Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  30764/R

Business name: 
MSM Martin, s.r.o.
  (from: 09/10/2004)
Registered seat: 
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 08/03/2016)
Duklianska 60
Nováky 972 71
  (from: 07/24/2014 until: 08/02/2016)
Thurzova 16
Martin 036 01
  (from: 09/10/2004 until: 07/23/2014)
Identification number (IČO): 
36 422 991
  (from: 09/10/2004)
Date of entry: 
09/10/2004
  (from: 09/10/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/10/2004)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/10/2004)
inžinierske činnosti v strojárstve a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 09/10/2004)
prieskum trhu
  (from: 04/01/2007)
výskum a vývoj
  (from: 04/01/2007)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/01/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/01/2007)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 04/01/2007)
služby pre poľnohospodárov v rastlinnej a živočíšnej výrobe bez veterinárnych služieb
  (from: 04/01/2007)
projektovanie a konštrukčné práce v strojárstve
  (from: 04/01/2007)
výroba tovaru z plastov
  (from: 04/01/2007)
opravy, údržba a servis strojov a zariadení vrátane ich elektrických častí
  (from: 04/01/2007)
opravy, údržba a servis vojenského materiálu: pozemných pásových vozidiel okrem zbraňových systémov
  (from: 04/01/2007)
výroba, opravy, údržba a servis vojenského materiálu okrem zbraní a streliva
  (from: 04/01/2007)
predaj a nákup materiálu za účelom výroby, úprav a údržby vojenského materiálu okrem zbraní a streliva
  (from: 04/01/2007)
skladovanie vojenského materiálu okrem prevádzkovania verejného skladu
  (from: 04/01/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/01/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/01/2012)
preprava zbraní a streliva
  (from: 04/21/2012)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 04/21/2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/21/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/21/2012)
vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  (from: 04/21/2012)
úschova zbraní a streliva
  (from: 04/21/2012)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (from: 04/21/2012)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (from: 04/21/2012)
povrchová úprava kovových výrobkov
  (from: 04/19/2013)
nákladná cestná doprava
  (from: 04/19/2013)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 11/14/2013)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 11/14/2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 11/14/2013)
výskum, vývoj a výroba elektrických zariadení
  (from: 11/14/2013)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 11/14/2013)
opravy karosérií
  (from: 11/14/2013)
ničenie a znehodnocovanie streliva
  (from: 01/14/2014)
opravy pracovných strojov
  (from: 07/24/2014)
maloobchod a veľkoobchod s nákupom a predajom zbraní a streliva
  (from: 07/24/2014)
vývoj a výroba, modernizácia, rekonštrukcia zbraní a zbraňových systémov
  (from: 10/09/2014)
údržba, opravy, konštrukčné a technické úpravy zbraní a zbraňových systémov
  (from: 10/09/2014)
ničenie a znehodnocovanie zbraní a zbraňových systémov
  (from: 10/09/2014)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (from: 10/09/2014)
údržba, opravy, revízie a ničenie munície
  (from: 10/09/2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/25/2014)
výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 11/25/2014)
výskum a vývoj výrobkov obranného priemyslu
  (from: 11/25/2014)
výskum, vývoj, pokusná výroba, výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (from: 11/25/2014)
administratívne služby
  (from: 11/25/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/25/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/25/2014)
vypožičiavanie a prenájom zbraní a streliva
  (from: 10/28/2016)
reklamné a marketingové služby, prieskum verejnej mienky
  (from: 10/28/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/15/2017)
finančný lízing
  (from: 12/15/2017)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/15/2017)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/15/2017)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 12/15/2017)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/15/2017)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/15/2017)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutia Po02/2019-1050 zo dňa 08.01.2019
  (from: 01/25/2019)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 11/25/2014 until: 10/30/2020)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 11/25/2014 until: 10/30/2020)
technik požiarnej ochrany
  (from: 11/25/2014 until: 10/30/2020)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Rozhodnutia Ministerstva Hospodárstva SR č. rozhodnutia Po14/2014-1050 zo dňa 14.05.2014
  (from: 05/28/2014 until: 01/24/2019)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín
  (from: 04/21/2012 until: 11/24/2014)
obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle Rozhodnutia MH SR č. rozhodnutia Po13/2009-1050 zo dňa 24.9.2009
  (from: 10/17/2009 until: 05/27/2014)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/10/2004 until: 12/14/2017)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču - poradenské služby, konzultačná činnosť
  (from: 09/10/2004 until: 12/14/2017)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/10/2004 until: 12/14/2017)
obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle Rozhodnutia MH SR č. rozhodnutia Po5/2005-020 zo dňa 9.3.2005
  (from: 04/13/2005 until: 10/16/2009)
Partners: 
MSM GROUP s.r.o. IČO: 46 553 509
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 04/12/2022)
MSM GROUP s.r.o.
