Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  100832/B

Business name: 
GENEA, s.r.o.
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
Registered seat: 
Hlučínska 3
Bratislava-Nové Mesto 831 03
  (from: 10/01/2014 until: 01/29/2015)
J. Fándlyho 32
Trnava 917 01
  (from: 10/01/2008 until: 09/30/2014)
Karpatská 20
Bratislava 811 05
  (from: 12/02/2004 until: 09/30/2008)
Nevädzová 8
Bratislava 821 01
  (from: 07/09/2003 until: 12/01/2004)
Starhradská 14
Bratislava 850 00
  (from: 10/27/2000 until: 07/08/2003)
Identification number (IČO): 
35 798 599
  (from: 10/27/2000)
Date of entry: 
10/27/2000
  (from: 10/27/2000)
Person dissolved from: 
30.1.2015
  (from: 01/30/2015)
Date of deletion: 
01/30/2015
  (from: 01/30/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/30/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
upratovacie práce s výnimkou deratizácie a dezinfekcie
  (from: 03/06/2001 until: 01/29/2015)
čistenie budov
  (from: 03/06/2001 until: 01/29/2015)
žehlenie a úprava odevov
  (from: 03/06/2001 until: 01/29/2015)
výroba technickej vody
  (from: 05/30/2001 until: 01/29/2015)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore nefrológia
  (from: 11/23/2001 until: 01/29/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
usporadúvanie a technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej starostlivosti: 1. stacionáre v odbore nefrológia 2. ambulancie v odbore nefrológia 3. ambulancia v odbore urológia
  (from: 07/09/2010 until: 01/29/2015)
Partners: 
Pavol Bruder
Hlavná 37
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 08/15/2006 until: 09/30/2014)
MUDr. Stanislav Gerbel , MPH
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 12/03/2009 until: 09/30/2014)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 08/15/2006 until: 12/02/2009)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 10/27/2000 until: 08/14/2006)
B. Braun Avitum s.r.o.
Hlučínska 3
Bratislava-Nové Mesto 831 03
Slovak Republic
  (from: 10/01/2014 until: 01/29/2015)
Contribution of each member: 
MUDr. Stanislav Gerbel
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2000 until: 08/14/2006)
MUDr. Stanislav Gerbel
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/15/2006 until: 12/02/2009)
Pavol Bruder
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/15/2006 until: 12/02/2009)
MUDr. Stanislav Gerbel , MPH
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 12/03/2009 until: 09/30/2014)
Pavol Bruder
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 12/03/2009 until: 09/30/2014)
B. Braun Avitum s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/01/2014 until: 01/29/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
From: 08/10/2006
  (from: 08/15/2006 until: 02/07/2007)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
From: 08/10/2006
  (from: 02/08/2007 until: 09/30/2014)
MUDr. Stanislav Gerbel
Tomášikova 11
Bratislava 821 01
From: 08/10/2006 Until: 10/01/2014
  (from: 10/01/2014 until: 09/30/2014)
Alica Jašková
Ibrányiho 1239/5
Kráľovský Chlmec
  (from: 10/27/2000 until: 02/09/2005)
Alica Jašková
Ibrányiho 1239/5
Kráľovský Chlmec
Until: 01/31/2005
  (from: 02/10/2005 until: 02/09/2005)
Mgr. Miroslav Lužák
Vajanského 31
Trnava 917 00
From: 01/27/2003
  (from: 07/09/2003 until: 08/14/2006)
Mgr. Miroslav Lužák
Vajanského 31
Trnava 917 00
From: 01/27/2003 Until: 08/10/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Ingrid Švecová
Starhradská 14
Bratislava
Until: 01/27/2003
  (from: 10/27/2000 until: 07/08/2003)
MUDr. Martin Kuncek
Slovanské náměstí 6A
Brno 612 00
Česká republika
From: 10/01/2014
  (from: 10/01/2014 until: 01/29/2015)
Ing. Petr Macoun , Ph.D.
Husníkova 2086
Praha5 158 00
Česká republika
From: 10/01/2014
  (from: 10/01/2014 until: 01/29/2015)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/03/2009 until: 01/29/2015)
200 000 Sk
  (from: 10/27/2000 until: 12/02/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2015, Nz 1237/2015, NCRls 1284/2015 zo dňa 16.01.2015. Obchodná spoločnosť GENEA, s. r. o., so sídlom Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČO: 35 798 599, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 100832/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 01/30/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 210/2000, Nz 204/2000 zo dňa 1.8.2000 a dodatkom č. 1 zo dňa 17.10.2000, N 269/2000, Nz 254/2000 spísanej notárkou JUDr. Ivetou Vaškovou v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 10/27/2000 until: 01/29/2015)
Vyhlásenie spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 15/01, Nz 15/01 napísanej dňa 11.1.01 notárom JUDr.Ivetou Vaškovou.
  (from: 03/06/2001 until: 01/29/2015)
Vyhlásenie o rozhodnutí jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 60/01, Nz 56/01 napísanej dňa 16.2.01 notárom JUDr. Vaškovou v Trnave.
  (from: 05/30/2001 until: 01/29/2015)
Notárska zápisnica č. N 319/01, Nz 296/01 zo dňa 2.8.2001.
  (from: 11/23/2001 until: 01/29/2015)
Rozhodnutie spoločníka z 27.1.2003. Funkcia konateľa Mgr. M. Lužáka zaniká dňa 27.1.2003.
  (from: 07/09/2003 until: 01/29/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2004
  (from: 12/02/2004 until: 01/29/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2005.
  (from: 08/03/2005 until: 01/29/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2006 o prevode časti obchodného podielu.
  (from: 08/15/2006 until: 01/29/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2008.
  (from: 10/01/2008 until: 01/29/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/30/2015)
Legal successor: 
B. Braun Avitum s. r. o.
Hlučínska 3
Bratislava 831 03
  (from: 01/30/2015)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person