Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2706/B

Business name: 
ČOVSPOL, a.s.
  (from: 05/09/2001)
Registered seat: 
Magnetová 12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 09/25/2020)
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
  (from: 03/14/2017 until: 09/24/2020)
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 03/29/2011 until: 03/13/2017)
Pestovateľská 8
Bratislava 821 04
  (from: 02/17/2009 until: 03/28/2011)
324
Rovinka 900 41
  (from: 01/12/2006 until: 02/16/2009)
324
Rovinka 900 42
  (from: 04/23/2004 until: 01/11/2006)
326
Rovinka 900 42
  (from: 05/09/2001 until: 04/22/2004)
Identification number (IČO): 
35 811 188
  (from: 05/09/2001)
Date of entry: 
05/09/2001
  (from: 05/09/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/09/2001)
Objects of the company: 
určovanie množstva vôd
  (from: 05/09/2001)
určovanie kvality vôd
  (from: 05/09/2001)
činnosti súvisiace s technológiou čistenia vôd
  (from: 05/09/2001)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/09/2001)
konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 05/09/2001)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
  (from: 05/09/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/09/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 05/09/2001)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/09/2001)
faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 05/09/2001)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 05/09/2001)
prieskum trhu
  (from: 05/09/2001)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 05/09/2001)
vykonávanie inžinierskych a vodohospodárskych stavieb
  (from: 05/09/2001)
činnosť stavbyvedúceho - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 05/09/2001)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 05/09/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 05/09/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/09/2001)
správa a prevádzka vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc a vodojemov
  (from: 07/09/2001)
vzdelávacia, organizačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/10/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 06/10/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 06/10/2003)
vykonávanie funkcie stavebného dozoru
  (from: 06/10/2003)
projektová činnosť
  (from: 06/10/2003)
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
  (from: 07/07/2022)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
  (from: 07/07/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/09/2001)
Ing. Miroslav Fajčík - Chairman of the Board of Directors
Na Lúčkach 15442/14
Banská Bystrica 974 09
From: 02/01/2022
  (from: 06/17/2022)
Ing. Peter Dobrý - Member of the Board of Directors
Petra Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 11/03/2022
  (from: 02/18/2023)
Ing. Peter Martinka - Member of the Board of Directors
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
From: 11/03/2022
  (from: 02/18/2023)
Gilles Bacquet - podpredseda
Rue des Entrepreneurs 69
Paríž 15E
Francúzsko
From: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 09/10/2010)
Gilles Bacquet - podpredseda
Rue des Entrepreneurs 69
Paríž 15E
Francúzsko
From: 10/04/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 09/11/2010 until: 09/10/2010)
Ing. Martin Čársky - člen predstavenstva
Opletalova 3
Bratislava 841 07
  (from: 05/09/2001 until: 01/11/2006)
Ing. Martin Čársky - člen predstavenstva
Opletalova 3
Bratislava 841 07
Until: 01/01/2006
  (from: 01/12/2006 until: 01/11/2006)
Ing. Martin Čársky - predseda
Opletalova 3
Bratislava 841 07
From: 01/01/2006
  (from: 01/12/2006 until: 11/05/2007)
Ing. Martin Čársky - predseda
Opletalova 3
Bratislava 841 07
From: 01/01/2006 Until: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Tomáš Čársky - člen predstavenstva
Blagoevova 12
Bratislava 851 04
From: 09/11/2003
  (from: 04/23/2004 until: 01/11/2006)
Ing. Tomáš Čársky - člen predstavenstva
Blagoevova 12
Bratislava 851 04
From: 09/11/2003 Until: 01/01/2006
  (from: 01/12/2006 until: 01/11/2006)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Petra Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 04/24/2014
