Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2732/B

Business name: 
DRÁHOVÁ INŠPEKCIA, a. s.
  (from: 12/14/2007)
Registered seat: 
Murgašova 1/A
Bratislava 811 04
  (from: 01/18/2013)
Identification number (IČO): 
31 686 125
  (from: 03/02/1994)
Date of entry: 
03/02/1994
  (from: 03/02/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/02/1994)
Objects of the company: 
veďľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
  (from: 12/02/1998)
služby spojené s manipuláciou s kontajnermi a inými druhmi nákladov
  (from: 12/02/1998)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 12/02/1998)
ostatné podporné a pomocné služby v oblasti dopravy
  (from: 12/02/1998)
služby spojené s prenájmom strojov a zariadení bey obsluhy
  (from: 12/02/1998)
baliace činnosti
  (from: 12/02/1998)
poradenské služby v predmete podnikania
  (from: 12/02/1998)
obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod/ s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s kvetmi a rastlinami, s potravinami, nápojom, tabakom a papierenským tovarom, s textilom, odevami a obuvou, s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, čistiacimi prostriedkami, s kozmetickými výrobkami, s pevnými, takutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, s kovmi a kovovými rudami, s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením /laky a nátery/, so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom, s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, so stravebnými strojmi, motorovými vozidlami, súčiastkami a príslušenstvom k motorovým vozidlám, so strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a pletacími strojmi, s kancelárskymi strojmi a zariadením, s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod, lodnú plavbu, s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi
  (from: 12/02/1998)
špeditérske služby - zasielateľstvo
  (from: 12/02/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/02/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/02/1994)
Janka Lesová - predseda predstavenstva
Murgašova 1/A
Bratislava 811 04
From: 12/07/2007
  (from: 12/14/2007)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Ostatní členovia predstavenstva predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy iba spoločne, a to buď s predsedom predstavenstva aIebo s iným členom predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúce osoby označenie funkcie a svoj podpis.
  (from: 12/14/2007)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 08/31/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 08/31/2010)
Stockholder: 
Ing. Ján Starinský
Murgašova 1/A
Bratislava 811 04
  (from: 12/14/2007)
Supervisory board: 
Mgr. Ondrej Starinský - člen
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 03/01/2001
  (from: 12/14/2007)
Mgr. Peter Starinský
Hálova 2
Bratislava 851 01
From: 12/07/2007
  (from: 12/14/2007)
Ing. Juraj Frko
Horná 1673/15
Čadca 022 01
From: 12/07/2007
  (from: 12/14/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.2.1994 podľa § 172 a násl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 03/02/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.7.1998.
  (from: 12/02/1998)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 9.7.1999.
  (from: 04/17/2000)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 30. 12. 1999 a 11. 5. 2000.
  (from: 03/01/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11.5.2000, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 108/2000, Nz 104/2000.
  (from: 09/03/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2002.
  (from: 05/30/2003)
Notárska zápisnica č. N 331/02, Nz 329/02 zo dňa 13.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/02/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 790/2012, Nz 52263/2012, NCRIs 53101/2012.
  (from: 01/18/2013)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person