Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  30764/R

Obchodné meno: 
MSM Martin, s.r.o.
  (od: 10.09.2004)
Sídlo: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (od: 03.08.2016)
Duklianska 60
Nováky 972 71
  (od: 24.07.2014 do: 02.08.2016)
Thurzova 16
Martin 036 01
  (od: 10.09.2004 do: 23.07.2014)
IČO: 
36 422 991
  (od: 10.09.2004)
Deň zápisu: 
10.09.2004
  (od: 10.09.2004)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 10.09.2004)
Predmet činnosti: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 10.09.2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 10.09.2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 10.09.2004)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 10.09.2004)
inžinierske činnosti v strojárstve a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 10.09.2004)
prieskum trhu
  (od: 01.04.2007)
výskum a vývoj
  (od: 01.04.2007)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (od: 01.04.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.04.2007)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 01.04.2007)
služby pre poľnohospodárov v rastlinnej a živočíšnej výrobe bez veterinárnych služieb
  (od: 01.04.2007)
projektovanie a konštrukčné práce v strojárstve
  (od: 01.04.2007)
výroba tovaru z plastov
  (od: 01.04.2007)
opravy, údržba a servis strojov a zariadení vrátane ich elektrických častí
  (od: 01.04.2007)
opravy, údržba a servis vojenského materiálu: pozemných pásových vozidiel okrem zbraňových systémov
  (od: 01.04.2007)
výroba, opravy, údržba a servis vojenského materiálu okrem zbraní a streliva
  (od: 01.04.2007)
predaj a nákup materiálu za účelom výroby, úprav a údržby vojenského materiálu okrem zbraní a streliva
  (od: 01.04.2007)
skladovanie vojenského materiálu okrem prevádzkovania verejného skladu
  (od: 01.04.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.02.2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.02.2012)
preprava zbraní a streliva
  (od: 21.04.2012)
prevádzkovanie strelnice
  (od: 21.04.2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 21.04.2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 21.04.2012)
vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  (od: 21.04.2012)
úschova zbraní a streliva
  (od: 21.04.2012)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (od: 21.04.2012)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (od: 21.04.2012)
povrchová úprava kovových výrobkov
  (od: 19.04.2013)
nákladná cestná doprava
  (od: 19.04.2013)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 14.11.2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (od: 14.11.2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických
  (od: 14.11.2013)
výskum, vývoj a výroba elektrických zariadení
  (od: 14.11.2013)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 14.11.2013)
opravy karosérií
  (od: 14.11.2013)
ničenie a znehodnocovanie streliva
  (od: 14.01.2014)
opravy pracovných strojov
  (od: 24.07.2014)
maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom zbraní a streliva
  (od: 24.07.2014)
vývoj a výroba, modernizácia, rekonštrukcia zbraní a zbraňových systémov
  (od: 09.10.2014)
údržba, opravy, konštrukčné a technické úpravy zbraní a zbraňových systémov
  (od: 09.10.2014)
ničenie a znehodnocovanie zbraní a zbraňových systémov
  (od: 09.10.2014)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (od: 09.10.2014)
údržba, opravy, revízie a ničenie munície
  (od: 09.10.2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 25.11.2014)
výroba výrobkov obranného priemyslu
  (od: 25.11.2014)
výskum a vývoj výrobkov obranného priemyslu
  (od: 25.11.2014)
výskum, vývoj, pokusná výroba, výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 25.11.2014)
administratívne služby
  (od: 25.11.2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 25.11.2014)
vedenie účtovníctva
  (od: 25.11.2014)
vypožičiavanie a prenájom zbraní a streliva
  (od: 28.10.2016)
reklamné a marketingové služby, prieskum verejnej mienky
  (od: 28.10.2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 15.12.2017)
finančný lízing
  (od: 15.12.2017)
faktoring a forfaiting
  (od: 15.12.2017)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 15.12.2017)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 15.12.2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 15.12.2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 15.12.2017)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutia Po02/2019-1050 zo dňa 08.01.2019
  (od: 25.01.2019)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 25.11.2014 do: 30.10.2020)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 25.11.2014 do: 30.10.2020)
technik požiarnej ochrany
  (od: 25.11.2014 do: 30.10.2020)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutia Po14/2014-1050 zo dňa 14.05.2014
  (od: 28.05.2014 do: 24.01.2019)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín
  (od: 21.04.2012 do: 24.11.2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle Rozhodnutia MH SR č. rozhodnutia Po13/2009-1050 zo dňa 24.9.2009
  (od: 17.10.2009 do: 27.05.2014)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 10.09.2004 do: 14.12.2017)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču - poradenské služby, konzultačná činnosť
  (od: 10.09.2004 do: 14.12.2017)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 10.09.2004 do: 14.12.2017)
obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle Rozhodnutia MH SR č. rozhodnutia Po5/2005-020 zo dňa 9.3.2005
  (od: 13.04.2005 do: 16.10.2009)
Spoločníci: 
MSM GROUP s.r.o. IČO: 46 553 509
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2022)
MSM GROUP s.r.o.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.2015 do: 21.04.2017)
REAL TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
Thurzova 16
Martin 036 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2014 do: 26.08.2015)
EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.