  (from: 08/26/2014 until: 09/24/2020)
Ing. Pavol Fitko - predseda
Rovinka 820
Rovinka 900 40
From: 03/28/2012
  (from: 04/04/2012 until: 09/24/2020)
Ing. Pavol Fitko - predseda predstavenstva
Rovinka 820
Rovinka 900 40
From: 03/28/2017
  (from: 09/25/2020 until: 01/13/2021)
Ing. Pavol Fitko - predseda predstavenstva
Rovinka 820
Rovinka 900 40
From: 03/28/2017 Until: 12/31/2020
  (from: 01/14/2021 until: 01/13/2021)
RNDr. Juraj Chren - Chairman of the Board of Directors
Šulekova 1171/11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 01/01/2021
  (from: 01/14/2021 until: 06/16/2022)
RNDr. Juraj Chren - Chairman of the Board of Directors
Šulekova 1171/11
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 01/01/2021 Until: 01/31/2022
  (from: 06/17/2022 until: 06/16/2022)
Ing. Radovan Lahoda - člen predstavenstva
Lesná 20
Marianka 900 33
  (from: 05/09/2001 until: 04/22/2004)
Ing. Radovan Lahoda - člen predstavenstva
Lesná 20
Marianka 900 33
Until: 09/11/2003
  (from: 04/23/2004 until: 04/22/2004)
Jerome Lamaire - člen predstavenstva
Arvacska utca 7
Budapešť 1022
Maďarská republika
From: 03/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 04/11/2011)
Jerome Lemaire - člen predstavenstva
Arvacska utca 7
Budapešť 1022
Maďarská republika
From: 03/23/2011
  (from: 04/12/2011 until: 04/03/2012)
Ing. Marián Lesanský - člen
Karola Adlera 16
Bratislava 841 01
From: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/24/2010)
Ing. Marián Lesanský - člen
Karola Adlera 16
Bratislava 841 01
From: 10/04/2007 Until: 11/04/2010
  (from: 11/25/2010 until: 11/24/2010)
Ing. Marián Lesanský - člen
Karola Adlera 16
Bratislava 841 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/24/2006 until: 11/05/2007)
Ing. Marián Lesanský - člen
Karola Adlera 16
Bratislava 841 01
From: 01/01/2006 Until: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Martin Lesanský - člen
Karola Adlera 16
Bratislava 841 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/12/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Dušan Makovický - člen predstavenstva
Lesná 16
Marianka 900 33
  (from: 05/09/2001 until: 04/22/2004)
Ing. Dušan Makovický - člen predstavenstva
Lesná 16
Marianka 900 33
Until: 09/11/2003
  (from: 04/23/2004 until: 04/22/2004)
Ing. Dušan Makovický - podpredseda
Lesná 16
Marianka 900 33
From: 01/01/2006
  (from: 01/12/2006 until: 11/05/2007)
Ing. Dušan Makovický - podpredseda
Lesná 16
Marianka 900 33
From: 01/01/2006 Until: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Dušan Makovický - predseda predstavenstva
Lesná 16
Marianka 900 33
From: 09/11/2003
  (from: 04/23/2004 until: 01/11/2006)
Ing. Dušan Makovický - predseda predstavenstva
Lesná 16
Marianka 900 33
From: 09/11/2003 Until: 01/01/2006
  (from: 01/12/2006 until: 01/11/2006)
Olivier Marche - predseda
Pod Fialkou 2
Praha 150 00
Česká republika
From: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 07/01/2010)
Olivier Marche - predseda
Pod Fialkou 2
Praha 150 00
Česká republika
From: 10/04/2007 Until: 06/01/2010
  (from: 07/02/2010 until: 07/01/2010)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
From: 04/24/2014
  (from: 08/26/2014 until: 09/24/2020)
Ing. Juraj Rutzký
Čmelíkova 9
Bratislava 821 03
From: 01/01/2006
  (from: 01/12/2006 until: 11/05/2007)
Ing. Juraj Rutzký
Čmelíkova 9
Bratislava 821 03
From: 01/01/2006 Until: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Juraj Rutzký - člen
Čmelíkova 9
Bratislava 821 03
From: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/24/2010)
Ing. Juraj Rutzký - člen
Čmelíkova 9
Bratislava 821 03
From: 10/04/2007 Until: 11/04/2010
  (from: 11/25/2010 until: 11/24/2010)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda predstavenstva
Lesná 18
Marianka 900 33
  (from: 05/09/2001 until: 04/22/2004)
Ing. Vladimír Svrbický - predseda predstavenstva
Lesná 18
Marianka 900 33
Until: 09/11/2003
  (from: 04/23/2004 until: 04/22/2004)
Ing. Radoslav Svrček - člen predstavenstva
Potočná 2
Modra 900 01
From: 03/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 11/16/2011)
Ing. Radoslav Svrček - člen predstavenstva
