Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6100/B

Obchodné meno: 
VALOR o.c.p., a. s.
  (od: 02.04.2015)
Sídlo: 
Hviezdoslavovo nám. 25
Bratislava 811 02
  (od: 17.02.2015)
IČO: 
47 256 982
  (od: 17.02.2015)
Deň zápisu: 
17.02.2015
  (od: 17.02.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.02.2015)
Predmet činnosti: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 17.02.2015)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 17.02.2015)
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 17.02.2015)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 17.02.2015)
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 17.02.2015)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (od: 17.02.2015)
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpi podniku
  (od: 17.02.2015)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (od: 17.02.2015)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania
  (od: 17.02.2015)
vedľajšia služba podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch t.j. služby a činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) až f) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) až g) a j) zákona o cenných papieroch, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty. finančné nástroje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, pri poskytovaní investičnej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia a vedľajšej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy. finančné nástroje podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, pri poskytovaní investičnej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia a vedľajšej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 2. písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, t.j. opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré musia vyrovnať doručením. finančný nástroj podľa ustanovenia § 5 písm. i) zákona o cenných papieroch pri poskytovaní investičnej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia, t.j. finančné rozdielové zmluvy.
  (od: 09.08.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.02.2015)
Ing. Michal Jaroš , PhD. - predseda predstavenstva
Dlhá nad Váhom 126
Dlhá nad Váhom 927 05
Vznik funkcie: 21.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2018)
Mgr. Michal Kliman - Člen predstavenstva
Nám. Hraničiarov 1623/10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
Vznik funkcie: 01.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy spoločne predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripoja vlastnoručný podpis.
  (od: 12.01.2021)
Základné imanie: 
125 000 EUR Rozsah splatenia: 125 000 EUR
  (od: 17.02.2015)
Akcie: 
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 250 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva
  (od: 17.02.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Tomáš Boldiš
Tolstého 1370/12
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 21.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.05.2018)
Mgr. Juraj Potočňák
Mozartova 4192/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2021)
Mgr. Branislav Valkovič
Račianska 13917/26D
Bratislava - mestská časť Rača 831 02
Vznik funkcie: 02.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 232/2014, Nz 26142/2014, NCRls 26631/2014 zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti VALOR o.c.p., a.s. zo dňa 10.07.2014
  (od: 17.02.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  18.05.2022
Dátum výpisu:  20.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)