Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2740/B

Obchodné meno: 
ANER HARMONY a.s.
  (od: 25.06.2001)
Sídlo: 
Palisády 729/36
Bratislava 811 06
  (od: 27.05.2020)
Palisády 36
Bratislava 811 06
  (od: 13.01.2006 do: 26.05.2020)
Obchodná 39
Bratislava 811 06
  (od: 25.06.2001 do: 12.01.2006)
IČO: 
35 814 853
  (od: 25.06.2001)
Deň zápisu: 
25.06.2001
  (od: 25.06.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.06.2001)
Predmet činnosti: 
inžiniersko-investorská činnosť
  (od: 25.06.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 25.06.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 25.06.2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 25.06.2001)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 25.06.2001)
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v predmetoch podnikania
  (od: 25.06.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 25.06.2001)
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacej činnosti formou vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov, seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
  (od: 30.03.2004)
obstarávateľská činnosť pri prevádzkovaní výchovných a vzdelávacích zariadení
  (od: 30.03.2004)
výskum a vývoj v oblasti výchovy a vzdelávania, realizácia vedeckých poznatkov v praxi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.03.2004)
vedenie účtovníctva vrátane spracovávania mzdovej agendy
  (od: 30.03.2004)
výroba potravinárskych výrobkov
  (od: 27.05.2020)
výroba nápojov
  (od: 27.05.2020)
textilná výroba
  (od: 27.05.2020)
odevná výroba
  (od: 27.05.2020)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 27.05.2020)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 27.05.2020)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 27.05.2020)
kuriérske služby
  (od: 27.05.2020)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 27.05.2020)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 27.05.2020)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 27.05.2020)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 27.05.2020)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (od: 27.05.2020)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (od: 27.05.2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 27.05.2020)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 27.05.2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 27.05.2020)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 27.05.2020)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 27.05.2020)
dizajnérske činnosti
  (od: 27.05.2020)
fotografické služby
  (od: 27.05.2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 27.05.2020)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 27.05.2020)
administratívne služby
  (od: 27.05.2020)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 27.05.2020)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 27.05.2020)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 27.05.2020)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 27.05.2020)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 27.05.2020)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 27.05.2020)
poskytovanie služieb osobného charakteru
  (od: 27.05.2020)
organizovanie vzdelávacích akcií, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 30.03.2004 do: 26.05.2020)
leasingová činnosť
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
upratovacie práce
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
prevádzkovanie relaxačných a rekondičných zariadení (fitness centrum, tenisové kurty, squash, solárium)
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu (s kapacitou objektu do 8 miest)
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
sekretárske a administratívne práce
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.06.2001)
JUDr. Ing. Dáša Lenčešová , PhD. - predseda predstavenstva
Palisády 729/36
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 23.12.2019
  (od: 27.05.2020)
Erika Dolinajová
Svätoplukova 19
Prievidza 971 01
  (od: 25.06.2001 do: 13.07.2003)
Erika Dolinajová
Svätoplukova 19
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 14.07.2003 do: 12.01.2006)
Erika Dolinajová
Svätoplukova 19
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 13.01.2006 do: 13.05.2008)
Erika Dolinajová
Svätoplukova 19
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 09.05.2008
  (od: 14.05.2008 do: 13.05.2008)
Ing. Igor Janeček - predseda
Janotova 16
Bratislava 841 05
  (od: 25.06.2001 do: 13.07.2003)
Ing. Igor Janeček - predseda
Janotova 16
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 14.07.2003 do: 12.01.2006)
Ing. Igor Janeček - predseda
Janotova 16
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 20.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 12.01.2006)
PhDr. Marián Lenčeš - predseda
Miletičova 68
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 13.05.2008)
PhDr. Marián Lenčeš - predseda
Palisády 36
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 20.12.2005
  (od: 14.05.2008 do: 26.05.2020)
PhDr. Marián Lenčeš - predseda
Palisády 36
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 20.12.2005 Skončenie funkcie: 23.12.2019
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Ing. Dáša Lenčešová , PhD. - člen
Palisády 36
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 09.05.2008
  (od: 14.05.2008 do: 26.05.2020)