Potočná 2
Modra 900 01
From: 03/23/2011 Until: 11/11/2011
  (from: 11/17/2011 until: 11/16/2011)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Petra Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 04/24/2018 Until: 11/02/2022
  (from: 02/18/2023 until: 02/17/2023)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
From: 04/24/2018 Until: 11/02/2022
  (from: 02/18/2023 until: 02/17/2023)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Petra Jilemnického 1955/32
Zvolen 960 01
From: 04/24/2018
  (from: 09/25/2020 until: 02/17/2023)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
From: 04/24/2018
  (from: 09/25/2020 until: 02/17/2023)
Maxime Claudot - člen predstavenstva
La Grande Sauvagere
St. Pierre de Plesguen 357 20
Francúzsko
From: 06/23/2010
  (from: 09/11/2010 until: 04/03/2012)
Maxime Claudot - člen predstavenstva
La Grande Sauvagere
St. Pierre de Plesguen 357 20
Francúzsko
From: 06/23/2010 Until: 03/27/2012
  (from: 04/04/2012 until: 04/03/2012)
Jerome Lemaire - člen predstavenstva
Arvacska utca 7
Budapešť 1022
Maďarská republika
From: 03/23/2011 Until: 03/27/2012
  (from: 04/04/2012 until: 04/03/2012)
Christophe Ploux - predseda
rue Gargueros 18
Ares 337 40
Francúzsko
From: 06/01/2010 Until: 03/27/2012
  (from: 04/04/2012 until: 04/03/2012)
Christophe Ploux
rue Gargueros 18
Ares 337 40
Francúzsko
From: 06/01/2010
  (from: 07/02/2010 until: 08/03/2010)
Christophe Ploux - predseda
rue Gargueros 18
Ares 337 40
Francúzsko
From: 06/01/2010
  (from: 08/04/2010 until: 04/03/2012)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujú spoločnosť, zastupujú a podpisujú za ňu vždy predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 08/26/2014)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoj podpis.
  (from: 05/09/2001 until: 08/25/2014)
Capital: 
34 860 EUR Paid up: 34 860 EUR
  (from: 02/17/2009)
1 050 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 02/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 105
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/17/2009)
Number of shares: 105
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/09/2001 until: 02/16/2009)
Stockholder: 
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
rue La Boétie 21
Paríž 750 08
Francúzska republika
  (from: 09/22/2022)
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
rue La Boétie 21
Paríž 750 08
Francúzska republika
  (from: 08/07/2012 until: 09/21/2022)
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES
1. Place Montgolfier
Saint-Maurice Cedex 944 17
Francúzsko
  (from: 11/06/2007 until: 08/06/2012)
Supervisory board: 
Mgr. Jaroslav Krupec
Drieňová 11
Bratislava 821 03
From: 12/31/2019
  (from: 02/14/2020)
JUDr. Ing. Lukáš Sopko , MBA
Kuzmányho nábrežie 1740/44
Zvolen 960 01
From: 05/01/2021
  (from: 06/26/2021)
Ing. Robert Tencer - predseda
Nevädzová 6F/17211
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 05/01/2021
  (from: 06/26/2021)
Vincent Barbier - predseda
Korabinského 8
Bratislava 811 01
From: 03/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 03/13/2017)
Vincent Barbier - predseda
Korabinského 8
Bratislava 811 01
From: 03/23/2011 Until: 03/02/2017
  (from: 03/14/2017 until: 03/13/2017)
JUDr. Radovan Jurika - predseda
Martinčekova 6
Bratislava 821 09
From: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 03/28/2011)
JUDr. Radovan Jurika - predseda
Martinčekova 6
Bratislava 821 09
From: 10/04/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 03/29/2011 until: 03/28/2011)
JUDr. Radovan Jurika - predseda dozornej rady
Martinčekova 6
Bratislava 821 09
  (from: 05/09/2001 until: 11/05/2007)
JUDr. Radovan Jurika - predseda dozornej rady
Martinčekova 6
Bratislava 821 09
Until: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Valter Kadlečík - člen dozornej rady
Ipeľská 3
Bratislava 821 07
  (from: 05/09/2001 until: 11/05/2007)
Valter Kadlečík - člen dozornej rady
Ipeľská 3
Bratislava 821 07
Until: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. František Lahoda - člen dozornej rady
Kuklovská 57
Bratislava 841 05
  (from: 05/09/2001 until: 11/05/2007)
Ing. František Lahoda - člen dozornej rady
