Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  694/B

Business name: 
CFN, spol. s r.o. - v likvidácií
  (from: 11/02/1992 until: 07/11/1993)
CFN, spol.s.r.o.
  (from: 03/29/1991 until: 11/01/1992)
Registered seat: 
Planét 4
Bratislava
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
Identification number (IČO): 
17 309 671
  (from: 03/29/1991)
Date of entry: 
03/29/1991
  (from: 03/29/1991)
Person dissolved from: 
12. 7. 1993
  (from: 07/12/1993)
Date of deletion: 
07/12/1993
  (from: 06/30/1993)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/30/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/1991)
Objects of the company: 
výroba strojov a strojných zariadení všetkého druhu
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
výroba elektrických strojov a zariadení všetkého druhu
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
výroba vákuovej techniky
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
spracovanie plastov
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
výroba polotovarov z neželzných kovov
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
obchod s - vlastnými výrobkami
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
výrobkami elektrotechnického priemyslu
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
výrobkami z oblasti spracovanie plastov
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
obchod so všetkými surovinami, pomocnými materiálmi a finálnymi výrobkami, ktoré súvisia s horeuvedeným predmetom podnikania
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
kúpa, predaj, nájom, prenájom a leasing nehnuteľnosti
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
leasing strojov a zariadení všetkého druhu
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
Partners: 
CFN Holding Gesellschaft, m.b.H.
Waerndorfstrasse 3
A-2525 Guenseldorf
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
Contribution of each member: 
CFN Holding Gesellschaft, m.b.H.
Amount of investment: 200 000 Kčs
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
Management body: 
likvidátor
  (from: 11/02/1992 until: 07/11/1993)
Individual managing director
  (from: 03/29/1991 until: 11/01/1992)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Dietrich R. Ascher, zástupca spoločnosti Roger Dumont zástupca spoločnosti
  (from: 03/29/1991 until: 11/01/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Dr. Ján Havlát
ČA 8
Bratislava
  (from: 11/02/1992 until: 07/11/1993)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor
  (from: 11/02/1992 until: 07/11/1993)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť CFN spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Bratislava, ul. Planét 4 zapísaná v odd. Sro vložke č. 1188/B sa dňom právoplatnosti uznesenia vymazuje z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 1188
  (from: 07/12/1993)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.3.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník ktorej obsah bol overený v not. zápisnici ŠN Bratislava - vidiek, N 96/91 a podľa § 5 Zák.č. 173/88 v znení so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 1188
  (from: 03/29/1991 until: 07/11/1993)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person