Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  45/B

Business name: 
Agentúra TOPPRESS
  (from: 06/29/1990 until: 09/30/2021)
Place of business: 
Klenová 12
Bratislava
  (from: 06/29/1990 until: 09/30/2021)
Particulars of an entrepreneur: 
Boris Plintovič
  (from: 06/29/1990 until: 09/30/2021)
Place of residence: 
Klenová 12
Bratislava
  (from: 06/29/1990 until: 09/30/2021)
Identification number (IČO): 
11 689 994
  (from: 06/29/1990)
Date of entry: 
06/29/1990
  (from: 06/29/1990)
Date of deletion: 
09/30/2021
  (from: 10/01/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/01/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 06/29/1990)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľností a nehnuteľností a služieb
  (from: 06/29/1990 until: 09/30/2021)
sprostredkovanie prevodu česko-slovenských autorov alebo výkonných umelcov do zahraničia a zahraničných autorov alebo výkonných umelcov do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
  (from: 11/08/1990 until: 09/30/2021)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 06/29/1990 until: 09/30/2021)
Boris Plintovič
Klenová 12
Bratislava
  (from: 06/29/1990 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal ObNV Bratislava 3 rozhodnutím pod zn. Obch./ 1043/90-Se zo dňa 28. 4. 1990 podľa ustano- vení § 1 a § 4 nar. vlády SSR č. 2/1988 Zb. o predjai tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru a § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Stary spis: Firm. 166
  (from: 06/29/1990 until: 09/30/2021)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person