Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  63112/L

Obchodné meno: 
Unilabs Slovensko, s. r. o.
  (od: 01.02.2021)
Alpha medical, s. r. o.
  (od: 19.12.2014 do: 31.01.2021)
Sídlo: 
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 19.12.2014)
IČO: 
31 647 758
  (od: 19.12.2014)
Deň zápisu: 
25.03.1996
  (od: 19.12.2014)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.12.2014)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.2014)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.2014)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
  (od: 19.12.2014)
prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 19.12.2014)
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
  (od: 19.12.2014)
vedenie účtovníctva
  (od: 19.12.2014)
publikačná činnosť
  (od: 19.12.2014)
vzdelávacia činnosť a organizácia školení
  (od: 19.12.2014)
spracovanie údajov a služby s tým spojené
  (od: 19.12.2014)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
  (od: 19.12.2014)
skladovanie s výnimkou verejného skladu
  (od: 19.12.2014)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 19.12.2014)
reklama a propagácia
  (od: 19.12.2014)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 19.12.2014)
faktoring a forfaiting
  (od: 19.12.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 19.12.2014)
neperiodická a periodická vydavateľská činnosť
  (od: 19.12.2014)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 19.12.2014)
správa registratúry
  (od: 19.12.2014)
sekretárske práce
  (od: 19.12.2014)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 19.12.2014)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (od: 19.12.2014)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 19.12.2014)
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti – špecializovanej ambulancie, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (od: 11.06.2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 27.01.2021)
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancií v odboroch lekárska genetika, laboratórna medicína, hematológia a transfúziológia a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, laboratórna medicína, klinická imunológia a alergológia
  (od: 19.12.2014 do: 10.06.2019)
Spoločníci: 
Unilabs Diagnostics AB
Rasundavägen 12
Solna 169 67
Švédske kráľovstvo
  (od: 23.05.2017)
Unilabs SubHolding AB (publ)
Rasundavägen 12
Solna 169 67
Švédske kráľovstvo
  (od: 17.08.2017)
Unilabs Holding Slovakia s. r. o.
Panenská 23
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (od: 23.05.2017 do: 16.08.2017)
Gerlach Investments S. a r.l.
Boulevard de la Foire 11-13
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 19.12.2014 do: 22.05.2017)
Rysy Investments S.a r.l.
Boulevard de la Foire 11-13
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 19.12.2014 do: 22.05.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Unilabs Diagnostics AB
Vklad: 3 494 445 EUR Splatené: 3 494 445 EUR
  (od: 17.08.2017)
Unilabs SubHolding AB (publ)
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 17.08.2017)
Gerlach Investments S. a r.l.
Vklad: 3 494 445 EUR Splatené: 3 494 445 EUR
  (od: 19.12.2014 do: 26.01.2015)
Rysy Investments S.a r.l.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 19.12.2014 do: 27.01.2015)
Gerlach Investments S. a r.l.
Vklad: 3 494 445 EUR Splatené: 3 494 445 EUR
  (od: 27.01.2015 do: 22.05.2017)
Rysy Investments S.a r.l.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 28.01.2015 do: 22.05.2017)
Unilabs Holding Slovakia s. r. o.
Vklad: 3 494 445 EUR Splatené: 3 494 445 EUR
Záložné právo: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Unilabs Holding Slovakia s. r. o. v spoločnsoti Alpha medical, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank AG, so sídlom Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, Mníchov, Nemecko, konajúceho prostredníctvom UniCredit Bank AG, London Branch, so sídlom Moor House, 120 London Wall, Londýn EC2Y 5ET, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.01.2015.
  (od: 23.05.2017 do: 14.06.2017)
Unilabs Diagnostics AB
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
Záložné právo: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Unilabs Diagnostics AB v spoločnosti Alpha medical, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank AG, so sídlom Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, Mníchov, Nemecko, konajúceho prostredníctvom UniCredit Bank AG, London Branch, so sídlom Moor House, 120 London Wall, Londýn EC2Y 5ET, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.01.2015
  (od: 23.05.2017 do: 13.06.2017)
Unilabs Diagnostics AB
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 14.06.2017 do: 16.08.2017)
Unilabs Holding Slovakia s. r. o.
Vklad: 3 494 445 EUR Splatené: 3 494 445 EUR
  (od: 15.06.2017 do: 16.08.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 19.12.2014)
Ing. Peter Lednický
Sládkovičova 859/9
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 19.12.2014
  (od: 19.12.2014)
Ing. Jozef Karlík
Ľanová 3344/80
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 19.12.2014
  (od: 19.12.2014)
RNDr. Jozef Marčišin , MSc
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 08.02.2019)
Ing. Katarína Rumanová
Volgogradská 4923/33
Martin - Priekopa 036 01
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 08.02.2019)
Ing. Pavol Handzuš
L. Svobodu 2604/49
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 19.12.2014
  (od: 19.12.2014 do: 07.02.2019)
Ing. Pavol Handzuš
L. Svobodu 2604/49
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 19.12.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2018
  (od: 08.02.2019 do: 07.02.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia, pričom úkony v mene spoločnosti uskutočňujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho sa konateľa pripojí tento konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 19.12.2014)
Základné imanie: 
3 495 195 EUR Rozsah splatenia: 3 495 195 EUR
  (od: 19.12.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8935
  (od: 19.12.2014)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.11.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (od: 19.12.2014)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.9. 1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na valnom Zhromaždení konanom dňa 15.10. 1999 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 19.12.2014)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.2000 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 4.8.2000 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (od: 19.12.2014)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.02.2001 bol schválený Dodatok č. 7 k SZ.
