Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5996/B

Obchodné meno: 
VÁHOSTAV - SK, a.s.
  (od: 27.04.2001)
Prvá slovenská tunelárska, a.s.
  (od: 11.08.1993 do: 26.04.2001)
Sídlo: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (od: 17.07.2014)
Hlinská 40
Žilina 011 18
  (od: 10.04.2000 do: 16.07.2014)
Račianska 66
Bratislava 832 64
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
IČO: 
31 356 648
  (od: 11.08.1993)
Deň zápisu: 
11.08.1993
  (od: 11.08.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.08.1993)
Predmet činnosti: 
Vedenie účtovníctva
  (od: 16.01.2013)
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (od: 11.08.1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 30.10.2001)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 30.10.2001)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 30.10.2001)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 30.10.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.10.2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 30.10.2001)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 30.10.2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (od: 30.10.2001)
výskum a vývoj
  (od: 30.10.2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 30.10.2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 30.10.2001)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti
  (od: 30.10.2001)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 30.10.2001)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (od: 30.10.2001)
predaj pohonných hmôt
  (od: 30.10.2001)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 30.10.2001)
prechodné ubytovanie
  (od: 30.10.2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (od: 17.09.2002)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (od: 17.09.2002)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 17.09.2002)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (od: 17.09.2002)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (od: 17.09.2002)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (od: 17.09.2002)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (od: 17.09.2002)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 17.09.2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 03.07.2003)
údržba a oprava pracovných strojov a mechanizmov
  (od: 03.07.2003)
montáž a oprava zdvíhacích zariadení
  (od: 03.07.2003)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 03.07.2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 09.04.2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 09.04.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 30.09.2006)
recyklovanie ostatných stavebných odpadov
  (od: 30.09.2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 30.09.2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 07.11.2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 18.08.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 10.07.2012)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 10.07.2012)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 10.07.2012)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 10.07.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 10.07.2012)
zámočníctvo
  (od: 10.07.2012)
stolárstvo
  (od: 10.07.2012)
kovoobrábanie
  (od: 10.07.2012)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 27.11.2012)
projektová činnosť vo výstavbe
  (od: 08.09.2017)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (od: 30.10.2001 do: 09.07.2012)
nákladná cestná doprava
  (od: 05.12.2001 do: 08.04.2005)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 05.12.2001 do: 08.04.2005)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
projektová činnosť v investičnej výstavbe v odbore činnosti geotechnika, geotechnická príprava stavieb, zakladanie stavieb, podzemné stavby
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
vykonávanie občianskych stavieb
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
expertízna, posudková, konzultačná, kooperačná, sprostredkovateľská, poradenská a edukačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a technológií výstavby, včítane kontroly, meraní, skúšok a prieskumu
  (od: 08.11.1994 do: 29.10.2001)
vykonávanie geologických prác, projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (od: 30.06.1995 do: 20.10.2020)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 30.06.1995 do: 29.10.2001)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 30.10.2001 do: 02.07.2003)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 30.10.2001 do: 02.07.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.04.2000)
predstavenstvo
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Ing. Igor Choma - Člen predstavenstva
Liesková 660/10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 12.10.2020
  (od: 28.11.2020)
Ing. Ivan Kimlička - člen
Blumentálska 2732/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Ing. Richard Púček - člen predstavenstva
Antona Bielka 2
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 15.03.2017
