Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2667/B

Business name: 
ETARGET SE
  (from: 10/08/2008)
ETARGET a.s.
  (from: 06/13/2006 until: 10/07/2008)
eTarget, a.s.
  (from: 04/14/2004 until: 06/12/2006)
IT JOB planet, a.s.
  (from: 03/07/2001 until: 04/13/2004)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 10/08/2008)
Záhradnícka 72
Bratislava 821 08
  (from: 04/14/2004 until: 10/07/2008)
Nevädzová 5
Bratislava 821 01
  (from: 03/07/2001 until: 04/13/2004)
Identification number (IČO): 
35 807 113
  (from: 03/07/2001)
Date of entry: 
03/07/2001
  (from: 03/07/2001)
Legal form: 
Societas Europaea
  (from: 10/08/2008)
Joint-stock company
  (from: 03/07/2001 until: 10/07/2008)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/07/2001)
tvorba databánk
  (from: 03/07/2001)
poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytovania software
  (from: 03/07/2001)
prieskum trhu
  (from: 03/07/2001)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/07/2001)
rozmnožovanie nosičov zvuku, obrazu a dát
  (from: 03/07/2001)
ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/07/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/07/2001)
reklamná činnosť a služby s tým súvisiace
  (from: 03/07/2001)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/07/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/07/2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/07/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 03/07/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), vrátane exportu a importu
  (from: 03/07/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/07/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/07/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - ostarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 03/07/2001)
faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/07/2001)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, nebankovým spôsobom
  (from: 03/07/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/08/2008)
Managing board
  (from: 03/07/2001 until: 10/07/2008)
Ing. Peter Vidovič - predseda predstavenstva
Budovateľská 37/922
Bratislava 821 08
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
Mgr. Róbert Vereš - podpredseda predstavenstva
Prešovská 32
Bratislava 821 08
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
Ing. Miroslav Cibuľa - predseda
Lehárova 9
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
  (from: 03/07/2001 until: 06/12/2006)
Ing. Miroslav Cibuľa - predseda
Lehárova 9
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Until: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Iveta Griačová - člen predstavenstva
Palisády 17
Bratislava 811 03
From: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 10/10/2007)
Ing. Iveta Griačová - člen predstavenstva
Palisády 17
Bratislava 811 03
From: 02/08/2006 Until: 09/05/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/10/2007)
Ing. Marcel Vašš - člen predstavenstva
Dlhá 814/3
Nitra 949 06
From: 03/07/2001 Until: 03/25/2004
  (from: 03/07/2001 until: 04/13/2004)
Mgr. Róbert Vereš - člen predstavenstva
Prešovská 32
Bratislava 821 08
From: 03/25/2004
  (from: 04/14/2004 until: 02/07/2008)
Mgr. Róbert Vereš - člen predstavenstva
Prešovská 32
Bratislava 821 08
From: 03/25/2004 Until: 01/04/2008
  (from: 02/08/2008 until: 02/07/2008)
Ing. Peter Vidovič - člen
Niva 64
Čachtice 916 21
  (from: 03/07/2001 until: 06/29/2006)
Ing. Peter Vidovič - člen
Niva 64
Čachtice 916 21
Until: 02/08/2006
  (from: 06/30/2006 until: 06/29/2006)
Ing. Peter Vidovič - predseda predstavenstva
Budovateľská 37/922
Bratislava 821 08
From: 02/08/2006 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Mgr. Róbert Vereš - podpredseda predstavenstva
Prešovská 32
Bratislava 821 08
From: 01/04/2008 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Ing. Peter Vidovič - predseda predstavenstva
Budovateľská 37/922
Bratislava 821 08
From: 02/08/2006
  (from: 06/30/2006 until: 10/07/2008)
Mgr. Róbert Vereš - podpredseda predstavenstva
Prešovská 32
Bratislava 821 08
From: 01/04/2008
  (from: 02/08/2008 until: 10/07/2008)
Miklós Vaszily - člen predstavenstva
Áfonya utca 10.
Telki H-2089
Maďarsko
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
Margit Fáy - člen predstavenstva
Erdösétány utca 27.
Nagykovácsi H-2094
Maďarsko
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
Gabor Kardos - člen predstavenstva
Bank utca 7.
Budapest H-1054
Maďarsko
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
Miklós Vaszily - člen predstavenstva
Áfonya utca 10.
Telki H-2089
Maďarsko
From: 09/05/2007 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Margit Fáy - člen predstavenstva
Erdösétány utca 27.
Nagykovácsi H-2094
Maďarsko
From: 10/04/2007 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Gabor Kardos - člen predstavenstva
Bank utca 7.
Budapest H-1054
Maďarsko
From: 10/04/2007 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Miklós Vaszily - člen predstavenstva
Áfonya utca 10.
Telki H-2089
Maďarsko
From: 09/05/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/07/2008)
Margit Fáy - člen predstavenstva
Erdösétány utca 27.
Nagykovácsi H-2094
Maďarsko
From: 10/04/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/07/2008)
Gabor Kardos - člen predstavenstva
Bank utca 7.
