Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6071/B

Business name: 
Carbonium a.s. v likvidácii
  (from: 06/20/2019)
Registered seat: 
Kozia 12
Bratislava 811 03
  (from: 11/14/2014)
Identification number (IČO): 
35 806 541
  (from: 10/14/2006)
Date of entry: 
02/26/2001
  (from: 10/14/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/14/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/14/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/14/2006)
chemické spracovanie uhlia
  (from: 10/14/2006)
výroba aktívneho uhlia
  (from: 10/14/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2006)
JUDr. Jiří Kovář - predseda predstavenstva
Revoluční 1006/5
Praha 110 00
Česká republika
From: 09/15/2015
  (from: 11/19/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 11/14/2014)
Capital: 
66 400 EUR Paid up: 66 400 EUR
  (from: 11/14/2014)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné až po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti, o ktorom rozhoduje za spoločnosť valné zhromaždenie. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií oznámi akcionárovi predstavenstvo písomne do 90 dní od doručenia žiadosti. Valné zhromaždenie odmietne akcionárovi udeliť súhlas s prevodom akcií, ak : a) nadobúdateľ akcií má rovnaký alebo obdobný predmet podnikania alebo inej činnosti ako je predmet podnikania spoločnosti, alebo b) predmetom prevodu na nadobúdateľa nie sú všetky akcie, ktoré vlastní prevodca akcií v spoločnosti, alebo c) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bolo voči nej začaté konkurzné konanie, alebo bol na ňu vyhlásený konkurz podľa predpisov úpadkového práva, alebo d) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na reštrukturalizáciu, alebo bolo voči nej začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia podľa predpisov úpadkového práva, alebo e) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá sa nachádza v skúšobnom období na základe povolenia oddĺženia podľa predpisov úpadkového práva, alebo f) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá je v likvidácii.
  (from: 11/14/2014)
Supervisory board: 
Ondřej Kovář
Hybešova 755
Modřice 664 42
Česká republika
From: 07/31/2014
  (from: 11/14/2014)
Jakub Kovář
Hybešova 755
Modřice 664 42
Česká republika
From: 07/31/2014
  (from: 11/14/2014)
Lumír Jakubíček
Rejskkova 10
Praha 120 00
Česká republika
From: 07/31/2014
  (from: 11/14/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/03/2019
  (from: 06/20/2019)
 Liquidators:
Ing. Katarína Janošťáková
Kozia 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 05/03/2019
  (from: 06/20/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 06/20/2019)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení spoločnosti Carbonium s.r.o. so sídlom Štrajková 1, 972 51 Handlová, IČO 35 806 541, ktoré sa konalo dňa 22.09.2006, bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti Carbonium s.r.o. so sídlom Štrajková 1, 972 51 Handlová, IČO 35 806 541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 12633/R, na akciovú spoločnosť Carbonium a.s. so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO 35 806 541.
  (from: 10/14/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.09. 2015.
  (from: 11/19/2015)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person