Kodaňská 521/57
Praha 10 - Vršovice 101 00
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2008 do: 18.12.2014)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2012 do: 18.12.2014)
Ing. Jozef Markovič
Sv. Cyrila a Metoda 33
Vrútky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2004 do: 21.08.2012)
Ing. Milan Minárik
Björnsonova 2
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2004 do: 21.08.2012)
Vladimír Šarafín
Východná 12
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2004 do: 21.08.2012)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2017 do: 11.04.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
REAL TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
  (od: 19.12.2014 do: 26.08.2015)
MSM GROUP s.r.o.
  (od: 27.08.2015 do: 21.04.2017)
MSM GROUP s.r.o.
  (od: 22.04.2017 do: 11.04.2022)
MSM GROUP s.r.o.
Vklad: 179 249 EUR Splatené: 179 249 EUR
  (od: 12.04.2022)
Ing. Jozef Markovič
Vklad: 1 700 000 Sk Splatené: 510 000 Sk
  (od: 10.09.2004 do: 31.03.2007)
Vladimír Šarafín
Vklad: 1 700 000 Sk Splatené: 510 000 Sk
  (od: 10.09.2004 do: 31.03.2007)
Ing. Milan Minárik
Vklad: 1 700 000 Sk Splatené: 510 000 Sk
  (od: 10.09.2004 do: 31.03.2007)
Ing. Jozef Markovič
Vklad: 1 800 000 Sk Splatené: 610 000 Sk
  (od: 01.04.2007 do: 18.09.2007)
Vladimír Šarafín
Vklad: 1 800 000 Sk Splatené: 610 000 Sk
  (od: 01.04.2007 do: 18.09.2007)
Ing. Milan Minárik
Vklad: 1 800 000 Sk Splatené: 610 000 Sk
  (od: 01.04.2007 do: 18.09.2007)
Ing. Jozef Markovič
Vklad: 1 800 000 Sk Splatené: 1 800 000 Sk
  (od: 19.09.2007 do: 07.02.2008)
Vladimír Šarafín
Vklad: 1 800 000 Sk Splatené: 1 800 000 Sk
  (od: 19.09.2007 do: 07.02.2008)
Ing. Milan Minárik
Vklad: 1 800 000 Sk Splatené: 1 800 000 Sk
  (od: 19.09.2007 do: 07.02.2008)
Ing. Jozef Markovič
Vklad: 920 000 Sk Splatené: 920 000 Sk
  (od: 08.02.2008 do: 18.05.2009)
Vladimír Šarafín
Vklad: 920 000 Sk Splatené: 920 000 Sk
  (od: 08.02.2008 do: 18.05.2009)
Ing. Milan Minárik
Vklad: 920 000 Sk Splatené: 920 000 Sk
  (od: 08.02.2008 do: 18.05.2009)
EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.
Vklad: 2 640 000 Sk Splatené: 2 640 000 Sk
  (od: 08.02.2008 do: 18.05.2009)
Ing. Jozef Markovič
Vklad: 30 539 EUR Splatené: 30 539 EUR
  (od: 19.05.2009 do: 21.08.2012)
Vladimír Šarafín
Vklad: 30 539 EUR Splatené: 30 539 EUR
  (od: 19.05.2009 do: 21.08.2012)
Ing. Milan Minárik
Vklad: 30 539 EUR Splatené: 30 539 EUR
  (od: 19.05.2009 do: 21.08.2012)
EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.
Vklad: 87 632 EUR Splatené: 87 632 EUR
  (od: 19.05.2009 do: 18.12.2014)
Ing. Marián Goga , PhD.
Vklad: 91 617 EUR Splatené: 91 617 EUR
  (od: 22.08.2012 do: 18.12.2014)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 23.07.2020)
konatelia
  (od: 31.03.2020 do: 22.07.2020)
konateľ
  (od: 09.10.2019 do: 30.03.2020)
konatelia
  (od: 19.05.2009 do: 08.10.2019)
konateľ
  (od: 10.09.2004 do: 18.05.2009)
Ing. Michal Pavlík
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2022)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 10.04.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.04.2012 do: 26.08.2015)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 10.04.2012
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.2015 do: 28.01.2020)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 10.04.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2020 do: 28.01.2020)
Ing. Erika Chrenková
Pod Sokolice 521/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.01.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Erika Chrenková
Pod Sokolice 521/20
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 01.01.2020 Skončenie funkcie: 30.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2017 do: 08.10.2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 17.10.2017 Skončenie funkcie: 30.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2019 do: 08.10.2019)
Ing. Vladimír Janík
442
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 22.04.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2016 do: 14.12.2017)
Ing. Vladimír Janík
442
Košťany nad Turcom 038 41
Vznik funkcie: 22.04.2009 Skončenie funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2017 do: 14.12.2017)
Ing. Vladimír Janík
B.Bullu 4/8
Martin 036 08
Vznik funkcie: 22.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2009 do: 22.06.2016)
Ing. Peter Minárik
Björnsonova 7/52
Martin
Vznik funkcie: 10.09.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2004 do: 16.10.2009)
Ing. Peter Minárik
Björnsonova 7/52
Martin
Vznik funkcie: 10.09.2004 Skončenie funkcie: 09.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2009 do: 16.10.2009)
Ing. Pavol Čahoj
457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 12.02.2020 Skončenie funkcie: 31.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.04.2022 do: 11.04.2022)
Ing. Pavol Čahoj
457
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 12.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2020 do: 11.04.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia.
