Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10652/T

Obchodné meno: 
ENERGOTERM, a.s.
  (od: 09.10.1995)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 22
Červeník 920 42
  (od: 25.07.2014)
Pribišova 47
Bratislava 44 840 04
  (od: 16.08.1999 do: 24.07.2014)
Pribišova 47
Bratislava 840 04
  (od: 23.02.1999 do: 15.08.1999)
Pribišova 47
Bratislava 840 04
  (od: 09.10.1995 do: 22.02.1999)
IČO: 
31 404 596
  (od: 09.10.1995)
Deň zápisu: 
09.10.1995
  (od: 09.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.10.1995)
Predmet činnosti: 
vykonávanie ochranných náterov technologických zariadení a stavebných konštrukcií
  (od: 09.10.1995)
vykonávanie tepelných, protipožiarnych a protihlukových izolácií
  (od: 09.10.1995)
vykonávanie strešných izolácií a izolácií proti vlhkosti a agresívnym vplyvom
  (od: 09.10.1995)
kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 09.10.1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 09.10.1995)
murárstvo
  (od: 09.10.1995)
montáž lešení-lešenárske práce
  (od: 16.08.1999)
žiarotechnické práce
  (od: 23.08.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.08.2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 06.11.2013)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. v kategórií stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia projektovanie pozemných stavieb
  (od: 06.11.2013)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v rozsahu: - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača
  (od: 04.10.2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 04.10.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.10.1995)
Ing. Milan Mihálik - predseda
Bottova 22
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - podpredseda
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 07.06.2012
  (od: 30.06.2017)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - člen
Domovina 393/10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012)
Michal Mihálik - člen predstavenstva
Bottova 22
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 26.11.2018
  (od: 08.12.2018)
Ing. Jozef Kocanda , CSc.
Domovina 393/10
Šenkvice
  (od: 09.10.1995 do: 03.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc.
Domovina 393/10
Šenkvice
Vznik funkcie: 24.05.2011 Skončenie funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - člen
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 24.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 03.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - člen
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 24.05.2011 Skončenie funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - podpredseda
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 29.06.2017)
Ing. Pavol Krištofík
231
Terchová
  (od: 23.02.1999 do: 13.07.2010)
Ing. Pavol Krištofík
231
Terchová
Skončenie funkcie: 21.05.2010
  (od: 14.07.2010 do: 13.07.2010)
Ing. Michal Lecký
Vojenská 5009/29 A
Levice 934 01
Vznik funkcie: 21.05.2010
  (od: 14.07.2010 do: 01.07.2011)
Ing. Michal Lecký
Vojenská 5009/29 A
Levice 934 01
Vznik funkcie: 21.05.2010 Skončenie funkcie: 23.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ing. Milan Mihálik
Bottova 22
Červeník
  (od: 09.10.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Milan Mihálik
Bottova 22
Červeník 920 42
  (od: 16.08.1999 do: 09.07.2004)
Ing. Milan Mihálik
Bottova 22
Červeník 920 42
Skončenie funkcie: 26.05.2004
  (od: 10.07.2004 do: 09.07.2004)
Ing. Milan Mihálik - člen
Bottova 22
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 24.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 03.07.2012)
Ing. Milan Mihálik - člen
Bottova 22
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 24.05.2011 Skončenie funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Ing. Karol Takáč
Budatínska 49
Bratislava
  (od: 09.10.1995 do: 11.07.2012)
Ing. Karol Takáč
Budatínska 49
Bratislava
Skončenie funkcie: 07.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Kamil Magula - člen
Malženice 393
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 07.06.2012 Skončenie funkcie: 09.02.2018
  (od: 08.12.2018 do: 07.12.2018)
Ing. Kamil Magula - člen
Malženice 393
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 07.12.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdoma pred inými orgánmi. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. V neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva písomne poverený predsedom predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne. V neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva písomne poverený predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripojí svoj podpis člen predstavenstva v súlade s Článkom 20 bod 1 stanov spoločnosti.
