Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23665/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BAVAROT. s.r.o.
  (from: 03/07/2002)
Registered seat: 
Hlavná 39/29
Dunajská Streda 929 01
  (from: 01/28/2003)
Identification number (IČO): 
35 807 946
  (from: 03/19/2001)
Date of entry: 
03/19/2001
  (from: 03/19/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/19/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/19/2001)
prevádzkovanie a prenájom biliardu a hracích nevýherných automatov
  (from: 03/19/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 03/19/2001)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 03/19/2001)
prenájom tovaru, strojov a zariadení
  (from: 03/19/2001)
výroba nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 03/19/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/19/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/19/2001)
búracie a výkopové práce bez použitia trhavín a mechanizmov
  (from: 03/19/2001)
finančný leasing
  (from: 03/19/2001)
prenájom motorových vozidiel a motocyklov
  (from: 03/19/2001)
servis športového náradia - lyží, snowboardov, korčulí, bicyklov
  (from: 03/19/2001)
prenájom športového náradia
  (from: 03/19/2001)
lakovanie, maľovanie a sklenárske práce
  (from: 03/19/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/19/2001)
Partners: 
Štefan Molnár
Hlavná 39/29
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 01/28/2003)
Contribution of each member: 
Štefan Molnár
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/28/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/19/2001)
Štefan Molnár
Hlavná 39/29
Dunajská Streda
From: 01/10/2003
  (from: 01/28/2003)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 03/19/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/07/2002)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 49/01 zo dňa 13.2.2001 v zmysle ust. § 57, §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom.
  (from: 03/19/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2001. Spoločník prijal dodatok k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 275/01, Nz 272/01 zo dňa 29.11.2001.
  (from: 12/06/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zmena sídla, odvolanie a menovanie konateľa zmena obchodného mena z pôvodného KREDIT KAPITAL, spol.s.r.o. na BAVAROT.s.r.o. Zmena zakladateľskej listiny , úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 159/02, Nz 156/02 spísanej dňa 20.2.2002 notárom JUDr. Šikutovou. Funkcia konateľa M.Slávika sa končí dňom 18.2.2002.
  (from: 03/07/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 17. 4. 2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena konateľa. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18. 4. 2002. Notárska zápisnica č. N 138/02, Nz 138/02 zo dňa 18. 4. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o prijatí nového znenia zakladateľskej listiny.
  (from: 04/30/2002)
Zánik funkcie konateľky Martiny Šlézovej dňa 2. 9. 2002. Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 367/2002, Nz 349/2002 zo dňa 2. 9. 2002.
  (from: 09/23/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 1. 2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu. Funkcia konateľa K. Derjanovej sa končí dňom 10. 1. 2003.
  (from: 01/28/2003)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person