Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38067/N

Business name: 
AGRO FARMA PIKOVÁ s.r.o.
  (from: 10/29/2016)
STAVAGRA – NETTO s.r.o.
  (from: 10/31/2014 until: 10/28/2016)
AML Trade, s.r.o.
  (from: 06/01/2012 until: 10/30/2014)
Registered seat: 
Farma Piková 2102
Palárikovo 941 11
  (from: 10/31/2014)
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 09/27/2014 until: 10/30/2014)
408
Svätoplukovo 951 16
  (from: 06/01/2012 until: 09/26/2014)
Identification number (IČO): 
46 690 531
  (from: 06/01/2012)
Date of entry: 
06/01/2012
  (from: 06/01/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/2012)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/01/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/01/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/01/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/01/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/01/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/01/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/01/2012)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/31/2014)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/31/2014)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 10/31/2014)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 10/31/2014)
Spracovanie kože
  (from: 10/31/2014)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/31/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/31/2014)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/31/2014)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/31/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/31/2014)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 12/05/2020)
Partners: 
Zuzana Durzová
Osada Pikova 1249/22
Palárikovo 941 11
Slovak Republic
  (from: 02/25/2020)
be4 s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 09/27/2014 until: 10/30/2014)
Zuzana Durzová
Malá Čausa 89
Prievidza 974 01
Slovak Republic
  (from: 10/31/2014 until: 02/24/2020)
Ing. Marianna Liková
Svätoplukovo 408
Svätoplukovo 951 16
Slovak Republic
  (from: 06/01/2012 until: 09/26/2014)
Contribution of each member: 
Zuzana Durzová
  (from: 10/31/2014 until: 02/24/2020)
Zuzana Durzová
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/25/2020)
Ing. Marianna Liková
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/01/2012 until: 09/26/2014)
be4 s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/27/2014 until: 10/30/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/31/2014)
Individual managing director
  (from: 06/01/2012 until: 10/30/2014)
Bohumil Zvolenský
Sigetská 1687/18
Sládkovičovo 925 21
From: 10/23/2014
  (from: 10/31/2014)
Zuzana Durzová
Osada Pikova 1249/22
Palárikovo 941 11
From: 10/23/2014
  (from: 02/25/2020)
Zuzana Durzová
Malá Čausa 89
Prievidza 971 01
From: 10/23/2014
  (from: 10/31/2014 until: 02/24/2020)
Ing. Marianna Liková
Svätoplukovo 408
Svätoplukovo 951 16
From: 06/01/2012
  (from: 06/01/2012 until: 09/26/2014)
Ing. Marianna Liková
Svätoplukovo 408
Svätoplukovo 951 16
From: 06/01/2012 Until: 08/25/2014
  (from: 09/27/2014 until: 09/26/2014)
Bc. Ing. Miroslav Miho
Tulská 5385/28
Banská Bystrica 974 11
From: 08/26/2014
  (from: 09/27/2014 until: 10/30/2014)
Bc. Ing. Miroslav Miho
Tulská 5385/28
Banská Bystrica 974 11
From: 08/26/2014 Until: 10/23/2014
  (from: 10/31/2014 until: 10/30/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 10/31/2014)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/27/2014 until: 10/30/2014)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/01/2012 until: 09/26/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/01/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.10.2016 o zlúčení spoločnosti STAVAGRA – NETTO s.r.o., so sídlom Farma Piková 2102, 941 11 Palárikovo, IČO: 46 690 531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 38067/N so spoločnosťou Mäsovýroba JOŠT s.r.o., so sídlom Zelenečská 83, 917 02 Trnava, IČO: 36 276 286, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 17664/T. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 19.10.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 1451/2016, Nz 37807/2016, NCRls /2016 sa obchodná spoločnosť STAVAGRA – NETTO s.r.o., so sídlom Farma Piková 2102, 941 11 Palárikovo, IČO: 46 690 531, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 38067/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Mäsovýroba JOŠT s.r.o., so sídlom Zelenečská 83, 917 02 Trnava, IČO: 36 276 286, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 17664/T a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Mäsovýroba JOŠT s.r.o., ku dňu 29.10.2016.
  (from: 10/29/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/29/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Mäsovýroba JOŠT s.r.o.
Zelenečská 83
Trnava 917 02
  (from: 10/29/2016)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person