Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  101963/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
WP TECH s.r.o.
  (from: 01/16/2015)
Registered seat: 
Bratislavská 2109/100C
Šamorín 931 01
  (from: 05/18/2022)
Košická 56
Bratislava-Ružinov 821 08
  (from: 01/16/2015 until: 05/17/2022)
Identification number (IČO): 
48 008 940
  (from: 01/16/2015)
Date of entry: 
01/16/2015
  (from: 01/16/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/16/2015)
Objects of the company: 
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (from: 01/16/2015)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/16/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/16/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/16/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/16/2015)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 01/16/2015)
Kuriérske služby
  (from: 01/16/2015)
Skladovanie
  (from: 01/16/2015)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 01/16/2015)
Počítačové služby
  (from: 01/16/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/16/2015)
Vydavateľská činnosť
  (from: 01/16/2015)
Finančný leasing
  (from: 01/16/2015)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/16/2015)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/16/2015)
Faktoring a forfaiting
  (from: 01/16/2015)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/16/2015)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/16/2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/16/2015)
Administratívne služby
  (from: 01/16/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/16/2015)
Vedenie účtovníctva
  (from: 01/16/2015)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/16/2015)
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 01/16/2015)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 01/16/2015)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/16/2015)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 01/16/2015)
Verejné obstarávanie
  (from: 01/16/2015)
Výroba technických plynov
  (from: 04/18/2015)
Výroba organických chemikálií
  (from: 04/18/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 04/18/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/18/2015)
Výroba jednoduchých kovových výrobkov z kovu
  (from: 02/02/2016)
Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
  (from: 02/02/2016)
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 02/02/2016)
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 02/02/2016)
Výroba zariadení na zhodnocovanie zmesového odpadu katalytickou depolymerizáciou a termo-chemickým spracovaním
  (from: 02/02/2016)
Zhodnocovanie zmesového odpadu termo-chemickým spracovaním
  (from: 02/02/2016)
Zhodnocovanie zmesového odpadu katalytickou depolymerizáciou
  (from: 02/02/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/19/2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/19/2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/19/2019)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 01/19/2019)
Partners: 
VS Consulting s.r.o. IČO: 36865893
Rytierska 6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
SPEED Technology s. r. o. IČO: 45596204
Vodárenská 640/33
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
SPEED Technology s. r. o.
Max. Gorkého 805/12
Veľký Meder 932 01
Slovak Republic
  (from: 03/19/2016 until: 05/17/2022)
VS Consulting s.r.o.
Rytierska 6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
Slovak Republic
  (from: 03/19/2016 until: 05/17/2022)
SPEED Technology s. r. o.
Max. Gorkého 805/12
Veľký Meder 932 01
Slovak Republic
  (from: 02/02/2016 until: 03/18/2016)
VS Consulting s.r.o.
Rytierska 6
Bratislava 841 10
Slovak Republic
  (from: 01/16/2015 until: 03/18/2016)
WILLIAMSON & KLARK CORPORATE FINANCE s.r.o.
Boženy Němcovej 8
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 01/16/2015 until: 02/01/2016)
Contribution of each member: 
VS Consulting s.r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 04/18/2018 until: 05/17/2022)
VS Consulting s.r.o.
Amount of investment: 5 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 500 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č.87/ZZ/2017 zo dňa 31.05.2017 bolo zriadené záložné právo na obhodný podiel VS Consulting s.r.o. v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra .
  (from: 05/18/2022)
SPEED Technology s. r. o.
( peňažný vklad )
  (from: 04/18/2018 until: 05/17/2022)
SPEED Technology s. r. o.
Amount of investment: 4 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 500 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 86/ZZ/2017 zo dňa 31.05.2017 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SPEED Technology s. r. o. v prospech Všeobecná úverová banka, a. s., IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 05/18/2022)
VS Consulting s.r.o.
Amount of investment: 4 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 000 EUR
  (from: 01/16/2015 until: 03/18/2016)
WILLIAMSON & KLARK CORPORATE FINANCE s.r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 01/16/2015 until: 02/01/2016)
SPEED Technology s. r. o.
Amount of investment: 1 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 EUR
  (from: 02/02/2016 until: 03/18/2016)
VS Consulting s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/19/2016 until: 06/20/2017)
SPEED Technology s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/19/2016 until: 06/20/2017)
VS Consulting s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č.87/ZZ/2017 zo dňa 31.05.2017 bolo zriadené záložné právo na obhodný podiel VS Consulting s.r.o. v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra .
  (from: 06/21/2017 until: 04/17/2018)
SPEED Technology s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 86/ZZ/2017 zo dňa 31.05.2017 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel SPEED Technology s. r. o. v prospech Všeobecná úverová banka, a. s., IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 06/21/2017 until: 04/17/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/19/2019)
Individual managing director
  (from: 04/18/2018 until: 01/18/2019)
konatelia
  (from: 01/16/2015 until: 04/17/2018)
Ing. Juraj Járik
Vodárenská 640/33
Šamorín 931 01
From: 01/01/2019
  (from: 05/18/2022)
Kristína Vlčanová
SNP 156/30
Bošany 956 18
From: 05/04/2020
  (from: 06/27/2020)
Ing. Juraj Járik
Max. Gorkého 805/12
Veľký Meder 932 01
From: 01/16/2015
  (from: 01/16/2015 until: 04/17/2018)
Ing. Juraj Járik
Max. Gorkého 805/12
Veľký Meder 932 01
From: 01/16/2015 Until: 03/01/2018
  (from: 04/18/2018 until: 04/17/2018)
Ing. Juraj Járik
Stará cesta 718/9
Šamorín 931 01
From: 01/01/2019
  (from: 01/19/2019 until: 05/17/2022)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
From: 01/16/2015
  (from: 01/16/2015 until: 06/26/2020)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava-Devín 841 10
From: 01/16/2015 Until: 05/04/2020
  (from: 06/27/2020 until: 06/26/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko a svoj vlastnoručný podpis. Pri právnych úkonoch v hodnote 100.000,00 EUR a viac konajú konatelia spoločne.
  (from: 06/27/2020)
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko a svoj vlastnoručný podpis. Pri právnych úkonov v hodnote 100.000,00 EUR a viac konajú konatelia spoločne.
  (from: 01/19/2019 until: 06/26/2020)
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/16/2015 until: 01/18/2019)
Branch of the enterprise: 
Name: 
WP TECH s.r.o., odštepný závod Iža
  (from: 05/18/2022)
Registered seat: 
Bokroš 5
Iža 946 39
  (from: 05/18/2022)
Head: 
Ing. Juraj Járik
Vodárenská 640/33
Šamorín 931 01
From: 16.12.2019
  (from: 05/18/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti WP TECH s.r.o.
  (from: 05/18/2022)
v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti WP TECH s.r.o.
  (from: 05/18/2022)
 