Kasárenská 8
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 08/27/2015 until: 04/21/2017)
REAL TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
Thurzova 16
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/2014 until: 08/26/2015)
EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.
Kodaňská 521/57
Praha 10 - Vršovice 101 00
Czech Republic
  (from: 02/08/2008 until: 12/18/2014)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
Slovak Republic
  (from: 08/22/2012 until: 12/18/2014)
Ing. Jozef Markovič
Sv. Cyrila a Metoda 33
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 09/10/2004 until: 08/21/2012)
Ing. Milan Minárik
Björnsonova 2
Martin
Slovak Republic
  (from: 09/10/2004 until: 08/21/2012)
Vladimír Šarafín
Východná 12
Martin
Slovak Republic
  (from: 09/10/2004 until: 08/21/2012)
MSM GROUP s.r.o.
Štúrova 925/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 04/22/2017 until: 04/11/2022)
Contribution of each member: 
REAL TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 12/19/2014 until: 08/26/2015)
MSM GROUP s.r.o.
  (from: 08/27/2015 until: 04/21/2017)
MSM GROUP s.r.o.
  (from: 04/22/2017 until: 04/11/2022)
MSM GROUP s.r.o.
Amount of investment: 179 249 EUR Paid up: 179 249 EUR
  (from: 04/12/2022)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 1 700 000 Sk Paid up: 510 000 Sk
  (from: 09/10/2004 until: 03/31/2007)
Vladimír Šarafín
Amount of investment: 1 700 000 Sk Paid up: 510 000 Sk
  (from: 09/10/2004 until: 03/31/2007)
Ing. Milan Minárik
Amount of investment: 1 700 000 Sk Paid up: 510 000 Sk
  (from: 09/10/2004 until: 03/31/2007)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 610 000 Sk
  (from: 04/01/2007 until: 09/18/2007)
Vladimír Šarafín
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 610 000 Sk
  (from: 04/01/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Milan Minárik
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 610 000 Sk
  (from: 04/01/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 09/19/2007 until: 02/07/2008)
Vladimír Šarafín
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 09/19/2007 until: 02/07/2008)
Ing. Milan Minárik
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 09/19/2007 until: 02/07/2008)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 920 000 Sk Paid up: 920 000 Sk
  (from: 02/08/2008 until: 05/18/2009)
Vladimír Šarafín
Amount of investment: 920 000 Sk Paid up: 920 000 Sk
  (from: 02/08/2008 until: 05/18/2009)
Ing. Milan Minárik
Amount of investment: 920 000 Sk Paid up: 920 000 Sk
  (from: 02/08/2008 until: 05/18/2009)
EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 640 000 Sk Paid up: 2 640 000 Sk
  (from: 02/08/2008 until: 05/18/2009)
Ing. Jozef Markovič
Amount of investment: 30 539 EUR Paid up: 30 539 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 08/21/2012)
Vladimír Šarafín
Amount of investment: 30 539 EUR Paid up: 30 539 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 08/21/2012)
Ing. Milan Minárik
Amount of investment: 30 539 EUR Paid up: 30 539 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 08/21/2012)
EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.
Amount of investment: 87 632 EUR Paid up: 87 632 EUR
  (from: 05/19/2009 until: 12/18/2014)
Ing. Marián Goga , PhD.