  (od: 23.07.2020)
Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia.
  (od: 15.12.2017 do: 22.07.2020)
V mene spoločnosti koná konateľ Ing. Marián Goga samostatne. Konateľ Ing. Vladimír Janík koná menom spoločnosti len s spoločne s konateľom Ing. Mariánom Gogom. Pri právnych úkonoch vykonaných v mene spoločnosti v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 27.03.2015 do: 14.12.2017)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v mene spoločnosti v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (od: 10.09.2004 do: 26.03.2015)
Prokúra: 
Ing. Michal Baláž , PhD.
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 11.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2018 do: 11.03.2019)
Ing. Michal Baláž , PhD.
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 11.04.2018 Skončenie funkcie: 04.03.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2019 do: 11.03.2019)
Miloslav Bobek
171
Malé Chyndice 951 54
Vznik funkcie: 13.09.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2017 do: 10.04.2018)
Miloslav Bobek
171
Malé Chyndice 951 54
Vznik funkcie: 13.09.2017 Skončenie funkcie: 05.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2018 do: 10.04.2018)
Ing. Zuzana Helbichová
Mierové Námestie 252/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 13.09.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2017 do: 30.03.2020)
Ing. Zuzana Helbichová
Mierové Námestie 252/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 13.09.2017 Skončenie funkcie: 12.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Ing. Juraj Lauš
Mateja Bela 2442/43
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 13.09.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2017 do: 30.03.2020)
Ing. Juraj Lauš
Mateja Bela 2442/43
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 13.09.2017 Skončenie funkcie: 12.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
Vznik funkcie: 23.07.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 30.03.2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
Vznik funkcie: 23.07.2019 Skončenie funkcie: 12.02.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (od: 13.09.2017 do: 30.03.2020)
Základné imanie: 
179 249 EUR Rozsah splatenia: 179 249 EUR
  (od: 19.05.2009)
5 400 000 Sk Rozsah splatenia: 5 400 000 Sk
  (od: 19.09.2007 do: 18.05.2009)
5 400 000 Sk Rozsah splatenia: 1 830 000 Sk
  (od: 01.04.2007 do: 18.09.2007)
5 100 000 Sk Rozsah splatenia: 1 530 000 Sk
  (od: 10.09.2004 do: 31.03.2007)
Dozorná rada: 
Ing. Tibor Ďurajka
Súľov 381
Súľov-Hradná 013 52
Vznik funkcie: 02.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2016 do: 02.08.2016)
Ing. Tibor Ďurajka
Súľov 381
Súľov-Hradná 013 52
Vznik funkcie: 02.02.2016 Skončenie funkcie: 29.07.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2016 do: 02.08.2016)
Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 02.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2016 do: 30.03.2020)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.07.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2016 do: 30.03.2020)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.07.2016 Skončenie funkcie: 19.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2020 do: 30.03.2020)
Ing. Róbert Hojč
B. Bjőrnsona 145/42
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2017 do: 10.09.2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 02.02.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2016 do: 14.12.2017)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
Vznik funkcie: 02.02.2016 Skončenie funkcie: 17.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2017 do: 14.12.2017)
JUDr. Eva Ševčíková
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 29.07.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2016 do: 12.09.2016)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 02.02.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Vznik funkcie: 02.02.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.10.2017 Skončenie funkcie: 30.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 17.10.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.09.2019 do: 22.07.2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
Vznik funkcie: 20.02.2020 Skončenie funkcie: 30.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
Vznik funkcie: 20.02.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2020 do: 22.07.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti MSM Martin, s.r.o. konanom dňa 12.03.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti MSM Martin, s.r.o. so sídlom Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 36 422 991 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MORIS, s.r.o. so sídlom Thurzova 16, IČO: 31 618 812 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti MORIS, s.r.o. na obchodnú spoločnosť MSM Martin, s.r.o.. Obchodná spoločnosť MSM Martin, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MORIS, s.r.o..
  (od: 01.04.2007)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku zo dňa 12.11.2019 bola prevedená časť podniku spoločnosti MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 422 991, na spoločnosť MSM Banská Bystrica, a. s., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 44 739 630.
  (od: 14.02.2020)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku zo dňa 12.11.2019 bola prevedená časť podniku spoločnosti MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 422 991, na spoločnosť MSM Nováky, a.s., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 35 820 322.
  (od: 14.02.2020)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku zo dňa 29.06.2020 bola prevedená časť podniku spoločnosti MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 422 991, na spoločnosť MSM LAND SYSTEMS s.r.o., so sídlom Kasárenská 8, Trenčín 911 05, IČO: 36 396 711.
  (od: 23.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  20.05.2022
Dátum výpisu:  23.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)