Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5996/B

Obchodné meno: 
VÁHOSTAV - SK, a.s.
  (od: 27.04.2001)
Sídlo: 
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
  (od: 17.07.2014)
IČO: 
31 356 648
  (od: 11.08.1993)
Deň zápisu: 
11.08.1993
  (od: 11.08.1993)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 11.08.1993)
Predmet činnosti: 
Vedenie účtovníctva
  (od: 16.01.2013)
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (od: 11.08.1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 30.10.2001)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 30.10.2001)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 30.10.2001)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 30.10.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 30.10.2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 30.10.2001)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 30.10.2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (od: 30.10.2001)
výskum a vývoj
  (od: 30.10.2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 30.10.2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 30.10.2001)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti
  (od: 30.10.2001)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 30.10.2001)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (od: 30.10.2001)
predaj pohonných hmôt
  (od: 30.10.2001)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 30.10.2001)
prechodné ubytovanie
  (od: 30.10.2001)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (od: 17.09.2002)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
  (od: 17.09.2002)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 17.09.2002)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (od: 17.09.2002)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (od: 17.09.2002)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (od: 17.09.2002)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (od: 17.09.2002)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 17.09.2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 03.07.2003)
údržba a oprava pracovných strojov a mechanizmov
  (od: 03.07.2003)
montáž a oprava zdvíhacích zariadení
  (od: 03.07.2003)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 03.07.2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 09.04.2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 09.04.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 30.09.2006)
recyklovanie ostatných stavebných odpadov
  (od: 30.09.2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 30.09.2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 07.11.2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 18.08.2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 10.07.2012)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 10.07.2012)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 10.07.2012)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 10.07.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 10.07.2012)
zámočníctvo
  (od: 10.07.2012)
stolárstvo
  (od: 10.07.2012)
kovoobrábanie
  (od: 10.07.2012)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 27.11.2012)
projektová činnosť vo výstavbe
  (od: 08.09.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.04.2000)
Ing. Igor Choma - Člen predstavenstva
Liesková 660/10
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 12.10.2020
  (od: 28.11.2020)
Ing. Ivan Kimlička - člen
Blumentálska 2732/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Ing. Richard Púček - člen predstavenstva
Antona Bielka 2
Žilina 010 09
Vznik funkcie: 15.03.2017
  (od: 08.04.2017)
Ing. Juraj Široký - podpredseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Mgr. Juraj Široký , MBA - predseda
Strmý Vŕšok 8137/137
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené delegovať časť svojich právomocí na iné osoby. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 06.06.2019)
Odštepný závod: 
Názov: 
VÁHOSTAV - SK, a.s. - Odštepný závod Žilina
  (od: 08.04.2021)
Sídlo: 
Kamenná 14
Žilina 010 01
  (od: 08.04.2021)
Vedúci: 
Ing. Ivan Kimlička
Blumentálska 2732/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
Vznik funkcie: 2.3.2020
  (od: 08.04.2021)
Predmet činnosti: 
príprava a výstavba tunelov a podzemných stien
  (od: 08.04.2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 08.04.2021)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 08.04.2021)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (od: 08.04.2021)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 08.04.2021)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 08.04.2021)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 08.04.2021)
predaj pohonných hmôt
  (od: 08.04.2021)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (od: 08.04.2021)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (od: 08.04.2021)
vykonávanie revízie elektrických zariadení
  (od: 08.04.2021)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov
  (od: 08.04.2021)
elektroinštalačné práce, ochrana podzemných inžinierskych sieti aktívnou katodovou ochranou
  (od: 08.04.2021)
montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 08.04.2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 08.04.2021)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 08.04.2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 08.04.2021)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (od: 08.04.2021)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 08.04.2021)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 08.04.2021)
zámočníctvo
  (od: 08.04.2021)
stolárstvo
  (od: 08.04.2021)
kovoobrábanie
  (od: 08.04.2021)
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 08.04.2021)
projektová činnosť vo výstavbe
  (od: 08.04.2021)
 
 
Základné imanie: 
20 000 000 EUR Rozsah splatenia: 20 000 000 EUR
  (od: 10.06.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 000 EUR
  (od: 10.06.2009)
Akcionár: 
FINASIST, a.s.
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
  (od: 30.09.2006)
Dozorná rada: 
Jana Smikoňová
Hlinská 2586/36
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 17.12.2014
  (od: 24.04.2015)
Ing. Adriana Matysová
Partizánska 568/7
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Ing. Jozef Šnegoň
Lotyšská 5180/10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 06.06.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 26.2.1993, rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 22/93, N z 21/93 napísanej dňa 26.2.1993 boli schvalené stanovy v zmysle ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1080
  (od: 11.08.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 10.05.1994. Stary spis: Sa 1080
  (od: 08.11.1994)
živnostenský list vydaný obvodným úradom Bratislava 3, pod ev.č. žo - 94/62091/Pá rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.2.1995, číslo: 3.3 / 83-95 Stary spis: Sa 1080
  (od: 30.06.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 24.4. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 27.04.2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 5. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.05.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 23.07.2001)
Rozhodnutím predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2001 bola zriadená organizačná zložka -odštepný závod.
  (od: 05.12.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 20.11. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.12.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.08.2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.01.2003)
Na valnom zhromaždení dňa 15.5.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.07.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2014, 30.09.2014.
  (od: 08.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
  (od: 20.12.2014)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 17.12.2014.
  (od: 24.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2015
  (od: 09.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
  (od: 26.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2015.
  (od: 26.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (od: 06.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2016.
  (od: 16.11.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2018.
  (od: 06.06.2019)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 24.10.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2014, sp. zn. 8R/4/2014 - 926, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.10.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a. s. , so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356 648.
  (od: 21.10.2015)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 30.5.2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.05.2015, sp. zn. 8R/4/2014 súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648 a končí reštrukturalizáciu dlžníka VÁHOSTAV - SK, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO : 31 356 648, v zmysle § 156 ZKR zaniká funkcia správcu.
  (od: 21.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  31.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)