  (od: 08.04.2017)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Mgr. Juraj Široký , MBA - predseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 11.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 01.07.2014)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 11.06.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 07.10.2014)
JUDr. Vladimír Balaník - člen
Kollárova 4452/41
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 30.09.2014
  (od: 08.10.2014 do: 07.10.2014)
Ing. Jaroslav Birkus
Vajanského 1129
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 25.03.2003
  (od: 11.04.2003 do: 27.04.2004)
Ing. Jaroslav Birkus
Vajanského 1129
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 25.03.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2004
  (od: 28.04.2004 do: 27.04.2004)
Ing. JUDr. Igor Brosz - člen predstavenstva
Tehelná 23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 08.10.2014 do: 08.07.2015)
Ing. JUDr. Igor Brosz - člen predstavenstva
Tehelná 23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 26.05.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Pavol Brtko
Riadok 15
Ružomberok
  (od: 10.04.2000 do: 14.05.2001)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
  (od: 23.07.2001 do: 02.02.2003)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
Vznik funkcie: 17.09.2003
  (od: 21.10.2003 do: 24.03.2006)
Ing. Martin Buňák - člen
Horná 1061/71A
Žilina - Budatín
Vznik funkcie: 17.09.2003
  (od: 25.03.2006 do: 28.03.2014)
Ing. Martin Buňák - člen
Horná 1061/71A
Žilina - Budatín
Vznik funkcie: 17.09.2003 Skončenie funkcie: 13.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 28.03.2014)
Ing. Martin Buňák - podpredseda
Gabajova 5
Žilina
Vznik funkcie: 29.06.2001 Skončenie funkcie: 17.09.2003
  (od: 03.02.2003 do: 20.10.2003)
Rudolf Čížik
Myslenická 3164/66
Pezinok - Myslenice
Vznik funkcie: 17.09.2003
  (od: 21.10.2003 do: 27.04.2004)
Rudolf Čížik
Myslenická 3164/66
Pezinok - Myslenice
Vznik funkcie: 17.09.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2004
  (od: 28.04.2004 do: 27.04.2004)
Ing. Mikuláš Čižmár
Oravská 1
Žilina
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Ing. Igor Dugát
140
Bošáca
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 17.09.2003
  (od: 03.02.2003 do: 20.10.2003)
Ing. Eva Chudícová - člen predstavenstva
Bleduľová 72
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.10.2015
  (od: 06.11.2015 do: 27.08.2018)
Ing. Eva Chudícová - člen predstavenstva
Bleduľová 72
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.10.2015 Skončenie funkcie: 25.06.2018
  (od: 28.08.2018 do: 27.08.2018)
Ing. Jaroslav Kapusta
Lúčna 31/3
Prievidza
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
RNDr. Ján Kato - podpredseda
Lábska 368/1
Zohor
Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 20.12.2001 do: 02.02.2003)
RNDr. Ján Kato - predseda
398
Borinka
Vznik funkcie: 15.06.2006
  (od: 14.07.2006 do: 01.07.2014)
RNDr. Ján Kato - predseda
398
Borinka
Vznik funkcie: 15.06.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
RNDr. Ján Kato - predseda
Borinka 398
Borinka 900 32
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 07.10.2014)
RNDr. Ján Kato - predseda
Borinka 398
Borinka 900 32
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 26.09.2014
  (od: 08.10.2014 do: 07.10.2014)
Ing. Ivan Kimlička - člen predstavenstva
Blumentálska 2732/8
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 13.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 05.06.2019)
Ing. Ivan Kimlička - člen predstavenstva
Blumentálska 2732/8
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 13.03.2014 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019 do: 05.06.2019)
Juraj Klimo
Demänová 134
Liptovský Mikuláš
  (od: 10.04.2000 do: 22.07.2001)
Ing. Miroslav Králik - predseda
Podhradie 55
Svätý Jur
Skončenie funkcie: 21.06.2002
  (od: 20.12.2001 do: 12.08.2002)
Ing. Pavol Kusý , CSc.
Iljušinová 4
Bratislava
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Ing. Karol Lesák - člen
Mierová 1970/25
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 30.01.2013
  (od: 23.02.2013 do: 07.10.2014)
Ing. Karol Lesák - člen
Mierová 1970/25
Dolný Kubín 026 01
Vznik funkcie: 30.01.2013 Skončenie funkcie: 26.09.2014
  (od: 08.10.2014 do: 07.10.2014)
Ing. Ján Marônek
Orechová 2
Bernolákovo
  (od: 20.12.2001 do: 16.09.2002)
Ing. Ján Marônek - podpredseda
Orechová 2
Bernolákovo
Vznik funkcie: 17.09.2003
  (od: 21.10.2003 do: 29.07.2004)
Ing. Ján Marônek - predseda
Orechová 2
Bernolákovo
Vznik funkcie: 21.06.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
  (od: 17.09.2002 do: 20.10.2003)
Ing. Ján Marônek - predseda
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 17.09.2003
  (od: 30.07.2004 do: 10.04.2006)
Ing. Ján Marônek - predseda
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 17.09.2003 Skončenie funkcie: 27.03.2006
  (od: 11.04.2006 do: 10.04.2006)
Marián Moravčík - predseda predstavenstva
Láb 113
Láb 900 67
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 08.10.2014 do: 19.12.2014)
