Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  99665/B

Business name: 
A-SECURITY plus, s.r.o. v konkurze
  (from: 02/23/2022)
A-SECURITY plus, s.r.o.
  (from: 06/26/2012 until: 02/22/2022)
Registered seat: 
Ulica Svornosti 43
Bratislava 821 06
  (from: 06/13/2014)
Langsfeldova 1
Martin 036 01
  (from: 06/26/2012 until: 06/12/2014)
Identification number (IČO): 
47 239 581
  (from: 06/26/2012)
Date of entry: 
06/26/2012
  (from: 06/26/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/26/2012)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/13/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/13/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/13/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/13/2014)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/13/2014)
Počítačové služby
  (from: 06/13/2014)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/13/2014)
Finančný leasing
  (from: 06/13/2014)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/13/2014)
Faktoring a forfaiting
  (from: 06/13/2014)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/13/2014)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/13/2014)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/13/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/13/2014)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/13/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/13/2014)
Administratívne služby
  (from: 06/13/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/13/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 06/13/2014)
Vedenie účtovníctva
  (from: 06/13/2014)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/13/2014)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/13/2014)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/13/2014)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/13/2014)
Strážna služba podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 06/26/2012 until: 12/19/2013)
Strážna služba podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/20/2013 until: 10/25/2018)
Detektívna služba podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/20/2013 until: 09/10/2018)
Partners: 
Radomír Dufek
Komenského 1223
Řevnice 252 30
Czech Republic
  (from: 11/22/2018)
DAMO FACILITY s.r.o.
Jahnova 8
Pardubice - Zelené Předměstí 530 02
Czech Republic
  (from: 11/22/2018)
DOSONMO s.r.o.
66
Stéblová 533 45
Czech Republic
  (from: 04/06/2013 until: 11/21/2018)
František Dostál
22
Svatý Jiří - Loučky 565 01
Czech Republic
  (from: 04/06/2013 until: 11/21/2018)
Viera Krasňanová
Šebešťanová 112
Považská Bystrica 017 04
Slovak Republic
  (from: 06/26/2012 until: 04/05/2013)
Contribution of each member: 
Radomír Dufek
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 11/22/2018)
DAMO FACILITY s.r.o.
Amount of investment: 5 644 EUR Paid up: 5 644 EUR
  (from: 11/22/2018)
Viera Krasňanová
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/26/2012 until: 04/05/2013)
František Dostál
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 04/06/2013 until: 11/21/2018)
DOSONMO s.r.o.
Amount of investment: 5 644 EUR Paid up: 5 644 EUR
  (from: 04/06/2013 until: 11/21/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/26/2012)
Radomír Dufek
Komenského 1223
Řevnice 252 30
Česká republika
From: 08/30/2018
  (from: 11/22/2018)
Mgr. Milan Bolf
Marxova 812/23
Kopčany 908 48
From: 10/07/2016
  (from: 10/27/2016 until: 11/21/2018)
Mgr. Milan Bolf
Marxova 812/23
Kopčany 908 48
From: 10/07/2016 Until: 08/30/2018
  (from: 11/22/2018 until: 11/21/2018)
JUDr. Ivan Hanic
Majoránová 14795/71
Bratislava 821 07
From: 08/16/2013
  (from: 09/25/2013 until: 10/26/2016)
JUDr. Ivan Hanic
Majoránová 14795/71
Bratislava 821 07
From: 08/16/2013 Until: 10/07/2016
  (from: 10/27/2016 until: 10/26/2016)
Viera Krasňanová
Šebešťanová 112
Považská Bystrica 017 04
From: 06/26/2012
  (from: 06/26/2012 until: 09/24/2013)
Viera Krasňanová
Šebešťanová 112
Považská Bystrica 017 04
From: 06/26/2012 Until: 08/16/2013
  (from: 09/25/2013 until: 09/24/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 11/22/2018)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 06/26/2012 until: 11/21/2018)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/26/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/01/2022
  (from: 02/23/2022)
Bankruptcy trustee: 
Slovenská konkurzná a reštruktualizačná, k. s.
Miletičova 5B
Bratislava 821 08
From: 02/01/2022
  (from: 02/23/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 33K/31/2021 - 192 zo dňa 21.01.2022 právoplatným a vykonateľným dňa 01.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: A-SECURITY plus, s.r.o., so sídlom Ulica Svornosti 43, 821 06 Bratislava a súd ustanovil do funkcie správcu: Slovenská konkurzná a reľtruktualizačná, k. s., so sídlom kancelárie Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1673.
  (from: 02/23/2022)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person