Budapest H-1054
Maďarsko
From: 10/04/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/07/2008)
Acting in the name of the company: 
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Ak stanovy nestanovia inak, je oprávnený konať v mene Spoločnosti predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísané obchodnému menu Spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva svoj podpis. 2. Právne úkony, na ktorých základe Spoločnosť prevezme záväzok, alebo prijme protiplnenie presahujúce čiastku EUR 50.000,- (slovom: päťdesiat tisíc EUR), a to buď ako jednorazovú platbu alebo ako súhrnnú platbu za obdobie presahujúce 12 mesiacov, uskutočňujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a dvaja ďalší členovia predstavenstva. Rovnaké pravidlo sa uplatní v prípade úkonov uskutočnených v inej mene ako Euro. Hodnota úkonu sa v takom prípade určí podľa ofíciálneho kurzu ku dňu uskutočnenia úkonu stanoveného národnou bankou krajiny, ktorej mena sa použije pri príslušnom úkone. Podpisovanie za Spoločnosť sa potom uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja spoločne svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a dvaja ďalší členovia predstavenstva.
  (from: 10/08/2008)
1. Predstavenstvo je štatutárny orgánom spoločnosti. Ak stanovy nestanovia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, každý z nich samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva svoj podpis. 2. Právne úkony, na ktorých základe spoločnosť prevezme záväzok, alebo prijme protiplnenie presahujúce čiastku EUR 50.000,- /slovom: päťdesiattisíc EUR/, a to buď ako jednorazovú platbu alebo ako súhrnnú platbu za obdobie presahujúce 12 mesiacov, uskutočňujú predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a dvaja ďalší členovia predstavenstva. Rovnaké pravidlo sa uplatní aj v prípade úkonov uskutočnených v inej mene ako Euro. Hodnota úkonu sa v takom prípade určí podľa oficiálneho kurzu ku dňu uskutočnenia úkonu stanoveného národnou bankou krajiny, ktorej mena sa použije pri príslušnom úkone. Podpisovanie za spoločnosť sa potom uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja spoločne svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a dvaja ďalší členovia predstavenstva.
  (from: 10/11/2007 until: 10/07/2008)
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Ak stanovy nestanovia inak, menom spoločnosti koná navonok a spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva spoločne; podpisovanie za spoločnosť sa potom rovnako uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí spoločne svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. 2. K platnosti právnych úkonov uskutočnených menom spoločnosti, na ktorých základe spoločnosť prevezme záväzok, poskytne plnenie alebo príjme protiplnenie, ktorého hodnota vyjadrená v príslušnej mene podľa oficiálneho kurzu devízy - stred tejto meny voči EUR vyhláseného centrálneho bankou štátu, v ktorom je táto mena národnou menou, platného v deň vykonania tohto právneho úkonu, je rovná alebo presahuje čiastku EUR 15.000,- (slovami: Patnásťtisíc EUR), sa vyžaduje súhlas všetkých členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa potom uskutočňuje tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja spoločne svoj podpis všetci členovia predstavenstva.
  (from: 06/13/2006 until: 10/10/2007)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis alebo ním splnomocnený zástupca na základe a v rozsahu plnej moci udelenej predsedom predstavenstva.
  (from: 03/07/2001 until: 06/12/2006)
Capital: 
120 000 EUR
  (from: 10/08/2008)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 04/14/2004 until: 10/07/2008)
5 000 000 Sk
  (from: 03/07/2001 until: 04/13/2004)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 000 EUR
  (from: 10/08/2008)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/13/2006 until: 10/07/2008)
Number of shares: 50
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/07/2001 until: 06/12/2006)
Stockholder: 
ETARGET a.s.
Vocelova 5/603
Praha 2 120 00
Česká republika
  (from: 05/23/2007 until: 10/07/2008)
eTarget, a.s.
Weilova 2/1144
Praha 10 102 00
Česká republika
  (from: 06/13/2006 until: 05/22/2007)
Supervisory board: 
Mgr. Beata Vidovičová
Budovateľská 37
Bratislava 821 08
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
Ing. Bystrík Berthoty - predseda
Obchodná 29
Bratislava 811 06
  (from: 03/07/2001 until: 06/12/2006)
Ing. Bystrík Berthoty - predseda
Obchodná 29
Bratislava 811 06
Until: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Miroslav Cibuľa
Martinengova 20
Bratislava 811 02
From: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 05/07/2007)
Ing. Miroslav Cibuľa
Martinengova 20
Bratislava 811 02
From: 02/08/2006 Until: 04/26/2007
  (from: 05/08/2007 until: 05/07/2007)
JUDr. Radovan Jurika - člen dozornej rady
Martinčekova 6
Bratislava 821 09
From: 03/07/2001 Until: 03/25/2004
  (from: 03/07/2001 until: 04/13/2004)
Ing. Silvia Molnárová - člen dozornej rady
Budovateľská 1062/19
Bratislava 821 08
From: 03/25/2004
  (from: 04/14/2004 until: 06/12/2006)
Ing. Silvia Molnárová - člen dozornej rady
Budovateľská 1062/19
Bratislava 821 08
From: 03/25/2004 Until: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Ing. Ladislav Vargončík - člen
Segnerova 1
Bratislava 841 04
  (from: 03/07/2001 until: 06/12/2006)
Ing. Ladislav Vargončík - člen
Segnerova 1
Bratislava 841 04
Until: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 06/12/2006)
Mgr. Beata Vidovičová
Budovateľská 37
Bratislava 821 08
From: 04/26/2007 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Zsuzsa Szedeli - predseda dozornej rady
Széchenyi utca 71.