Marián Moravčík - predseda predstavenstva
Láb 113
Láb 900 67
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 10.12.2014
  (od: 20.12.2014 do: 19.12.2014)
Mgr. Alexander Pistovčák
Ľubľanská 1678/3
Žilina
Vznik funkcie: 25.11.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
  (od: 09.12.2002 do: 20.10.2003)
Ing. Marián Repák - člen predstavenstva
Žltá 14/H
Bratislva 851 07
Vznik funkcie: 01.10.2014
  (od: 08.10.2014 do: 15.11.2016)
Ing. Marián Repák - člen predstavenstva
Žltá 14/H
Bratislva 851 07
Vznik funkcie: 01.10.2014 Skončenie funkcie: 28.10.2016
  (od: 16.11.2016 do: 15.11.2016)
Ing. Branislav Sališ
Bajzová 8
Žilina
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Ing. Gustav Schnierer
A. Hlinku 3
Bojnice
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Ing. Gustáv Schnierer
A. Hlinku 3
Bojnice
  (od: 10.04.2000 do: 29.11.2000)
Ing. Gustáv Schnierer
A. Hlinku 3
Bojnice
  (od: 30.11.2000 do: 04.12.2001)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 11.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 06.08.2004)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 11.06.2004
  (od: 07.08.2004 do: 01.07.2014)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 11.06.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 05.06.2019)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019 do: 05.06.2019)
Mgr. Juraj Široký , MBA
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 20.12.2014 do: 07.01.2015)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.04.2009
  (od: 10.06.2009 do: 01.07.2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 24.04.2009 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 19.12.2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - člen
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 10.12.2014
  (od: 20.12.2014 do: 19.12.2014)
Mgr. Juraj Široký , MBA - predseda predstavenstva
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 10.12.2014
  (od: 08.01.2015 do: 05.06.2019)
Mgr. Juraj Široký , MBA - predseda predstavenstva
Strmý vŕšok 137
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 10.12.2014 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019 do: 05.06.2019)
Ing. Juraj Škorvánek
Mateja Bela 3459/64
Žilina
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 25.03.2003
  (od: 03.02.2003 do: 10.04.2003)
Ing. Juraj Škorvánek
Mateja Bela 64
Žilina
  (od: 15.05.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Ján Štetiar - člen
Jesenského 1180/8
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 11.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 06.08.2004)
Ing. Ján Štetiar - člen
Jesenského 1180/8
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 11.06.2004
  (od: 07.08.2004 do: 22.02.2013)
Ing. Ján Štetiar - člen
Jesenského 1180/8
Kysucké Nové Mesto 024 01
Vznik funkcie: 11.06.2004 Skončenie funkcie: 29.01.2013
  (od: 23.02.2013 do: 22.02.2013)
Ing. Ján Štrauch
E. Necseya 2
Žilina
Skončenie funkcie: 25.11.2002
  (od: 15.05.2001 do: 08.12.2002)
Ing. Vladimír Vávra
Fraňa Kráľa 25
Bratislava
Vznik funkcie: 21.06.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2002
  (od: 13.08.2002 do: 02.02.2003)
Robert Keaton Wood - predseda
Haburská 211/18
Bratislava
Vznik funkcie: 17.09.2003
  (od: 21.10.2003 do: 04.06.2004)
Robert Keaton Wood - predseda
Haburská 211/18
Bratislava
Vznik funkcie: 17.09.2003 Skončenie funkcie: 30.04.2004
  (od: 05.06.2004 do: 04.06.2004)
Ing. Jozef Zajonc
Hlavná 26
Šamorín
  (od: 15.05.2001 do: 19.12.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 06.06.2019)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 11.09.2018 do: 05.06.2019)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.08.2018 do: 10.09.2018)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 10.04.2000 do: 27.08.2018)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom jepotrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. (Jeden za Váhostav a.s. a jeden za Banské stavbyPrievidza). Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanieza spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcichpripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Odštepný závod: 
Názov: 
VÁHOSTAV - SK, a.s. - Odštepný závod Žilina
  (od: 08.04.2021)
Sídlo: 
Kamenná 14
Žilina 010 01
  (od: 08.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ivan Kimlička
Blumentálska 2732/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 2.3.2020
  (od: 08.04.2021)
Predmet činnosti: 
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (od: 08.04.2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 08.04.2021)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 08.04.2021)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 08.04.2021)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 08.04.2021)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 08.04.2021)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 08.04.2021)
predaj pohonných hmôt