  (od: 19.12.2014)
Na valnom zhromaždení dňa 9.11. 2001 bol schválený dodatok č. 8 a dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (od: 19.12.2014)
Na valnom zhromaždení dňa 25.4.2003 bol schválený doplnok č. 10 a zmena spoločenskej zmluvy formou prijatia novej spoločenskej zmluvy.
  (od: 19.12.2014)
Na valnom zhromaždení 30.4.2003 bol schválený dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení 23.9.2003 bol schválený dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (od: 19.12.2014)
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 26.04.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ADL Plus, spol. s r. o. so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 462 446 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o..
  (od: 19.12.2014)
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 27.09.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou CITYLAB a.s. so sídlom Tbiliská ul. č. 6, 831 06 Bratislava, IČO: 35 931 337 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti CITYLAB a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CITYLAB a.s..
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 23.09.2008 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Laboratória SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 672 980 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o.
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 28.10.2009 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GEN-IM s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 491 268 a s obchodnou spoločnosťou GENLAB, s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 852 534 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o.
  (od: 19.12.2014)
Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 60Cb 216/06 zo dňa 11.3.2008 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 41Cob 173/2008 zo dňa 27.1.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 9.2.2009 bolo určené, že Viera Slobodníková, nar. 21.02.1946, bytom Banská Bystrica, Internátna 27 nebola konateľkou spoločnosti Laboratóriá SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, Ružomberok, IČO: 36 672 980, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vložka č. 19655/L, a to od 24.10.2006 do 27.12.2006.
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 29.09. 2010 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Centrum zdravia, spol. s r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 34 147 349 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o.
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 17.01.2012 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIORTG Kežmarok, s.r.o., Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 480 045 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. .
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 24.06.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gerlach Labs SK, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 785 041 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s. na nástupnícku obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s.
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PATOLÓGIA s.r.o., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 36 503 606 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o.
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIOIM Trebišov, s.r.o., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 482 587 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o.
  (od: 19.12.2014)
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s. dňa 18.12.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SZ Laboratories, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 46 413 456 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti SZ Laboratories, a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SZ Laboratories, a.s.
  (od: 19.12.2014)
Valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s. r. o. dňa 27.02.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou HIS – DG, s.r.o. so sídlom Komenského 37/A, 040 01 Košice, IČO: 31 647 758 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti HIS – DG, s.r.o.
  (od: 04.03.2015)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s.r.o. dňa 27.02.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou HistoCyt, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 023 761 ako zrušovanou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti HistoCyt, s.r.o.
  (od: 24.03.2015)
Valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s.r.o. dňa 28.04.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gendiagnostica Košice s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 600 059 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s.r.o. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Gendiagnostica Košice s.r.o.
  (od: 01.05.2015)
Valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s.r.o. dňa 12.06.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gendiagnostica Bratislava, s.r.o. a Gendiagnostica, s.r.o. ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovaných spoločností Gendiagnostica Bratislava, s.r.o. a Gendiagnostica, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s.r.o. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Gendiagnostica Bratislava, s.r.o. a Gendiagnostica, s.r.o.
  (od: 01.07.2015)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s. r. o. dňa 04.08. 2017 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Unilabs Holding Slovakia s. r. o. so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 50 816 411 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Unilabs Holding Slovakia s. r. o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Unilabs Holding Slovakia s. r. o..
  (od: 17.10.2017)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s. r. o. dňa 29.04.2016 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Patológia, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 640 654 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Patológia, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Patológia, s.r.o..
  (od: 01.07.2018)
Na základe Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o. zo dňa 19.12.2018, v ktorej bolo rozhodnuté o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MEDY s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 169 994 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti MEDY s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MEDY s.r.o..
  (od: 29.01.2019)
Na základe Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o. zo dňa 24.06.2019, v ktorej bolo rozhodnuté o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Klinická patológia Prešov, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 512 788 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti Klinická patológia Prešov, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Klinická patológia Prešov, s.r.o..
  (od: 01.07.2019)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s. r. o. dňa 04.08.2017 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Unilabs Holding Slovakia s. r. o. so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 816 411 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Unilabs Holding Slovakia s. r. o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej soločnosti Unilabs Holding Slovakia s. r. o..
  (od: 17.08.2017 do: 16.10.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 04.03.2015 do: 28.01.2019)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 29.01.2019)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Gendiagnostica Bratislava, s.r.o.
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 01.07.2015)
Gendiagnostica Košice s.r.o.
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 01.05.2015)
Gendiagnostica, s.r.o.
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 01.07.2015)
HIS - DG, s.r.o.
Komenského 37/A
Košice 040 01
  (od: 04.03.2015)
HistoCyt, s.r.o.
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 24.03.2015)
Klinická patológia Prešov, s.r.o.
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 01.07.2019)
Patológia, s.r.o.
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 01.07.2018)
Unilabs Holding Slovakia s. r. o.
Panenská 23
Bratislava- Staré Mesto 811 03
  (od: 17.08.2017)
Právny nástupca: 
MEDY s.r.o.
Záborského 2
Martin 036 01
  (od: 29.01.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  26.11.2021
Dátum výpisu:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)