  (od: 06.11.2013)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, k menám a funkciám, pripojí svoj podpis ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (od: 09.10.1995 do: 05.11.2013)
Základné imanie: 
36 520 EUR Rozsah splatenia: 36 520 EUR
  (od: 05.08.2009)
1 100 000 Sk
  (od: 09.10.1995 do: 04.08.2009)
Akcie: 
Počet: 110
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 05.08.2009)
Počet: 110
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 18.02.2000 do: 04.08.2009)
Počet: 110
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 09.10.1995 do: 17.02.2000)
Dozorná rada: 
Eva Polčíková
Hurbanova 179
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 21.05.2010
  (od: 14.07.2010)
Kristína Miháliková
Bottova 22
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 26.11.2018
  (od: 08.12.2018)
Mgr. Andrea Charvátová
Kalinčiakova 538/15
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 26.11.2018
  (od: 08.12.2018)
Ing. Jaroslav Borovský
Alexyho 1
Bratislava
Skončenie funkcie: 19.04.2002
  (od: 23.02.1999 do: 12.08.2002)
Ing. Jozef Bulla
Jaslovské Bohunice 163
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 19.04.2002
  (od: 13.08.2002 do: 22.08.2006)
Ing. Jozef Bulla
Jaslovské Bohunice 163
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 23.08.2006 do: 22.08.2006)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 5 851 01
Vznik funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 24.07.2014)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 5 851 01
Vznik funkcie: 07.06.2012 Skončenie funkcie: 18.07.2014
  (od: 25.07.2014 do: 24.07.2014)
Ing. Pavol Krištofík
231
Terchová
  (od: 09.10.1995 do: 22.02.1999)
Ing. Michal Lecký
Vojenská 5009/29 A
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 23.08.2006 do: 13.07.2010)
Ing. Michal Lecký
Vojenská 5009/29 A
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 21.05.2010
  (od: 14.07.2010 do: 13.07.2010)
Ing. Gunter Róth
Rezedova 12
Bratislava
  (od: 09.10.1995 do: 03.07.2012)
Ing. Gunter Róth
Rezedova 12
Bratislava
Vznik funkcie: 09.10.1995 Skončenie funkcie: 07.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Ing. Viliam Kupec
Vajanského 13
Trnava
Skončenie funkcie: 26.11.2018
  (od: 08.12.2018 do: 07.12.2018)
Michal Mihálik
Bottova 22
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 18.07.2014 Skončenie funkcie: 26.11.2018
  (od: 08.12.2018 do: 07.12.2018)
Michal Mihálik
Bottova 22
Červeník 920 42
Vznik funkcie: 18.07.2014
  (od: 25.07.2014 do: 07.12.2018)
Ing. Viliam Kupec
Vajanského 13
Trnava
  (od: 09.10.1995 do: 07.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1995 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1525
  (od: 09.10.1995)
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 27.1.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 017/99, Nz 018/99.
  (od: 23.02.1999)
Na mimoriadnom valnom zhr. dňa 18.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 168/99, Nz 164/99 napísanej dňa 18.6.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve.
  (od: 16.08.1999)
Notárska zápisnica N 310/99, Nz 306/99 spísaná dňa 30.11.1999 notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a nové úplné znenie stanov
  (od: 18.02.2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2002.
  (od: 13.08.2002)
Notárska zápisnica č. N 467/2003, Nz 45501/2003 zo dňa 26.5.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Ing. Milan Mihálik, deň skončenia funkcie konateľa: 26.5.2004.
  (od: 10.07.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 115/2006, Nz 24070/2006, NCRIs 24000/2006 zo dňa 16.6.2006.
  (od: 23.08.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2010.
  (od: 14.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2011.
  (od: 02.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti zo dňa 07.06.2012.
  (od: 04.07.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 07.06.2012.
  (od: 12.07.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2013.
  (od: 06.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 726/2014 Nz 27091/2014 NCRls 27624/2014 dňa 18.07.2014.
  (od: 25.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)