Ing. Dáša Lenčešová , PhD. - člen
Palisády 36
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 09.05.2008 Skončenie funkcie: 23.12.2019
  (od: 27.05.2020 do: 26.05.2020)
Yveta Strohmayerová
Lachova 16
Bratislava 851 03
  (od: 25.06.2001 do: 13.07.2003)
Yveta Strohmayerová
Lachova 16
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 14.07.2003 do: 12.01.2006)
Yveta Strohmayerová
Lachova 16
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 20.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 12.01.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje samostatne predseda predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom v prípade nasledovných úkonov: a) uzatvorenie akýchkoľvek zmlúv, ktorými vznikne akékoľvek právo tretích osôb vo vzťahu k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve spoločnosti, alebo k majetku inému vo vlastníctve spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 5.000,- EUR bez dane z pridanej hodnoty, najmä, záložné zmluvy, zmluvy o zriadení vecných bremien, zmluvy o predkupnom práve, b) uzatvorenia nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy o užívaní vecí s dobou nájmu nad jeden rok, či už je spoločnosť nájomca alebo prenajímateľ, c) nadobudnutia, scudzenia nehnuteľnosti do/vo vlastníctva/-e spoločnosti, d) uzatvorenia zmlúv o úvere alebo zmlúv o pôžičke, či už na strane dlžníka alebo veriteľa, e) vykonanie akýchkoľvek úkonov, ktorými vzniknú záväzky zo zmeniek, najmä ich vystavenie, prevzatie, ako aj prevzatie ručenia zo zmenky, t. j. podpísanie avalu, f) právne úkony spojené s prevzatím akýchkoľvek ručiteľských vyhlásení, g) uzatvorenia licenčných zmlúv alebo akýchkoľvek zmlúv týkajúcich sa priemyselného alebo duševného vlastníctva, vrátane scudovacích, zmluvy o užívaní a prevode, h) vykonania právnych úkonov smerujúcich k prevzatiu záväzku alebo k pristúpeniu k záväzku tretích osôb, i) uzatvorenia akejkoľvek zmluvy neuvedenej vyššie, ktorej hodnota plnenia v súčte prekročí sumu 5.000,- EUR bez dane z pridanej hodnoty, bez ohľadu na dobu, za ktorú sa plnenie dosiahne, je predseda predstavenstva povinný ku svojmu podpisu priložiť výpis zo zápisnice valného zhromaždenia spoločnosti o schválení konkrétneho právneho úkonu.
  (od: 27.05.2020)
V mene spoločnosti konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (od: 25.06.2001 do: 26.05.2020)
Základné imanie: 
332 000 EUR Rozsah splatenia: 332 000 EUR
  (od: 08.09.2009)
10 000 000 Sk
  (od: 25.06.2001 do: 07.09.2009)
Akcie: 
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 08.09.2009)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 25.06.2001 do: 07.09.2009)
Dozorná rada: 
Ján Jombík
Janka Kráľa 804/2
Veľký Šariš 082 21
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 27.05.2020)
PhDr. Vítězslav Palásek
Furdekova 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 20.12.2005
  (od: 27.05.2020)
Terézia Bakalíková
Krajná 18
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 20.12.2005
  (od: 27.05.2020)
Ján Jombík
Hálova 14
Bratislava 851 05
  (od: 25.06.2001 do: 13.07.2003)
Ján Jombík
Hálova 14
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 14.07.2003 do: 12.01.2006)
JUDr. Ľudmila Keményová - predseda
Grösslingova ul. č. 39
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 26.09.2003
  (od: 30.03.2004 do: 12.01.2006)
JUDr. Ľudmila Keményová - predseda
Grösslingova ul. č. 39
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 26.09.2003 Skončenie funkcie: 20.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 12.01.2006)
Ing. Judita Nedbalová
Kpt. Rašu 6
Bratislava 841 01
  (od: 25.06.2001 do: 13.07.2003)
Ing. Judita Nedbalová
Kpt. Rašu 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 14.07.2003 do: 12.01.2006)
Ing. Judita Nedbalová
Kpt. Rašu 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 20.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 12.01.2006)
JUDr. Marek Števček - predseda
Dunajská 22
Bratislava 811 08
  (od: 25.06.2001 do: 13.07.2003)
JUDr. Marek Števček - predseda
Dunajská 22
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 14.07.2003 do: 29.03.2004)
Ján Jombík
J. Kráľa 162
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 13.01.2006 do: 26.05.2020)
PhDr. Vítězslav Palásek
Furdekova 9
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 20.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 26.05.2020)
Terézia Bakalíková
Krajná 18
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 20.12.2005
  (od: 13.01.2006 do: 26.05.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.6.2001. Rozhodnutie zakladateľov o založení a.s. vo forme notárskej zápisnice č. N 234/2001, Nz 228/2001 zo dňa 15.6.2001 v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 25.06.2001)
Notárska zápisnica č. N 805/2002, Nz 780/2002 zo dňa 20.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.07.2003)
JUDr. Marek Števček, deň zániku funkcie: 26.9.2003. Notárska zápisnica č. N 155/2003, Nz 85445/2003 zo dňa 26.9.2003.
  (od: 30.03.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2005 vo forme notárskej zápisnice N 498/2005, Nz 67486/2005, NCRIs 66705/2005 napísanej notárom JUDr. Katarínou Valovou.
  (od: 13.01.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2008.
  (od: 14.05.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  11.05.2021
Dátum výpisu:  13.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)