Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2717/B

Obchodné meno: 
OMNIA 2000 a.s.
  (od: 14.02.2014)
Sídlo: 
Tomášikova 30
Bratislava-Ružinov 821 01
  (od: 14.02.2014)
IČO: 
36 389 757
  (od: 14.01.2000)
Deň zápisu: 
14.01.2000
  (od: 14.01.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.01.2000)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 22.06.2000)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 22.06.2000)
prenájom hnuteľného majetku v rámci voľnej živnosti
  (od: 22.06.2000)
prenájom nehnuteľného majetku
  (od: 22.06.2000)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (od: 26.01.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 04.05.2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 04.05.2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.05.2007)
vedenie a spracovávanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
  (od: 04.05.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 04.05.2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej žnnosti
  (od: 04.05.2007)
automatizované spracovanie dát
  (od: 04.05.2007)
prenájom hardware
  (od: 04.05.2007)
činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
  (od: 04.05.2007)
administratívne práce
  (od: 04.05.2007)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 04.05.2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 13.02.2009)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej doumentárnej hodnoty
  (od: 10.04.2009)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 03.06.2010)
správa registratúry
  (od: 03.06.2010)
počítačové služby
  (od: 14.02.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.03.2001)
Mgr. Ing. Tomáš Majer - Člen predstavenstva
Struková 18
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Mgr. Vladimír Kestler - Člen predstavenstva
Kráľovské údolie 24
Bratislava Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Juraj Pažitka - Člen predstavenstva
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Ing. Michal Mišo - Člen predstavenstva
Miletičova 565/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Ing. Michal Mišo - člen
Miletičova 565/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 06.11.2000
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
JUDr. Gustáv Ret - Predseda predstavenstva
Vansovej 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 22.05.2012)
Základné imanie: 
8 298 479,71875 EUR Rozsah splatenia: 8 298 479,71875 EUR
  (od: 13.02.2009)
Akcie: 
Počet: 250
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
  (od: 13.02.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Kestler
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Ing. František Palič
Krajinská cesta 24
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Ing. Andrej Kestler
Kráľovské údolie 6442/24
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 13.12.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov ako právny nástupca zrušenej spoločnosti, NIS 2000 spol. s r.o. IČO: 31 595 618 so sídlom Vavrečka 310, Námestovo.
  (od: 14.01.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 25.5.2000 bola schválená zmena zakladateľskej zmluvy a zmena stanov.
  (od: 22.06.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 6. 11. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.03.2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27. 6. 2001 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 407/01, Nz 407/01. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14. 6. 2002 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 265/2002, Nz 257/2002, ktoré schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 17.10.2002)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.1.2003 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 42/03, Nz 6090/03, ktoré schválilo zvýšenie základného imania a zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 24.09.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa15.12.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.12.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Kestlera dňom 31.12.2003 . Zánik funkcie prokuristu Ing. Eduarda Gluta dňom 31.12.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ivana Sýkoru dňom 31.12.2003.
  (od: 20.02.2004)
Notárska zápisnia N 732/2004, Nz 88098/2004 zo dňa 8.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania z pôvodných 294.000.000,- Sk na 241.000.000,- Sk a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 26.02.2005)
Notárska zápisnica č. N 757/2005, Nz 865/2006, NCRls 905/2006 zo dňa 11.01.2006, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 21.12.2005.
  (od: 26.01.2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou OMNIA S.A.B., s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 35 803 029, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 23152/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA 2000 a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 389 757, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2717/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2007, Nz 53098/2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou zo dňa 07.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti OMNIA S.A.B., s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2008 vo forme notárskej zápisnice N 178/2008, Nz 47245/2008 zo dňa 5.11.2008.
  (od: 26.11.2008)
Notárska zápisnica N 7/2009, Nz 1328/2009 zo dňa 20.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 13.02.2009)
Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 8280/2009, NCRls 8352/2009 zo dňa 17.3.2009.
  (od: 10.04.2009)
Notárska zápisnica č. N 32/2010, Nz 10071/2010, NCRls 10249/2010 zo dňa 24.03.2010.
  (od: 03.06.2010)
Notárska zápisnica č. N 1547/2013, Nz 55968/2013, NCRls 56720/2013 zo dňa 16.12.2013.
  (od: 14.02.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
OMNIA S.A.B., s.r.o.
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (od: 16.01.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)