Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2704/B

Obchodné meno: 
DATALAN, a.s.
  (od: 30.04.2001)
Sídlo: 
Krasovského 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 01.06.2019)
IČO: 
35 810 734
  (od: 30.04.2001)
Deň zápisu: 
01.05.2001
  (od: 30.04.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.2001)
Predmet činnosti: 
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 27.02.2013)
výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
  (od: 30.04.2001)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 27.02.2013)
Počítačové služby
  (od: 27.02.2013)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 27.02.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (od: 30.04.2001)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 27.02.2013)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 27.02.2013)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 27.02.2013)
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 30.04.2001)
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (od: 30.04.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 30.04.2001)
školiaca činnosť
  (od: 30.04.2001)
vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie
  (od: 30.04.2001)
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.04.2001)
inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 30.04.2001)
organizovanie kultúrnych podujatí
  (od: 01.04.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 20.05.2011)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 28.12.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 24.07.2003)
Ing. Dušan Gavura - člen predstavenstva
Jelšová 6
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 19.12.2002
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.10.2013)
Ing. Marek Paščák - predseda predstavenstva
Športová 66
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 31.05.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2017)
Ing. Zuzana Škodová Prochotská - Člen predstavenstva
121
Kostolná pri Dunaji 903 01
Vznik funkcie: 01.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.09.2021)
Ing. Viktor Mikulášek - Člen predstavenstva
Na križovatkách 16453/37F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 15.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje a spoločnosť zaväzuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
  (od: 24.07.2003)
Základné imanie: 
422 700 EUR Rozsah splatenia: 422 700 EUR
  (od: 20.05.2011)
Akcie: 
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 52 133 EUR
  (od: 13.10.2011)
Počet: 78
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 409 EUR
  (od: 13.10.2011)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Mokrý
J. Stanislava 20D
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 21.05.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2008)
Ing. Štefan Petergáč
Bezekova 19
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.06.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2014)
Ing. Rastislav Koutenský
Jamnického 3017/2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 07.10.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.3.2001 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 156/2001, Nz 154/2001 spísaná dňa 31.3.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť preberá všetky práva a povinnosti spoločnosti DATALAN spol. s r.o. so sídlom Nevädzová 4, Bratislava, IČO: 00 685 127 v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 30.04.2001)
Notárska zápisnica č. N 95/2001, Nz 91/2001 spísaná dňa 30.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti a zmena stanov v tomto bode v znení dodatku č.1 k stanovám.
  (od: 17.07.2001)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2002. Zápisbica z priebehu a výsledkov volieb člena dozornej rady zo dňa 10.5.2002.
  (od: 26.02.2003)
Notárska zápisnica č. N 747/2002, Nz 721/2002 zo dňa 19.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. - členom predstavenstva: Ing. Bohuslavovi Štepánovi, Ing. Vladimírovi Raučivnovi a Ing. Petrovi Kotuliakovi skončila funkcia dňom 19.12.2002.
  (od: 24.07.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.9.2004.
  (od: 09.10.2004)
Notárska zápisnica N 734/2005, Nz 66211/2005, NCRls 65380/2005 zo dňa 15.12.2005.
  (od: 21.12.2005)
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti Ability Development SK, a.s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 858, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3066/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.04.2007)
Notárska zápisnica č. N 278/2008, Nz 21340/2008, NCRls 21175/2008 zo dňa 21.05.2008.
  (od: 13.06.2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2009 o schválení zlúčenia spoločnosti DATALAN, a.s., so sídlom Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2704/B, a jej zlúčení so spoločnosťou Euroaltis, a.s., so sídom Račianska 109/B, Bratislava 831 05, IČO: 36 763 730, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4111/B, Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.12.2009, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 601/2009, Nz 54714/2009 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou sa stáva DATALAN, a.s. právnym nástupcom spoločnosti Euroaltis, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 05.01.2010)
Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 10.05.2010.
  (od: 14.05.2010)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 639/2011, Nz 36131/2011 zo dňa 29.09.2011.
  (od: 13.10.2011)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 01.03.2012.
  (od: 23.03.2012)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 01.04.2014.
  (od: 11.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.05.2015.
  (od: 16.05.2015)
Kúpa podniku Spoločnosť CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 774 738, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro a vo vložke číslo: 19825/B (ako predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou DATALAN a.s., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 810 734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa a vo vložke číslo: 2704/B (ako kupujúcim) dňa 31.08.2018 Zmluvu o predaji podniku. Spoločnosť DATALAN a.s. na základe tejto Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda podnik predávajúceho označený ako "HIS BusinessL a preberá práva a záväzky spoločnosti CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. súviciace s prevádzaným podnikom HIS Business v súlade s ustanoveniami Zmluvy o predaji podniku, a to s právnymi účinkami ku dňu podpisu Zmluvy o predaji podniku. Kúpa podniku Spoločnosť CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., so sídlom: Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 47 902 442, zapísaná v obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Prahe pod spisovou značkou C 131584 (ako predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou DATALAN a.s., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 810 734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa a vo vložke číslo: 2704/B (ako kupujúcim) dňa 31.08.2018 Zmluvu o predaji podniku. Spoločnosť DATALAN a.s. na základe tejto Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa ust. § 2175 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda časť podniku predávajúceho označený ako "HIS Business" a preberá práva a záväzky spoločnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. súvisiace s prevádzaným podnikom HIS Busíness v súlade s ustanoveniami Zmluvy o predaji podniku, a to s právnymi účinkami ku dňu podpisu Zmluvy o predaji podniku.
  (od: 13.11.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Ability Development SK, a.s.
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (od: 01.04.2007)
Euroaltis, a.s.
Račianska 109/B
Bratislava 831 05
  (od: 05.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  13.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)