Amount of investment: 91 617 EUR Paid up: 91 617 EUR
  (from: 08/22/2012 until: 12/18/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/23/2020)
konatelia
  (from: 03/31/2020 until: 07/22/2020)
Individual managing director
  (from: 10/09/2019 until: 03/30/2020)
konatelia
  (from: 05/19/2009 until: 10/08/2019)
Individual managing director
  (from: 09/10/2004 until: 05/18/2009)
Ing. Michal Pavlík
Papraďová 5720/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/01/2022
  (from: 04/12/2022)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 04/10/2012
  (from: 04/21/2012 until: 08/26/2015)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 04/10/2012
  (from: 08/27/2015 until: 01/28/2020)
Ing. Marián Goga , PhD.
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 04/10/2012 Until: 12/31/2019
  (from: 01/29/2020 until: 01/28/2020)
Ing. Erika Chrenková
Pod Sokolice 521/20
Trenčín 911 01
From: 01/01/2020
  (from: 01/29/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Erika Chrenková
Pod Sokolice 521/20
Trenčín 911 01
From: 01/01/2020 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 10/17/2017
  (from: 12/15/2017 until: 10/08/2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 10/17/2017 Until: 09/30/2019
  (from: 10/09/2019 until: 10/08/2019)
Ing. Vladimír Janík
442
Košťany nad Turcom 038 41
From: 04/22/2009
  (from: 06/23/2016 until: 12/14/2017)
Ing. Vladimír Janík
442
Košťany nad Turcom 038 41
From: 04/22/2009 Until: 10/17/2017
  (from: 12/15/2017 until: 12/14/2017)
Ing. Vladimír Janík
B.Bullu 4/8
Martin 036 08
From: 04/22/2009
  (from: 05/19/2009 until: 06/22/2016)
Ing. Peter Minárik
Björnsonova 7/52
Martin
From: 09/10/2004
  (from: 09/10/2004 until: 10/16/2009)
Ing. Peter Minárik
Björnsonova 7/52
Martin
From: 09/10/2004 Until: 10/09/2009
  (from: 10/17/2009 until: 10/16/2009)
Ing. Pavol Čahoj
457
Trenčianska Turná 913 21
From: 02/12/2020 Until: 03/31/2022
  (from: 04/12/2022 until: 04/11/2022)
Ing. Pavol Čahoj
457
Trenčianska Turná 913 21
From: 02/12/2020
  (from: 03/31/2020 until: 04/11/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia.
  (from: 07/23/2020)
Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzenia.
  (from: 12/15/2017 until: 07/22/2020)
V mene spoločnosti koná konateľ Ing. Marián Goga samostatne. Konateľ Ing. Vladimír Janík koná menom spoločnosti len s spoločne s konateľom Ing. Mariánom Gogom. Pri právnych úkonoch vykonaných v mene spoločnosti v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 03/27/2015 until: 12/14/2017)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v mene spoločnosti v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 09/10/2004 until: 03/26/2015)
Procuration: 
Ing. Michal Baláž , PhD.
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
From: 04/11/2018
  (from: 04/11/2018 until: 03/11/2019)
Ing. Michal Baláž , PhD.