 
Name: 
WP TECH s.r.o., odštepný závod Iža
  (from: 10/09/2021 until: 05/17/2022)
Registered seat: 
Bokroš 5
Iža 946 39
  (from: 10/09/2021 until: 05/17/2022)
Head: 
Ing. Juraj Járik
Stará cesta 718/9
Šamorín 934 01
From: 16.12.2019
  (from: 10/09/2021 until: 05/17/2022)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti WP TECH s.r.o.
  (from: 10/09/2021 until: 05/17/2022)
 
 
Name: 
WP TECH s.r.o., odštepný závod Iža
  (from: 07/28/2020 until: 10/08/2021)
Registered seat: 
Bokroš 5
Iža 946 39
  (from: 07/28/2020 until: 10/08/2021)
Head: 
Ing. Juraj Járik
Stará cesta 718/9
Šamorín 934 01
From: 16.12.2019
  (from: 07/28/2020 until: 10/08/2021)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti WP TECH s.r.o.
  (from: 07/28/2020 until: 10/08/2021)
 
 
Name: 
WP TECH s.r.o., odštepný závod Iža
  (from: 12/12/2015 until: 07/27/2020)
Registered seat: 
Bokroš 5
Iža 946 39
  (from: 12/12/2015 until: 07/27/2020)
Head: 
Ing. Štefan Macek
J. Dalloša 1351/31
Sládkovičovo 925 21
From: 25.11.2015
  (from: 12/12/2015 until: 07/27/2020)
Ing. Štefan Macek
J. Dalloša 1351/31
Sládkovičovo 925 21
From: 25.11.2015 Until: 16.12.2019
  (from: 07/28/2020 until: 07/27/2020)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti WP TECH s.r.o.
  (from: 12/12/2015 until: 07/27/2020)
 
 
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 03/19/2016)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/16/2015 until: 03/18/2016)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 16.12.2014.
  (from: 01/16/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2015.
  (from: 04/18/2015)
Zápisnica z MVZ z 25.11.2015.
  (from: 12/12/2015)
Zápisnica z mimoriadneho vaľného zhromaždenia zo dňa 04.02.2016
  (from: 03/19/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2017
  (from: 06/21/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.03.2018.
  (from: 04/18/2018)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person