Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  101724/B

Business name: 
BA Business Center s. r. o.
  (from: 12/18/2014)
Registered seat: 
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 12/18/2014)
Identification number (IČO): 
35 752 408
  (from: 12/18/2014)
Date of entry: 
09/10/1998
  (from: 12/18/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/2014)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/18/2014)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/18/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/18/2014)
prenájom primyselného tovaru - leasing
  (from: 12/18/2014)
prenájom motorových vozidiel - leasing
  (from: 12/18/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/18/2014)
prieskum trhu
  (from: 12/18/2014)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnosti
  (from: 12/18/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 12/18/2014)
administratívne služby
  (from: 12/16/2021)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/16/2021)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/16/2021)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/16/2021)
finančný leasing
  (from: 12/16/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/16/2021)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/16/2021)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 12/16/2021)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/16/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/16/2021)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/16/2021)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/16/2021)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 12/16/2021)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/16/2021)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/16/2021)
skladovanie
  (from: 12/16/2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/16/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/2021)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/16/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/16/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/16/2021)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/16/2021)
verejné obstarávanie
  (from: 12/16/2021)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/16/2021)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 12/16/2021)
Partners: 
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Náměstí republiky 1079/1a
Praha 1 - Nové Město 110 00
Czech Republic
Other identification number : 051 54 537
  (from: 12/16/2021)
Contribution of each member: 
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Amount of investment: 7 503 200 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 7 503 200 EUR
  (from: 02/16/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/18/2014)
Ing. Miroslav Hilčík
residence in the Slovak Republic :
Komárnická 113/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 02/25/2021
  (from: 03/09/2021)
Mgr. Martin Šmigura
residence in the Slovak Republic :
Klenová 15/12206
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/25/2021
  (from: 03/09/2021)
Mgr. Radovan Sukup
residence in the Slovak Republic :
Mestská 11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 02/25/2021
  (from: 03/09/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Mgr. Martin Šmigura. Konateľ podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.
  (from: 05/01/2021)
Capital: 
7 503 200 EUR Paid up: 7 503 200 EUR
  (from: 12/18/2014)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 659/98, Nz 646/98 zo dňa 3.9.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 12/18/2014)
Notárska zápisnica N 720/98, Nz 704/98 zo dňa 29.9.1998 a stanovy spoločnosti: Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Bratislava BL Center a.s., so sídlom Bratislava, Bartoškova 5, IČO 35 752 416.
  (from: 12/18/2014)
Notárska zápisnica N 823/98, Nz 803/98 zo dňa 9.11.1998 o zlúčení so spoločnosťou ADG a.s., so sídlom Bratislava, Pri vinohradoch 23/K, IČO 35752581. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky tejto zaniknutej spoločnosti.
  (from: 12/18/2014)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.6.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 509/99, Nz 469/99 .Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 14.6.1999. Zmena obchodného mena z pôvodného Bratislava Business Center a.s. na nové BA Business Center a.s.
  (from: 12/18/2014)
Notárska zápisnica N 536/99, Nz 493/99 zo dňa 22.6.1999 s dodatkom č.3 k stanovám, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.6.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 22.6.1999.
  (from: 12/18/2014)
Notarska zápisnica N 28/2000, Nz 28/2000 zo dňa 4.2.2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia s dodatkom č. 4 k stanovám spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.2.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.2.2000. Notárska zápisnica N 36/2000, Nz 36/2000 zo dňa 10.2.2000.
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 114/2000 o znížení základného imania spoločnosti z pôvodných 737.000.000,-Sk na novú výšku základného imania 226.000.000,-Sk.
  (from: 12/18/2014)
Notárska zápisnica č. N 174/2000, Nz 174/2000 zo dňa 1.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov (personálne zmeny v predstavenstve, rozšírenie predmetu činnosti). Notárska zápisnica č. N 16/2001, Nz 16/2001 zo dňa 24.1.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (zmena sídla). Notárska zápisnica č. N 158/2001, Nz 158/2001 zo dňa 30.5. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti)
  (from: 12/18/2014)
Jediný akcionár: CA Immo Holding B.V., Westelijke Randweg 37, 1118CR Luchthaven Schiphol, Holandsko Zmena stanov schválená dňa 1. 7. 2002 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 126/2002, Nz 126/2002.
  (from: 12/18/2014)
Notárska zápisnica č. N 254/2002, NZ 254/2002 zo dňa 11.12.2002, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov čl. 12, bod 3 (predstavenstvo).
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2007.
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2009.
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2010
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2011. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.08.2011.
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2011.
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2012 a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012.
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2012.
  (from: 12/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.05.2014
  (from: 12/18/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.12.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/18/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/16/2021)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/16/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Winterfell s. r. o. 50341154 ,
Gorkého
4
  (from: 12/16/2021)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person