Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  763/B

Business name: 
PROOMONT SK, spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 10/12/2004)
Registered seat: 
Tomášikova 26
Bratislava 821 02
  (from: 10/06/1992)
Identification number (IČO): 
17 309 387
  (from: 03/11/1991)
Date of entry: 
03/11/1991
  (from: 03/11/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie a výkon projekčnej činnosti
  (from: 03/11/1991)
sprostredkovanie a výkon inžinierskej činnosti a obchodnej činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/13/1993)
výroba, montáž a sprostredkovanie zámočníckych výrobkov a stavebných hmôt
  (from: 09/13/1993)
zámočníctvo, montáž ľahkej prefabrikácie, podhľady, vonkajšie obklady budov kameňov a AL prvkami, montáž vnútorných a vonkaj- ších AL priečok
  (from: 09/13/1993)
stolárstvo - výroba, montáž a sprostredkovanie stolárskych výrobkov
  (from: 09/13/1993)
chov hydiny
  (from: 03/01/1996)
Partners: 
Robert Hudec
Grösslingova 28
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 02/17/2004)
Vladimír Dej
Vazovova 15
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 02/17/2004)
Dušan Kujan
Budyšinská 10/A
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 02/17/2004)
Contribution of each member: 
Robert Hudec
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 06/10/2014)
Vladimír Dej
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 06/10/2014)
Dušan Kujan
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 06/10/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/12/2004)
Ing. Roman Ambroš
Pribišova 3031/19
Bratislava 841 05
From: 04/28/2014
  (from: 06/14/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/14/2014)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 06/10/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/15/2004
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.09.2004 o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu a o jej vstupe do likvidácie ku dňu 15.10.2004.
  (from: 10/12/2004)
 Liquidators:
Ing. Roman Ambroš
Pribišova 3031/19
Bratislava 841 05
From: 04/28/2014
  (from: 06/14/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť v likvidácii koná a podpisuje likvidátor, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 06/14/2014)
Other legal facts: 
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve podpísaný 29.3.1993, ktorým bola spoločenská zmluva zosúladená s § 764 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1328
  (from: 09/13/1993)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.10.1995. Stary spis: S.r.o. 1328
  (from: 03/01/1996)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.3.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 03/11/1991)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.1998, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.6.1998.
  (from: 07/13/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2001.
  (from: 06/04/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07. 08. 2002 na ktorom bolo odsúhlasené rozdelenie a prevod voľného obchodného podielu. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19. 09. 2002.
  (from: 09/26/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2003, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.2003.
  (from: 06/09/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.2.2004. Vladimír Dej, deň skončenia funkcie: 5.2.2004. Mgr. Róbert Vizvári, deň skončenia funkcie: 5.2.2004. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.2.2004.
  (from: 02/17/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2004. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.3.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného PROOMONT, spol s r.o. na PROOMONT SK, spol. s r.o.
  (from: 03/19/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2014.
  (from: 06/10/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2014
  (from: 06/14/2014)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person