  (od: 08.04.2021)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 08.04.2021)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (od: 08.04.2021)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (od: 08.04.2021)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (od: 08.04.2021)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (od: 08.04.2021)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 08.04.2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 08.04.2021)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 08.04.2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 08.04.2021)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 08.04.2021)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 08.04.2021)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 08.04.2021)
zámočníctvo
  (od: 08.04.2021)
stolárstvo
  (od: 08.04.2021)
kovoobrábanie
  (od: 08.04.2021)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 08.04.2021)
projektová činnosť vo výstavbe
  (od: 08.04.2021)
 
 
Názov: 
VÁHOSTAV - SK, a.s. - Odštepný závod Žilina
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
Sídlo: 
Kamenná 14
Žilina 010 01
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ivan Kimlička
Blumentálska 2732/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 2.3.2020
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
Predmet činnosti: 
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
vykonávanie geologických prác, projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
predaj pohonných hmôt
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
zámočníctvo
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
stolárstvo
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
kovoobrábanie
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
projektová činnosť vo výstavbe
  (od: 30.07.2020 do: 07.04.2021)
 
 
Názov: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod- Pozemné stavby
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
Sídlo: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
Vedúci: 
Ľubomír Ullmann
Partizánska 1188/34
Turany
Vznik funkcie: 22.8.2007
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
demolácie a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
prechodné ubytovanie
  (od: 28.04.2012 do: 19.12.2014)
 
 
Názov: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod- Pozemné stavby
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
Sídlo: 
Mokráň záhon 4
Bratislava 821 04
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
Vedúci: 
Ľubomír Ullmann
Partizánska 1188/34
Turany
Vznik funkcie: 22.8.2007
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
demolácie a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
prechodné ubytovanie
  (od: 10.06.2009 do: 27.04.2012)
 
 
Názov: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod- Pozemné stavby
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
Sídlo: 
Stará Vajnorská 3060/39
Bratislava 831 04
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
Vedúci: 
Ľubomír Ullmann
Partizánska 1188/34
Turany
Vznik funkcie: 22.8.2007
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
demolácie a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
prechodné ubytovanie
  (od: 23.08.2007 do: 09.06.2009)
 
 
Názov: 
VÁHOSTAV-SK, a.s., odštepný závod
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
Sídlo: 
Stará Vajnorská 3460
Bratislava
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
Vedúci: 
Ing. Jozef Bezák
Jazdecká 14
Nové Zámky
Skončenie funkcie: 30.4.2004
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
Predmet činnosti: 
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 05.12.2001 do: 02.07.2003)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 05.12.2001 do: 02.07.2003)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činnosti vo výstavbe)
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.12.2001 do: 13.05.2004)
 
 
Základné imanie: 
20 000 000 EUR Rozsah splatenia: 20 000 000 EUR
  (od: 10.06.2009)
600 000 000 Sk Rozsah splatenia: 600 000 000 Sk
  (od: 19.04.2008 do: 09.06.2009)
490 000 000 Sk Rozsah splatenia: 490 000 000 Sk
  (od: 03.02.2003 do: 18.04.2008)
490 000 000 Sk
  (od: 20.12.2001 do: 02.02.2003)
237 000 000 Sk
  (od: 15.05.2001 do: 19.12.2001)
1 000 000 Sk
  (od: 11.08.1993 do: 14.05.2001)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 000 EUR
  (od: 10.06.2009)
Počet: 120
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 000 Sk
  (od: 19.04.2008 do: 09.06.2009)
Počet: 98
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 000 Sk
  (od: 30.07.2004 do: 18.04.2008)
Počet: 40
Druh: kmeňová akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 10.04.2000 do: 29.07.2004)
Počet: 236
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 15.05.2001 do: 29.07.2004)
Počet: 253
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 20.12.2001 do: 29.07.2004)
Počet: 40
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25 000 Sk
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Akcionár: 
FINASIST, a.s.
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
  (od: 30.09.2006)
FINASIST, a.s.
