Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  23683/B

Obchodné meno: 
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  (od: 22.03.2005 do: 15.05.2018)
MATIČNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  (od: 20.03.2001 do: 21.03.2005)
Sídlo: 
Grösslingova 23
Bratislava 811 08
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
IČO: 
35 808 144
  (od: 20.03.2001)
Deň zápisu: 
20.03.2001
  (od: 20.03.2001)
Spoločnosť zrušená od: 
16.3.2018
  (od: 16.05.2018)
Právny dôvod zrušenia: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku
  (od: 16.05.2018)
Deň výmazu: 
16.05.2018
  (od: 16.05.2018)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 16.05.2018)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 20.03.2001)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
prieskum verejnej mienky
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
faktoring a forfaiting
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
leasingová činnosť
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
Spoločníci: 
CI HOLDING, o.c.p., a.s. IČO: 36 020 095
Poľná 1
Bratislava 811 01
  (od: 06.12.2002 do: 24.03.2004)
EX - VITAL, a.s. IČO: 35 773 316
Poľná 1
Bratislava 811 08
  (od: 20.03.2001 do: 05.12.2002)
Matičný fond, a.s. IČO: 30 774 888
Grösslingova 45
Bratislava 811 08
  (od: 20.03.2001 do: 05.12.2002)
CI HOLDING, akciová spoločnosť
Poľná 1
Bratislava 811 08
  (od: 25.10.2005 do: 03.09.2009)
GLOBAL production, s.r.o.
Poľná 1
Bratislava 811 08
  (od: 28.09.2005 do: 24.10.2005)
MN - TRADE, s.r.o. IČO: 35 848 758
Sreznevského 4
Bratislava 831 03
  (od: 25.03.2004 do: 27.09.2005)
Ing. Ľudovít Mišík
Ivana Houdka 1
Ružomberok 034 01
  (od: 06.12.2002 do: 14.12.2006)
PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE
Poľná 1
Bratislava 811 08
  (od: 04.09.2009 do: 15.05.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
EX - VITAL, a.s.
Vklad: 98 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 98 000 Sk
  (od: 20.03.2001 do: 05.12.2002)
Matičný fond, a.s.
Vklad: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 102 000 Sk
  (od: 20.03.2001 do: 05.12.2002)
CI HOLDING, o.c.p., a.s.
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 06.12.2002 do: 24.03.2004)
Ing. Ľudovít Mišík
Vklad: 102 000 Sk Splatené: 102 000 Sk
  (od: 06.12.2002 do: 14.12.2006)
MN - TRADE, s.r.o.
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 25.03.2004 do: 27.09.2005)
GLOBAL production, s.r.o.
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 28.09.2005 do: 24.10.2005)
CI HOLDING, akciová spoločnosť
Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk
  (od: 25.10.2005 do: 14.12.2006)
CI HOLDING, akciová spoločnosť
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 15.12.2006 do: 09.02.2009)
CI HOLDING, akciová spoločnosť
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 03.09.2009)
PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 04.09.2009 do: 15.05.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
Ing. Zdeněk Jurica
Ševčenkova 7
Bratislava
  (od: 20.03.2001 do: 24.03.2004)
Ing. Jindra Repčíková, , CSc.
Školská 14
Bratislava
  (od: 20.03.2001 do: 30.05.2001)
Ing. Jindra Repčíková, , CSc.
Školská 14
Bratislava
  (od: 31.05.2001 do: 24.03.2004)
Ing. Jindra Repčíková, , CSc.
Školská 14
Bratislava
Vznik funkcie: 20.03.2001
  (od: 25.03.2004 do: 21.03.2005)
Ing. Jindra Repčíková, , CSc.
Školská 14
Bratislava
Vznik funkcie: 20.03.2001 Skončenie funkcie: 17.02.2005
  (od: 22.03.2005 do: 21.03.2005)
Ing. Zdeněk Jurica
Ševčenkova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 20.03.2001
  (od: 25.03.2004 do: 15.05.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Právne úkony, na ktoré je predpísaná písomná forma konateľ vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu pripojí svoj podpis.
  (od: 22.03.2005 do: 15.05.2018)
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnsoti spoločne. Právne úkony, na ktoré je predpísaná písomná forma konatelia vykonajú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu pripoja svoj podpis.
  (od: 20.03.2001 do: 21.03.2005)
Základné imanie: 
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 15.05.2018)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 25.03.2004 do: 09.02.2009)
200 000 Sk
  (od: 20.03.2001 do: 24.03.2004)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 18.11.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 14.8.2014 č.k. 34CbR/301/2013 - 11, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2014 súd zrušil obchodnú spoločnosť SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Grösslingova 23, 811 08 Bratislava, IČO : 35 808 144 s likvidáciou a vymenoval za likvidátora JUDr. Martina Aksamita, značka správcu: S1659, adresa kancelárie: Michalská 14, 811 01 Bratislava, dňom právoplatnosti uznesenia.
  (od: 30.01.2015)
 Likvidátor:
JUDr. Martin Aksamit
Michalská 14
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 18.11.2014
  (od: 30.01.2015)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 30.01.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 21.02.2018, právoplatné dňom 16.03.2018, č. k.: 6K/53/2017-97, ktorým súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., so sídlom Grösslingova 23, 811 08 Bratislava, IČO: 35 808 144 pre nedostatok majetku. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., so sídlom Grösslingova 23, 811 08 Bratislava, IČO: 35 808 144, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 23683/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (od: 16.05.2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.3.2001 v zmysle ust. §§ 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 20.03.2001 do: 15.05.2018)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 8.7.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.7.2002..
  (od: 06.12.2002 do: 15.05.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 04.06.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu.
  (od: 25.03.2004 do: 15.05.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.2.2005. Zánik funkcie konateľky Ing. Jindry Repčíkovej dňa 17.2.2005. Zmena obchodného mena, pôvodné: MATIČNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
  (od: 22.03.2005 do: 15.05.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.8.2005.
  (od: 28.09.2005 do: 15.05.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2005.
  (od: 25.10.2005 do: 15.05.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.11.2006 - súhlas s prevodom obchodného podielu spoločníka Ing. Ľudovíta Mišíka.
  (od: 15.12.2006 do: 15.05.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.8.2009.
  (od: 04.09.2009 do: 15.05.2018)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.11.2014, sp. zn. 34 Exre/477/2014 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.1.2015.
  (od: 30.01.2015 do: 15.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021
Dátum výpisu:  09.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)