Rúbanisko II 424/59
Lučenec 984 03
From: 04/11/2018 Until: 03/04/2019
  (from: 03/12/2019 until: 03/11/2019)
Miloslav Bobek
171
Malé Chyndice 951 54
From: 09/13/2017
  (from: 09/13/2017 until: 04/10/2018)
Miloslav Bobek
171
Malé Chyndice 951 54
From: 09/13/2017 Until: 04/05/2018
  (from: 04/11/2018 until: 04/10/2018)
Ing. Zuzana Helbichová
Mierové Námestie 252/6
Handlová 972 51
From: 09/13/2017
  (from: 09/13/2017 until: 03/30/2020)
Ing. Zuzana Helbichová
Mierové Námestie 252/6
Handlová 972 51
From: 09/13/2017 Until: 02/12/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Ing. Juraj Lauš
Mateja Bela 2442/43
Trenčín 911 08
From: 09/13/2017
  (from: 09/13/2017 until: 03/30/2020)
Ing. Juraj Lauš
Mateja Bela 2442/43
Trenčín 911 08
From: 09/13/2017 Until: 02/12/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
From: 07/23/2019
  (from: 07/23/2019 until: 03/30/2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
From: 07/23/2019 Until: 02/12/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
  (from: 09/13/2017 until: 03/30/2020)
Capital: 
179 249 EUR Paid up: 179 249 EUR
  (from: 05/19/2009)
5 400 000 Sk Paid up: 5 400 000 Sk
  (from: 09/19/2007 until: 05/18/2009)
5 400 000 Sk Paid up: 1 830 000 Sk
  (from: 04/01/2007 until: 09/18/2007)
5 100 000 Sk Paid up: 1 530 000 Sk
  (from: 09/10/2004 until: 03/31/2007)
Supervisory board: 
Ing. Tibor Ďurajka
Súľov 381
Súľov-Hradná 013 52
From: 02/02/2016
  (from: 03/10/2016 until: 08/02/2016)
Ing. Tibor Ďurajka
Súľov 381
Súľov-Hradná 013 52
From: 02/02/2016 Until: 07/29/2016
  (from: 08/03/2016 until: 08/02/2016)
Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 02/02/2016
  (from: 03/10/2016 until: 03/30/2020)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/29/2016
  (from: 09/13/2016 until: 03/30/2020)
JUDr. Eva Heryán
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/29/2016 Until: 02/19/2020
  (from: 03/31/2020 until: 03/30/2020)
Ing. Róbert Hojč
B. Bjőrnsona 145/42
Prievidza 971 01
From: 10/17/2017
  (from: 12/15/2017 until: 09/10/2019)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 02/02/2016
  (from: 03/10/2016 until: 12/14/2017)
Ing. Jozef Janeček
68
Becherov 086 35
From: 02/02/2016 Until: 10/17/2017
  (from: 12/15/2017 until: 12/14/2017)
JUDr. Eva Ševčíková
Pod hájom 1099/100
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/29/2016
  (from: 08/03/2016 until: 09/12/2016)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 02/02/2016 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Marián Goga
Partizánska 1471/48
Nováky 972 71
From: 02/02/2016
  (from: 03/31/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
From: 10/17/2017 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Róbert Hojč
Stredná ulica 373/1
Prievidza 971 01
From: 10/17/2017
  (from: 09/11/2019 until: 07/22/2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
From: 02/20/2020 Until: 06/30/2020
  (from: 07/23/2020 until: 07/22/2020)
Ing. Zdeněk Novobilský
Babická 2534/15
Šternberk 785 01
Česká republika
From: 02/20/2020
  (from: 03/31/2020 until: 07/22/2020)
Other legal facts: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti MSM Martin, s.r.o. konanom dňa 12.03.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti MSM Martin, s.r.o. so sídlom Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 36 422 991 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MORIS, s.r.o. so sídlom Thurzova 16, IČO: 31 618 812 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti MORIS, s.r.o. na obchodnú spoločnosť MSM Martin, s.r.o.. Obchodná spoločnosť MSM Martin, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MORIS, s.r.o..
  (from: 04/01/2007)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku zo dňa 12.11.2019 bola prevedená časť podniku spoločnosti MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 422 991, na spoločnosť MSM Banská Bystrica, a. s., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 44 739 630.
  (from: 02/14/2020)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku zo dňa 12.11.2019 bola prevedená časť podniku spoločnosti MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 422 991, na spoločnosť MSM Nováky, a.s., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 35 820 322.
  (from: 02/14/2020)
Predaj časti podniku
Zmluvou o prevode časti podniku zo dňa 29.06.2020 bola prevedená časť podniku spoločnosti MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 422 991, na spoločnosť MSM LAND SYSTEMS s.r.o., so sídlom Kasárenská 8, Trenčín 911 05, IČO: 36 396 711.
  (from: 07/23/2020)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person