nápoje, tabakové výrobky, bižutéria, športové potreby, výrobky rastlinnej a živočíšnej výrobky, živé zvieratá, ryby a mrazené výrobky, mlieko, mliečné výrobky, hudobné nástroje, minerálna voda, produkty chemickej výroby strojné zariadenia, fotoaparáty, optika
  (od: 21.01.1993)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 21.01.1993)
výroba potravín a cestovín
  (od: 21.01.1993)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (od: 21.01.1993)
prenájom výherných prístrojov
  (od: 19.10.1993)
prevádzkovanie spoločenských hier, biliardu a nevýherných hracích automatov
  (od: 19.10.1993)
prenájom biliardu a nevýherných hracích automatov
  (od: 19.10.1993)
prevádzkovanie reštaurácie, kaviarne s barom a prevádzanie diskoték
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
obchodná činnosť s textilom, priemyselným tovarom, športové potreby, drogistický tovar, potraviny, obuv a motorové vozidlá
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
výroba potravín a cestovín
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vyhl. č. 8/91 Zb.
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
prenájom hracích prístrojov
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia a prevádzkovanie herne a v oblasti vykonávania stávkových hier pomocou mechanických zariadení a všetkých druhov hracích prístrojov
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
Spoločníci: 
Martina Buzgová
Moldavská cesta 15
Košice
  (od: 03.03.1995)
JUDr. Darina Gažovská
Krupskej 51
Košice
  (od: 19.10.1993 do: 01.03.1994)
JUDr. Darina Gažovská
Krupskej 51
Košice
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
Ján Mikloš
Opatovská 83
Košice
  (od: 19.10.1993 do: 02.03.1995)
Ján Mikloš
Opatovská 83
Košice
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
Jaroslav Murga
Šafárikova 5
Košice
  (od: 19.10.1993 do: 01.03.1994)
Igor Zalcer
Opatovská 85
Košice
  (od: 19.10.1993 do: 02.03.1995)
Igor Zalcer
Opatovská 85
Košice
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
Serafino Pontoriero
prov. Begnara 81
Lugo-Revanna
Taliansko
  (od: 02.03.1994)
Serafino Pontoriero
prov. Begnara 81
Lugo-Revanna
Taliansko
  (od: 19.10.1993 do: 01.03.1994)
Serafino Pontoriero
prov. Begnara 81
Lugo-Revanna
Taliansko
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Serafino Pontoriero
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk
  (od: 02.03.1994)
Martina Buzgová
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 03.03.1995)
Serafino Pontoriero
Vklad: 100 000 Sk
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
JUDr. Darina Gažovská
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
Ján Mikloš
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
Igor Zalcer
Vklad: 20 000 Sk
  (od: 10.07.1991 do: 18.10.1993)
Serafino Pontoriero
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 19.10.1993 do: 01.03.1994)
JUDr. Darina Gažovská
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 19.10.1993 do: 01.03.1994)
Ján Mikloš
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 19.10.1993 do: 02.03.1995)
Igor Zalcer
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 19.10.1993 do: 02.03.1995)
Jaroslav Murga
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk
  (od: 19.10.1993 do: 01.03.1994)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 27.12.1996 do: 14.11.2014)
konatelia
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
Martina Buzgová - konateľ
Moldavská cesta 15
Košice
  (od: 03.03.1995 do: 26.12.1996)
Ján Mikloš - konateľ
Opatovská 83
Košice
  (od: 21.01.1993 do: 02.03.1995)
Serafino Pontoriero - konateľ
Lichardova 20
Košice
  (od: 21.01.1993 do: 02.03.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 03.03.1995 do: 26.12.1996)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 21.01.1993 do: 02.03.1995)
Konatelia: Serafino Pontoriero- riaditeľ. Ján Mikloš Za spoločnosť podpisuje Serafino Pontoniero alebo Ján Mikloš, každý samostatne.
  (od: 10.07.1991 do: 20.01.1993)
Základné imanie: 
160 000 Sk
  (od: 10.07.1991)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Jitka Hurová
Čučmianska dlhá 26
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 31.12.2013
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
Martina Buzgová
Moldavská 15
Košice
  (od: 27.12.1996 do: 14.11.2014)
 Likvidátor:
Martina Buzgová
Moldavská 15
Košice
Skončenie funkcie: 31.12.2013
  (od: 15.11.2014 do: 14.11.2014)
 Likvidátor:
JUDr. Jitka Tutková
Čučmianska dlhá 26
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 31.12.2013
  (od: 15.11.2014 do: 10.04.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Jitka Tutková
Čučmianska dlhá 26
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 31.12.2013
  (od: 11.04.2017 do: 29.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti v likvidácii podpisuje a za spoločnosť koná likvidátor.
  (od: 27.12.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou N-448/91, Nz-429/91 zo dňa 28.6.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb.-hospodársky zákonník, ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa zák. č. 173/88 Zb. v znení novely 112/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou.
  (od: 10.07.1991)
Zápis prevedený podľa dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 29.8.1992 v súlade s § 74 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 21.01.1993)
Dodatok spoločenskej zmluvy č. 5 zo dňa 28.12.1993.
  (od: 02.03.1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 6 zo dňa 23. 1. 1995.
  (od: 03.03.1995)
Zápisnica z VZ spoločnosti o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 10.12.1996. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 31.12.1996. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 27.12.1996.
  (od: 27.12.1996)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26Cbr/38/2009-36 zo dňa 25.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2013 odvolal z funkcie likvidátora spoločnosti B.B.S., spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii, Kováčska 42, 040 01 Košice Martinu Pontoriero, rod. Buzgovú a za likvidátora menoval JUDr. Jitku Tutkovú, so sídlom kancelárie Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava.
  (od: 15.11.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  28.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)