Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  99934/B

Obchodné meno: 
DNV 3 s. r. o.
  (od: 17.09.2014 do: 18.12.2015)
Westend Tower, s. r. o.
  (od: 05.08.2014 do: 16.09.2014)
Sídlo: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (od: 05.08.2014 do: 30.07.2015)
IČO: 
47 849 711
  (od: 05.08.2014)
Deň zápisu: 
05.08.2014
  (od: 05.08.2014)
Spoločnosť zrušená od: 
2.12.2015
  (od: 19.12.2015)
Deň výmazu: 
19.12.2015
  (od: 19.12.2015)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 19.12.2015)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.08.2014)
Predmet činnosti: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
reklamné a marketingové služby
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
čiastiace a upratovacie práce
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
Spoločníci: 
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102
Nikózia P.C. 2012
Cyperská republika
  (od: 05.08.2014 do: 09.07.2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
  (od: 10.07.2015 do: 18.12.2015)
Výška vkladu každého spoločníka: 
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2014)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59 - 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV 3 s. r. o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (od: 19.12.2014 do: 22.04.2015)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59 - 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV 3 s. r. o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (od: 23.04.2015 do: 18.06.2015)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka - spoločnosti KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59 - 61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len Záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV 3 s. r. o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu "Zabezpečená pohľadávka" podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúcej prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava Slovenská republika, IČO: 47251336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu (orig. Ownership Interest Pledge Agreement) zo dňa 10. júna 2015.
  (od: 19.06.2015 do: 07.07.2015)
KALIMRAJ EQUITY MANAGEMENT LIMITED
  (od: 08.07.2015 do: 09.07.2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR
  (od: 10.07.2015 do: 18.12.2015)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
konateľ
  (od: 05.08.2014 do: 30.07.2015)
Ing. Juraj Marko
Damborského 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 11.09.2014
  (od: 17.09.2014 do: 30.07.2015)
Ing. Juraj Marko
Damborského 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 11.09.2014 Skončenie funkcie: 15.07.2015
  (od: 31.07.2015 do: 30.07.2015)
Ing. Pavol Medľa
Devín 3778
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 05.08.2014
  (od: 05.08.2014 do: 16.09.2014)
Ing. Pavol Medľa
Devín 3778
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 05.08.2014 Skončenie funkcie: 11.09.2014
  (od: 17.09.2014 do: 16.09.2014)
Ing. Radek Zeman
Soví 127
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 15.07.2015
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk č.p. 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
Vznik funkcie: 15.07.2015
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
samostatne
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 915/2015, Nz 49217/2015, NCRls 50256/2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 02.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRls 50266/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť DNV 3 s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 849 711, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 99934/B.
  (od: 19.12.2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.07.2014 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 05.08.2014 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.09.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z Westend Tower, s. r. o. na DNV 3, s. r. o.
  (od: 17.09.2014 do: 18.12.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (od: 31.07.2015 do: 18.12.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 19.12.2015)
Právny nástupca: 
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Laurinská 18
Bratislava-Staré Mesto 811 01
  (od: 19.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  26.10.2021
Dátum výpisu:  27.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)