Odbojárov 3
Bratislava 832 15
  (od: 28.04.2004 do: 29.09.2006)
Dozorná rada: 
Jana Smikoňová
Hlinská 2586/36
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 17.12.2014
  (od: 24.04.2015)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
JUDr. Vladimír Balaník
Kollárova 4452/41
Prešov
Vznik funkcie: 25.06.2003
  (od: 29.07.2003 do: 29.07.2004)
JUDr. Vladimír Balaník
Kollárova 4452/41
Prešov
Vznik funkcie: 25.06.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Martin Buňák
Gabajova 5
Žilina
  (od: 15.05.2001 do: 22.07.2001)
Rudolf Čížik
Myslenická 3164/66
Pezinok - Myslenice
Vznik funkcie: 21.06.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
  (od: 13.08.2002 do: 20.10.2003)
Ing. Mikuláš Čižmár
Oravská 1
Žilina
  (od: 10.04.2000 do: 14.05.2001)
Vincent Dubeň
Landauova 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 25.06.2003
  (od: 20.12.2001 do: 28.07.2003)
Ing. Dušan Faktor , CSc.
Terchovská 8
Zálesie
Vznik funkcie: 01.12.2006
  (od: 08.12.2006 do: 17.08.2007)
Ing. Dušan Faktor , CSc.
Terchovská 8
Zálesie
Vznik funkcie: 01.12.2006 Skončenie funkcie: 13.08.2007
  (od: 18.08.2007 do: 17.08.2007)
Ing. Jozef Fraňo
Oravská cesta 1
Žilina
  (od: 23.07.2001 do: 29.07.2004)
Ing. Jozef Fraňo
Oravská cesta 1
Žilina
Vznik funkcie: 23.07.2001 Skončenie funkcie: 17.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Vladislava Herchelová
Nedožerského 11/3
Prievidza
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Ing. Pavel Hollý
Strmý vŕšok 98
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2004
  (od: 28.04.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Pavel Hollý
Strmý vŕšok 98
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
Vznik funkcie: 15.06.2006
  (od: 14.07.2006 do: 07.12.2006)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
Vznik funkcie: 15.06.2006 Skončenie funkcie: 01.12.2006
  (od: 08.12.2006 do: 07.12.2006)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
Vznik funkcie: 13.08.2007
  (od: 18.08.2007 do: 04.10.2012)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Strmý Vŕšok 41
Bratislava
Vznik funkcie: 13.08.2007 Skončenie funkcie: 31.07.2012
  (od: 05.10.2012 do: 04.10.2012)
Ing. Roman Hýrošš
Fatranská 20
Žilina
Skončenie funkcie: 21.06.2002
  (od: 20.12.2001 do: 12.08.2002)
RNDr. Ján Kato
398
Borinka
Vznik funkcie: 11.06.2004
  (od: 25.03.2006 do: 13.07.2006)
RNDr. Ján Kato
398
Borinka
Vznik funkcie: 11.06.2004 Skončenie funkcie: 15.06.2006
  (od: 14.07.2006 do: 13.07.2006)
RNDr. Ján Kato
Lábska 368/1
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 11.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 24.03.2006)
Ing. Jozef Králik
Drieňová 17
Žilina
  (od: 23.07.2001 do: 19.12.2001)
Ing. Miroslav Králik - predseda
Podhradie 55
Svätý Jur
Vznik funkcie: 21.06.2002
  (od: 13.08.2002 do: 27.04.2004)
Ing. Miroslav Králik - predseda
Podhradie 55
Svätý Jur
Vznik funkcie: 21.06.2002 Skončenie funkcie: 31.03.2004
  (od: 28.04.2004 do: 27.04.2004)
Ing. Marián Líškay
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
Vznik funkcie: 21.06.2002 Skončenie funkcie: 25.06.2003
  (od: 13.08.2002 do: 28.07.2003)
Ing. Adriana Matysová
Líščie Nivy 2
Bratislava
Vznik funkcie: 01.04.2004
  (od: 28.04.2004 do: 20.10.2009)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.04.2004
  (od: 21.10.2009 do: 01.07.2014)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.04.2004 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
Ing. Štefan Opavský
Martinská 3/37
Žilina
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Ing. Ivan Propper
Sabinovská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 17.09.2003
  (od: 21.10.2003 do: 27.04.2004)
Ing. Ivan Propper
Sabinovská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 17.09.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2004
  (od: 28.04.2004 do: 27.04.2004)
Ing. Branislav Sališ
Bajzova 8
Žilina
  (od: 10.04.2000 do: 22.07.2001)
Ing. Vladimír Skácel
Hollého 71
Žilina
  (od: 11.08.1993 do: 09.04.2000)
Jana Smikoňová
Hlinská 2586/36
Žilina
Vznik funkcie: 13.02.2007
  (od: 08.03.2007 do: 23.04.2015)
Jana Smikoňová
Hlinská 2586/36
Žilina
Vznik funkcie: 13.02.2007 Skončenie funkcie: 17.12.2014
  (od: 24.04.2015 do: 23.04.2015)
Ing. Ján Sokolík
Jedlíkova 5
Žilina
  (od: 10.04.2000 do: 19.12.2001)
Ing. Juraj Široký
Strmý vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica
Vznik funkcie: 25.06.2003
  (od: 29.07.2003 do: 29.07.2004)
Ing. Juraj Široký
Strmý vŕšok 8137/137
Bratislava - Záhorská Bystrica
Vznik funkcie: 25.06.2003 Skončenie funkcie: 11.06.2004
  (od: 30.07.2004 do: 29.07.2004)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 31.07.2012
