Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23525/B

Business name: 
Prestofruit spol. s r.o.
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
Registered seat: 
Mlynarovičova 2452/7
Bratislava 851 03
  (from: 10/29/2004 until: 06/06/2018)
Ružová Dolina 14
Bratislava 821 09
  (from: 12/29/2000 until: 10/28/2004)
Rúbanisko III/12
Lučenec 984 01
  (from: 11/13/1998 until: 12/28/2000)
Identification number (IČO): 
36 033 375
  (from: 11/13/1998)
Date of entry: 
11/13/1998
  (from: 11/13/1998)
Person dissolved from: 
30.10.2017
  (from: 06/07/2018)
Date of deletion: 
06/07/2018
  (from: 06/07/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/07/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/13/1998)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
maliarske a natieračské práce
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
krajčírske práce a výroba odevov
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
predaj sudového vína
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
Partners: 
Oto Bize
Rúbanisko III/12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 12/14/2000 until: 12/28/2000)
Soňa Bizeová
Rúbanisko III/12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/13/1998 until: 12/28/2000)
Klaudia Jankovičová
Ružová Dolina 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/29/2000 until: 10/28/2004)
Rastislav Supek
Modranská 83
Vinosady
Slovak Republic
  (from: 11/13/1998 until: 03/10/1999)
Lucia Supeková
Modranská 83
Vinosady
Slovak Republic
  (from: 03/11/1999 until: 12/13/2000)
Jana Jankovičová
Moký Háj 102
Mokrý Háj 908 65
Slovak Republic
  (from: 10/29/2004 until: 06/06/2018)
Peter Macko
Mlynarovičova 2452/7
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/29/2004 until: 06/06/2018)
Contribution of each member: 
Rastislav Supek
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 11/13/1998 until: 03/10/1999)
Soňa Bizeová
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 11/13/1998 until: 12/28/2000)
Lucia Supeková
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 03/11/1999 until: 12/13/2000)
Oto Bize
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 12/14/2000 until: 12/28/2000)
Klaudia Jankovičová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/29/2000 until: 10/28/2004)
Jana Jankovičová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/29/2004 until: 06/06/2018)
Peter Macko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/29/2004 until: 06/06/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/29/2000 until: 06/06/2018)
konatelia
  (from: 11/13/1998 until: 12/28/2000)
Oto Bize
Rúbanisko III/12
Lučenec
  (from: 12/14/2000 until: 12/28/2000)
Soňa Bizeová
Rúbanisko III/12
Lučenec
  (from: 11/13/1998 until: 12/28/2000)
Klaudia Jankovičová
Ružová Dolina 14
Bratislava
  (from: 12/29/2000 until: 10/28/2004)
Klaudia Jankovičová
Ružová Dolina 14
Bratislava
Until: 10/13/2004
  (from: 10/29/2004 until: 10/28/2004)
Peter Macko
Mlynarovičova 2452/7
Bratislava 851 03
From: 10/13/2004
  (from: 10/29/2004 until: 06/29/2017)
Rastislav Supek
Modranská 83
Vinosady
  (from: 11/13/1998 until: 03/10/1999)
Lucia Supeková
Modranská 83
Vinosady
  (from: 03/11/1999 until: 12/13/2000)
Peter Macko
Mlynarovičova 2452/7
Bratislava 851 03
From: 10/13/2004
  (from: 06/30/2017 until: 06/06/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/29/2000 until: 06/06/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/13/1998 until: 12/28/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť vymazaná z Obchodného registra na podklade uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21. 07. 2017, sp. zn. 32CbR/405/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 10. 2017.
  (from: 06/07/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spo- ločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1998, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/13/1998 until: 06/06/2018)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.1.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/11/1999 until: 06/06/2018)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 12/14/2000 until: 06/06/2018)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle dodatku č. 3. Spis odstúpený na OS Bratislava 15.02.2001-zmena sídla.
  (from: 12/29/2000 until: 06/06/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2004. Klaudia Jankovičová, deň skončenia funkcie konateľa: 13.10.2004.
  (from: 10/29/2004 until: 06/06/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person