Kuklovská 57
Bratislava 841 05
Until: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
JUDr. Eva Lantayová
Belinského 21
Bratislava 851 02
From: 03/02/2017
  (from: 03/14/2017 until: 02/13/2020)
JUDr. Eva Lantayová
Belinského 21
Bratislava 851 02
From: 03/02/2017 Until: 12/31/2019
  (from: 02/14/2020 until: 02/13/2020)
Claude Soler - člen
Rue de Nancy 14
Versailles 780 00
Francúzsko
From: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 10/21/2009)
Claude Soler - člen
Rue de Nancy 14
Versailles 780 00
Francúzsko
From: 10/04/2007 Until: 09/24/2009
  (from: 10/22/2009 until: 10/21/2009)
Zdeněk Vavřín - člen
Bratří Dohalských 3
Praha 190 00
Česká republika
From: 10/04/2007
  (from: 11/06/2007 until: 10/21/2009)
Zdeněk Vavřín - člen
Bratří Dohalských 3
Praha 190 00
Česká republika
From: 10/04/2007 Until: 09/24/2009
  (from: 10/22/2009 until: 10/21/2009)
Ing. Robert Tencer - predseda
Nevädzová 6F/17211
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 03/02/2017 Until: 04/30/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
JUDr. Ing. Lukáš Sopko , MBA
Kuzmányho nábrežie 1740/44
Zvolen 960 01
From: 03/02/2017 Until: 04/30/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
JUDr. Ing. Lukáš Sopko
Kuzmányho nábrežie 1740/44
Zvolen 960 01
From: 03/02/2017
  (from: 03/14/2017 until: 06/25/2021)
Ing. Robert Tencer - predseda
Tupého 13161/51G
Bratislava - Nové Mesto 831 01
From: 03/02/2017
  (from: 03/14/2017 until: 06/25/2021)
Jean-Hardouin, Paul, Bernard Binet-Tarbe de Vauxclairs
rue du Ranelagh 14
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 09/24/2009
  (from: 10/22/2009 until: 03/13/2017)
Jean-Hardouin, Paul, Bernard Binet-Tarbe de Vauxclairs
rue du Ranelagh 14
Paríž 750 16
Francúzska republika
From: 09/24/2009 Until: 03/02/2017
  (from: 03/14/2017 until: 03/13/2017)
Laurent, David Christian Sirvente
avenue de Verdun 23
Saint-Maurice 944 10
Francúzska republika
From: 09/24/2009 Until: 03/02/2017
  (from: 03/14/2017 until: 03/13/2017)
Laurent, David Christian Sirvente
avenue de Verdun 23
Saint-Maurice 944 10
Francúzska republika
From: 09/24/2009
  (from: 10/22/2009 until: 03/13/2017)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2001 premenou ČOVSPOL spol. s r.o. v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/09/2001)
Živnostenský list vydaný okresným úradom v Senici, sp.č. ŽO - 2001/05421/00002, reg.č 791/2001, zo dňa 23.5.01, právoplatný 4.6.01.
  (from: 07/09/2001)
Notárska zápisnica č. N 248/02, Nz 245/02 zo dňa 9.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/20/2003)
Notárska zápisnica č. N 138/2003, Nz 33348/2003 zo dňa 5.5.2003.
  (from: 06/10/2003)
Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 11.09.2003 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 308/2003, Nz 80298/03 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 04/23/2004)
Notárska zápisnica N 73/2005, Nz 66818/2005, NCRls 65992/2005 zo dňa 19.12.2005.
  (from: 01/12/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 4.10.2007. Zápisnica z rokovovania dozornej rady zo dňa 4.10.2007.
  (from: 11/06/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2009. N 132/2009 Nz 4317/2009.
  (from: 02/17/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2009.
  (from: 10/22/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2010.
  (from: 07/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2010.
  (from: 09/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 193/2011 Nz 10343/2011 zo dňa 23.03.2011. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.03.2011.
  (from: 03/29/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2011 Nz 44167/2011 zo dňa 11.11.2011.
  (from: 11/17/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 122/2012, Nz 10807/2012, NCRIs 11082/2012 dňa 27.03.2012.
  (from: 04/04/2012)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného spoločníka - N 383/2014, NZ 15466/2014, NCRls 15749/2014 zo dňa 24.04.2014.
  (from: 08/26/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 204/2017, Nz 6770/2017 zo dňa 02.03.2017.
  (from: 03/14/2017)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person