  (od: 05.10.2012 do: 25.08.2015)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 31.07.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2015
  (od: 26.08.2015 do: 25.08.2015)
Milan Tomko
71
Pavlova Ves
Vznik funkcie: 17.07.2002
  (od: 13.08.2002 do: 07.03.2007)
Milan Tomko
71
Pavlova Ves
Vznik funkcie: 17.07.2002 Skončenie funkcie: 13.02.2007
  (od: 08.03.2007 do: 07.03.2007)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019 do: 05.06.2019)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 05.06.2019)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.08.2015 Skončenie funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019 do: 05.06.2019)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 10
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.08.2015
  (od: 26.08.2015 do: 05.06.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 26.2.1993, rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 22/93, N z 21/93 napísanej dňa 26.2.1993 boli schvalené stanovy v zmysle ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1080
  (od: 11.08.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.05.1994. Stary spis: Sa 1080
  (od: 08.11.1994)
živnostenský list vydaný obvodným úradom Bratislava 3, pod ev.č. žo - 94/62091/Pá rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.2.1995, číslo: 3.3 / 83-95 Stary spis: Sa 1080
  (od: 30.06.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.04.2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.05.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.07.2001)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2001 bola zriadená organizačná zložka -odštepný závod.
  (od: 05.12.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 20.11. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.12.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.08.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.01.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.07.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2014, 30.09.2014.
  (od: 08.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
  (od: 20.12.2014)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 17.12.2014.
  (od: 24.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2015
  (od: 09.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
  (od: 26.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
  (od: 26.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (od: 06.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2016.
  (od: 16.11.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2018.
  (od: 06.06.2019)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 24.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2014, sp. zn. 8R/4/2014 - 926, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a. s. , so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648.
  (od: 21.10.2015)
Povolenie konania: 24.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2014, sp. zn. 8R/4/2014 - 926, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a. s. , so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648.
  (od: 18.02.2015 do: 20.10.2015)
Povolenie konania: 24.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2014, sp. zn. 8R/4/2014 - 926, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSLAV - SK, a. s. , so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648.
  (od: 28.01.2015 do: 17.02.2015)
Povolenie konania: 24.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2014, sp. zn. 8R/4/2014 - 926, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSLAV - SK, a. s. , so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648.
  (od: 09.12.2014 do: 27.01.2015)
Reštrukturalizačný správca: 
Mgr. Patra Gabrišová
Zelená 2
Bratislava 811 01
Značka: S1721
Vznik funkcie: 24.10.2014
  (od: 09.12.2014 do: 27.01.2015)
Mgr. Petra Gabrišová
Zelená 2
Bratislava 811 01
Značka: S1721
Vznik funkcie: 24.10.2014
  (od: 28.01.2015 do: 20.10.2015)
Mgr. Petra Gabrišová
Zelená 2
Bratislava 811 01
Značka: S1721
Vznik funkcie: 24.10.2014 Skončenie funkcie: 30.05.2015
  (od: 21.10.2015 do: 20.10.2015)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 30.5.2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.05.2015, sp. zn. 8R/4/2014 súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648 a končí reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648, v zmysle § 156 ZKR zaniká funkcia správcu.
  (od: 21.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021
Dátum výpisu:  16.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)