Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24267/B

Business name: 
NEXTLINE s.r.o.
  (from: 03/06/2007)
Registered seat: 
Dvojkrížna 9
Bratislava 821 07
  (from: 03/06/2007)
Identification number (IČO): 
35 767 979
  (from: 04/14/2000)
Date of entry: 
06/15/1999
  (from: 04/14/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/14/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 04/14/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/14/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/14/2000)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2000)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 04/14/2000)
grafické spracovanie tlačovín
  (from: 04/14/2000)
Partners: 
Martin Flachs
Masarykova 628
Holešov 769 01
Czech Republic
  (from: 12/17/2009)
Contribution of each member: 
Martin Flachs
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/17/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/19/2001)
Martin Flachs
Masarykova 628
Holešov 769 01
Česká republika
From: 11/16/2009
  (from: 12/17/2009)
Alexander Vysoký
488
Drienovec 040 01
From: 03/30/2011
  (from: 04/21/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/19/2001)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 01/20/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 200/99 spísanej dňa 26.5.1999, v zmysle ust. §§ 24,57 ods. 3,105-153 zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.7.1999, osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 261/99, napísanej dňa 16.8.1999 notárom JUDr. Vlhom v Bratislave. Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro vo vložke číslo 19193/B s dňom vzniku 15.6.1999. V obchodnom registri Okresného súdu Prešov bola zapísaná na základe zmeny sídla spoločnosti z Bratislavy do Popradu z dôvodu miestnej príslušnosti súdu.
  (from: 04/14/2000)
Zmena zo dňa 9.10.2000 zakladateľskej listiny.
  (from: 02/19/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2001.
  (from: 09/20/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2007 o zmene obchodného mena a sídla spoločnosti.
  (from: 03/06/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2009 o zmene konateľa a prevode obchodného podielu.
  (from: 12/17/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2011.
  (from: 04/21/2011)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person