Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1372/P

Business name: 
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
  (from: 09/09/2004)
Registered seat: 
Lipová 1
Humenné 066 01
  (from: 05/25/2018)
Identification number (IČO): 
31 680 321
  (from: 11/09/1993)
Date of entry: 
01/01/1994
  (from: 11/09/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/09/1993)
Objects of the company: 
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/19/1997)
montáž káblových rozvodov
  (from: 02/19/1997)
elektroinštalačné práce
  (from: 02/19/1997)
inžinierska činnosť
  (from: 02/19/1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 02/19/1997)
správa nehnuteľností vrátane výkonov bytového hospodárstva
  (from: 02/19/1997)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/19/1997)
prenájom strojov a prístrojov a iného hmotného invest. majetku
  (from: 02/19/1997)
sprostredkovanie obchodu v oblasti stavieb a poddodávok technických zariadení
  (from: 02/19/1997)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/19/1997)
nákup, výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 02/19/1997)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy A a bleskozvodov, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 v objektoch treidy A a bleskozvodov
  (from: 09/09/2004)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné (IV. trieda); tlakové nádoby stabilné (III. trieda); kotly parné a kvapalinové (V. trieda); tlakové nádoby stabilné (II. trieda); tlakové nádoby stabilné (I. trieda); potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II. trieda)
  (from: 09/09/2004)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na: Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane; Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5 MW
  (from: 09/09/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/09/2004)
zámočníctvo - výroba, montáž, rekonštrukcie , opravy, údržba
  (from: 09/09/2004)
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tepelných energetických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok
  (from: 09/09/2004)
montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba tepelných čerpadiel
  (from: 09/09/2004)
montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 09/09/2004)
výstavba a prevádzkovanie širokopásmových kábelových sietí
  (from: 09/09/2004)
montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov
  (from: 09/09/2004)
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba klimatizačných a veterných zariadení
  (from: 09/09/2004)
Pravidelná kontrola vykurovacích systémov.
  (from: 06/25/2014)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien.
  (from: 06/25/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
  (from: 06/25/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
  (from: 06/25/2014)
Výkon činnosti energetického audítora
  (from: 04/13/2017)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 04/13/2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/13/2017)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 05/25/2018)
Technik požiarnej ochrany
  (from: 05/25/2018)
Partners: 
Ing. Andrej Bača
1. mája 1457/13
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 09/09/2004)
Ing. Marián Lopata
Majakovského 2986/17
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 09/09/2004)
Ing. Marián Lopata
Majakovského 2986/17
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 05/25/2018)
Ing. Andrej Bača
1.mája 1457/13
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 05/25/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Andrej Bača
Amount of investment: 7 623 EUR Paid up: 7 623 EUR
  (from: 05/25/2018)
Ing. Marián Lopata
Amount of investment: 7 623 EUR Paid up: 7 623 EUR
  (from: 05/25/2018)
Ing. Marián Lopata
Amount of investment: 3 267 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 267 EUR
  (from: 05/25/2018)
Ing. Andrej Bača
Amount of investment: 3 267 EUR Paid up: 3 267 EUR
  (from: 05/25/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/09/1993)
Ing. Andrej Bača
1. mája 1457/13
Humenné 066 01
From: 01/01/1994
  (from: 06/20/2017)
Ing. Marián Lopata
Majakovského 2986/17
Humenné 066 01
From: 04/18/2018
  (from: 05/25/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/09/1993)
Capital: 
21 780 EUR Paid up: 21 780 EUR
  (from: 05/25/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.9.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3753
  (from: 11/09/1993)
Dodatok č. 1 zo dňa 17.10.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/19/1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 31.3.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/02/1999)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person