Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10493/N

Business name: 
ARRIVA Slovakia a.s.
  (from: 02/17/2015)
Registered seat: 
Štúrova 72
Nitra 949 44
  (from: 02/17/2015)
Identification number (IČO): 
35 811 439
  (from: 02/17/2015)
Date of entry: 
05/09/2001
  (from: 02/17/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/17/2015)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
  (from: 02/17/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/17/2015)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/17/2015)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 02/17/2015)
poradenská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 02/17/2015)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 02/17/2015)
nákup a predaj dopravných prostriedkov
  (from: 02/17/2015)
leasingová činnosť
  (from: 02/17/2015)
opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií
  (from: 02/17/2015)
cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, taxislužba)
  (from: 02/17/2015)
pneuservis
  (from: 02/17/2015)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 02/17/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 02/17/2015)
prieskum trhu
  (from: 02/17/2015)
marketing
  (from: 02/17/2015)
administratívne práce
  (from: 02/17/2015)
zámočníctvo
  (from: 02/17/2015)
umývanie vozidiel
  (from: 02/17/2015)
emisné kontroly
  (from: 02/17/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/17/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/17/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/17/2015)
Polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 08/28/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/28/2018)
Činnosť podnikateľských poradcov
  (from: 08/28/2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/28/2018)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/23/2019)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 03/23/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/17/2015)
Ing. Vladislav Hajdák - Vice-chairman of the Board of Directors
685
Rišňovce 951 21
From: 09/29/2021
  (from: 11/23/2021)
Ing. Petra Helecz - Member of the Board of Directors
Rázusova 4033/11
Nové Zámky 940 62
From: 09/09/2022
  (from: 10/20/2022)
Peter Nagy - Member of the Board of Directors
Ulica Károlya Kunszta 3129/5
Šamorín 931 01
From: 09/09/2022
  (from: 10/20/2023)
Michal Horák - Chairman of the Board of Directors
Masarykova 32
Rajhrad 664 61
Česká republika
From: 05/01/2023
  (from: 05/19/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/20/2022)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/17/2015)
Shares: 
Number of shares: 33194
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 02/17/2015)
Stockholder: 
ARRIVA INTERNATIONAL LIMITED
Admiral Way Doxford International Business Park 1
Sunderland SR3 3XP
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 10/20/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
S. H. Vajanského 27
Nové Zámky 940 01
From: 11/28/2020
  (from: 12/18/2020)
Mgr. Ján Morvai
Kvetná 187/10
Tvrdošovce 941 10
From: 09/09/2022
  (from: 10/20/2022)
Ing. Zoltán Šusták - člen dozornej rady
Nánanská 1456/64
Štúrovo 943 01
From: 09/22/2023
  (from: 10/20/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.2000 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/17/2015)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 8.11.2001, 14.11.2001 a 16.11.2001. Dodatok č. 1 a dodatok č.2. zo dňa 16.11.2001 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 sa mení predchádzajúce obchodné meno a sídlo WINTERDRIVE s.r.o., Palisády 19, Bratislava.
  (from: 02/17/2015)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 13.3.2002. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.3.2002 (not. záp. č. N 239/02, Nz 233/02), zmena sídla z: Kalinčiakova 1, Nitra, na: Búdkova 10, Bratislava.
  (from: 02/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2002, zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice zo dňa 3.6.2002.
  (from: 02/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.6.2002 na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu. Funkcia konateľa M.Seppa sa končí dňom 20.6.2002.
  (from: 02/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2. 6. 2003, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 2. 6. 2003.
  (from: 02/17/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 6.10.2003 na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu, bol vymenovaný konateľ a zmena spoločenskej zmluvy, Spoločenská zmluva z 6.10.2003.
  (from: 02/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.2.2004.
  (from: 02/17/2015)
Rozhodnutím spoločníka zo dňa 04.02.2015 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti Arriva Transport Services s.r.o., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 35 811 439 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12941/N na spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 17.02.2015.
  (from: 02/17/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2016 o zrušení spoločnosti : 1/ BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o., so sídlom Studená ulica 5, 821 04 Bratislava, IČO: 36 319 708, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 27199/B 2/ GOTFRI spol. s r.o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 718 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 14684/B bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou ARRIVA Slovakia a.s., so sídlom Štúrova 72, 949 44 Nitra, IČO: 35 811 439, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č.10493/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.04.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 329/2016 NZ 14550/2016 NCRIs 14970/2016, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností ku dňu 01.07.2016 teda dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra.
  (from: 07/01/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
BUS PARTNERS SERVICES, s.r.o. 36 319 708 ,
Studená ulica
5
  (from: 07/01/2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
GOTFRI spol. s r.o. 35 718 021 ,
Ventúrska
7
  (from: 07/01/2016)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person