Martonvásár H-2462
Maďarsko
From: 01/04/2008 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Mgr. Beata Vidovičová
Budovateľská 37
Bratislava 821 08
From: 04/26/2007
  (from: 05/08/2007 until: 10/07/2008)
Zsuzsa Szedeli - predseda dozornej rady
Széchenyi utca 71.
Martonvásár H-2462
Maďarsko
From: 01/04/2008
  (from: 02/08/2008 until: 10/07/2008)
Gabor Ziegler
Nemzetőr utca 23.
Veresegyház H-2112
Maďarsko
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
Zsuzsa Szedeli
Széchenyi utca 71.
Martonvásár H-2462
Maďarsko
From: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008)
RNDr. Marek Hoščálek
Finská 1/582
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 02/08/2006 Until: 09/05/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/10/2007)
RNDr. Marek Hoščálek
Finská 1/582
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 10/10/2007)
Ing. Petr Koždoň
Řepčická 25/1315
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 02/08/2006
  (from: 06/13/2006 until: 10/10/2007)
Ing. Petr Koždoň
Řepčická 25/1315
Praha 10 102 00
Česká republika
From: 02/08/2006 Until: 09/05/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/10/2007)
Zsuzsa Szedeli
Széchenyi utca 71.
Martonvásár H-2462
Maďarsko
From: 09/05/2007
  (from: 10/11/2007 until: 02/07/2008)
Zsuzsa Szedeli
Széchenyi utca 71.
Martonvásár H-2462
Maďarsko
From: 09/05/2007 Until: 01/04/2008
  (from: 02/08/2008 until: 02/07/2008)
Gabor Ziegler
Nemzetőr utca 23.
Veresegyház H-2112
Maďarsko
From: 09/05/2007 Until: 10/08/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Gabor Ziegler
Nemzetőr utca 23.
Veresegyház H-2112
Maďarsko
From: 09/05/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/07/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z 28.2.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení nesk. predp.
  (from: 03/07/2001)
Notárska zápisnica č. N 133/2004, Nz 26106/2004 zo dňa 25. 3. 2004
  (from: 04/14/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára N 64/2006, Nz 4882/2006, NCRIs 4885/2006 zo dňa 8.2.2006.
  (from: 06/13/2006)
Rozhodnutie jediného akionára zo dňa 26.04.2007.
  (from: 05/08/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.9.2007. Notárska zápisnica č. N 754/2007, Nz 39599/2007, NCR1s 39323/2007 zo dňa 4.10.2007.
  (from: 10/11/2007)
Európska spoločnosť vznikla zlúčením akciových spoločností ETARGET a. s., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 113 (nástupnícka spoločnosť) a ETARGET a. s., so sídlom Vocelova 5/603, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 270 61 175 (zanikajúca spoločnosť), pričom všetok majetok, imanie, práva a záväzky spoločnosti zanikajúcej zlúčením prechádzajú na nástupnícku európsku spoločnosť a nástupnícka spoločnosť nadobúda právnu formu európskej spoločnosti podľa čl. 17 - 31 Nariadenia 2157/2001 ES a podľa Zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti ETARGET a. s., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 113 o schválení vyššie uvedeného zlúčenia a o schválení návrhu zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 870/2008, Nz 35349/2008, NCRls 34991/2008 zo dňa 20.08.2008. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ETARGET a. s., so sídlom Vocelova 5/603, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 270 61 175 o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení s nástupníckou spoločnosťou ETARGET a. s. so sídlom v Slovenskej republike, pričom nástupnícka spoločnosť zlúčením získava formu európskej spoločnosti, vo forme notárskej zápisnice č. N 556/2008, NZ 439/2008 zo dňa 28.08.2008. Zmluva o zlúčení uzatvorená medzi akciovou spoločnosťou ETARGET a. s., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 113 (nástupnícka spoločnosť) a medzi akciovou spoločnosťou ETARGET a. s., so sídlom Vocelova 5/603, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 270 61 175 (zanikajúca spoločnosť) vo forme notárskej zápisnice č. N 944/2008, Nz 38322/2008, NCRls 37964/2008 zo dňa 12.09.2008.
  (from: 10/08/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ETARGET a. s.
Vocelova 5/603
Praha 2 120 00
Česká republika
  (from: 10/08/2008)
ETARGET a. s.
Záhradnícka 72
Bratislava 821 08
  (from: 10/08/2008)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person