Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2706/B

Business name: 
ČOVSPOL, a.s.
  (from: 05/09/2001)
Registered seat: 
Magnetová 12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 09/25/2020)
Identification number (IČO): 
35 811 188
  (from: 05/09/2001)
Date of entry: 
05/09/2001
  (from: 05/09/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/09/2001)
Objects of the company: 
určovanie množstva vôd
  (from: 05/09/2001)
určovanie kvality vôd
  (from: 05/09/2001)
činnosti súvisiace s technológiou čistenia vôd
  (from: 05/09/2001)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/09/2001)
konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 05/09/2001)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (from: 05/09/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/09/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 05/09/2001)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/09/2001)
faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 05/09/2001)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 05/09/2001)
prieskum trhu
  (from: 05/09/2001)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 05/09/2001)
vykonávanie inžinierskych a vodohospodárskych stavieb
  (from: 05/09/2001)
činnosť stavbyvedúceho - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 05/09/2001)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 05/09/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 05/09/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/09/2001)
správa a prevádzka vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc a vodojemov
  (from: 07/09/2001)
vzdelávacia, organizačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/10/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 06/10/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 06/10/2003)
vykonávanie funkcie stavebného dozoru
  (from: 06/10/2003)
projektová činnosť
  (from: 06/10/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/09/2001)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Petra Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 04/24/2018
  (from: 09/25/2020)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
From: 04/24/2018
  (from: 09/25/2020)
RNDr. Juraj Chren - Chairman of the Board of Directors
Šulekova 1171/11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 01/01/2021
  (from: 01/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujú spoločnosť, zastupujú a podpisujú za ňu vždy predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 08/26/2014)
Capital: 
34 860 EUR Paid up: 34 860 EUR
  (from: 02/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 105
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/17/2009)
Stockholder: 
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
rue La Boétie 21
Paríž 750 08
Francúzska republika
  (from: 08/07/2012)
Supervisory board: 
Mgr. Jaroslav Krupec
Drieňová 11
Bratislava 821 03
From: 12/31/2019
  (from: 02/14/2020)
JUDr. Ing. Lukáš Sopko , MBA
Kuzmányho nábrežie 1740/44
Zvolen 960 01
From: 05/01/2021
  (from: 06/26/2021)
Ing. Robert Tencer - predseda
Nevädzová 6F/17211
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 05/01/2021
  (from: 06/26/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2001 premenou ČOVSPOL spol. s r.o. v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/09/2001)
Živnostenský list vydaný okresným úradom v Senici, sp.č. ŽO - 2001/05421/00002, reg.č 791/2001, zo dňa 23.5.01, právoplatný 4.6.01.
  (from: 07/09/2001)
Notárska zápisnica č. N 248/02, Nz 245/02 zo dňa 9.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/20/2003)
Notárska zápisnica č. N 138/2003, Nz 33348/2003 zo dňa 5.5.2003.
  (from: 06/10/2003)
Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 11.09.2003 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 308/2003, Nz 80298/03 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 04/23/2004)
Notárska zápisnica N 73/2005, Nz 66818/2005, NCRls 65992/2005 zo dňa 19.12.2005.
  (from: 01/12/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.10.2007. Zápisnica z rokovovania dozornej rady zo dňa 4.10.2007.
  (from: 11/06/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2009. N 132/2009 Nz 4317/2009.
  (from: 02/17/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2009.
  (from: 10/22/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2010.
  (from: 07/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2010.
  (from: 09/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 193/2011 Nz 10343/2011 zo dňa 23.03.2011. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.03.2011.
  (from: 03/29/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2011 Nz 44167/2011 zo dňa 11.11.2011.
  (from: 11/17/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 122/2012, Nz 10807/2012, NCRIs 11082/2012 dňa 27.03.2012.
  (from: 04/04/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného spoločníka - N 383/2014, NZ 15466/2014, NCRls 15749/2014 zo dňa 24.04.2014.
  (from: 08/26/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 204/2017, Nz 6770/2017 zo dňa 02.03.2017.
  (from: 03/14/2017)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person