Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2749/B

Obchodné meno: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  (od: 14.11.2001)
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 825 11
  (od: 14.11.2001)
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava 825 11
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
IČO: 
35 815 256
  (od: 27.06.2001)
Deň zápisu: 
01.07.2001
  (od: 27.06.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 27.06.2001)
Predmet činnosti: 
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska
  (od: 27.06.2001)
opravy a montáž meradiel
  (od: 27.06.2001)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
  (od: 27.06.2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (od: 27.06.2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 27.06.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (od: 27.06.2001)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 27.06.2001)
vykonávanie protikoróznych izolácií
  (od: 27.06.2001)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (od: 27.06.2001)
plynoinštalatérstvo
  (od: 27.06.2001)
revízie a skúšky plynových zariadení
  (od: 27.06.2001)
montáž a servis protikoróznych zariadení
  (od: 27.06.2001)
oprava plynospotrebičov
  (od: 27.06.2001)
geodetické práce
  (od: 27.06.2001)
elektroinštalatérstvo
  (od: 27.06.2001)
revízie elektrických zariadení
  (od: 27.06.2001)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 27.06.2001)
prestavba motorových vozidiel na plynový pohon
  (od: 27.06.2001)
defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia
  (od: 27.06.2001)
vodoinštalatérstvo
  (od: 27.06.2001)
výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
  (od: 27.06.2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí
  (od: 27.06.2001)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení
  (od: 27.06.2001)
vstrelovanie expanznými prístrojmi
  (od: 27.06.2001)
kopírovacie služby
  (od: 27.06.2001)
prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (od: 27.06.2001)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 27.06.2001)
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie
  (od: 27.06.2001)
výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
  (od: 27.06.2001)
diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické meranie
  (od: 27.06.2001)
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 27.06.2001)
opravy zdvíhacích zariadení
  (od: 27.06.2001)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 14.11.2001)
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (od: 14.11.2001)
dodávka plynu
  (od: 22.02.2006)
dodávka elektriny
  (od: 22.02.2006)
pohostinská činnosť
  (od: 01.07.2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 01.07.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.07.2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 01.07.2006)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (od: 01.07.2006)
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení
  (od: 01.07.2006)
školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike
  (od: 01.07.2006)
sekretárske služby a administratívne práce
  (od: 01.07.2006)
preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho
  (od: 01.07.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.07.2006)
činosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (od: 01.07.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2006)
organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí
  (od: 01.07.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.07.2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 01.07.2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2006)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (od: 01.07.2006)
služby v oblasti telekomunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
  (od: 01.07.2006)
poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
  (od: 01.07.2006)
mediálne poradenstvo
  (od: 01.07.2006)
poskytovanie služieb patentového zástupcu
  (od: 01.07.2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.07.2006)
vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
  (od: 01.07.2006)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.07.2006)
navrhovanie a projektovanie počítačových sietí
  (od: 01.07.2006)
poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií
  (od: 01.07.2006)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (od: 01.07.2006)
správa počítačových sietí
  (od: 01.07.2006)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (od: 01.07.2006)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 01.07.2006)
čistiace a upratovacie práce
  (od: 01.07.2006)
optimalizácia prepravných sietí - logistika
  (od: 01.07.2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb
  (od: 01.07.2006)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním aj iných ako základných služieb
  (od: 01.07.2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 01.07.2006)
sťahovanie (bez dopravy)
  (od: 01.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.07.2006)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 01.07.2006)
správa registratúry
  (od: 01.07.2006)
verejné obstarávanie
  (od: 01.07.2006)
technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany
  (od: 01.07.2006)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  (od: 01.07.2006)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 01.07.2006)
masérske služby
  (od: 31.08.2007)
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 31.08.2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (od: 16.05.2009)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 09.02.2013)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (od: 21.01.2016)
výkon činnosti energetického audítora
  (od: 21.01.2016)
poskytovanie podpornej energetickej služby
  (od: 21.01.2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 22.09.2016)
činnosť výkupcu elektriny
  (od: 06.02.2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
  (od: 01.08.2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (od: 01.08.2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov
  (od: 01.08.2020)
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel
  (od: 03.01.2013 do: 23.04.2015)
vykonávanie komplexných inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva, s výnimkou architektonických služieb
  (od: 01.07.2006 do: 15.05.2009)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (od: 01.07.2006 do: 15.05.2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.07.2006 do: 15.05.2009)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 22.07.2006 do: 15.05.2009)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 22.07.2006 do: 15.05.2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 01.07.2006 do: 02.01.2013)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
preprava plynu
  (od: 22.02.2006 do: 30.06.2006)
distribúcia plynu
  (od: 22.02.2006 do: 30.06.2006)
verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
nákup a predaj vykurovacích plynov (zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike)
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
prevádzka a údržba plynárenských zariadení (zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike)
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
tranzitná preprava zemného plynu
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
riadenie plynárenskej sústavy SR a tranzitnej sústavy SR
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
výskum a vývoj pre potreby plynárenského priemyslu
  (od: 27.06.2001 do: 02.01.2013)
výroba a predaj tepelnej energie
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a prenosu dát podľa §4 zák.č. 110/1964 Zb.
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
ubytovacie služby, školiace a rehabilitačné stredisko
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
zasielateľstvo
  (od: 01.07.2006 do: 02.01.2013)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane plynov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy)
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v prevádzkových bodoch
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
  (od: 27.06.2001 do: 22.02.2016)
prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel
  (od: 27.06.2001 do: 02.01.2013)
výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí
  (od: 27.06.2001 do: 02.01.2013)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení (telefónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy) po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
zisťovanie a overovanie inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území
  (od: 27.06.2001 do: 20.01.2016)
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
  (od: 27.06.2001 do: 20.01.2016)
požičiavanie motorových vozidiel
  (od: 27.06.2001 do: 02.01.2013)
umývanie motorových vozidiel
  (od: 27.06.2001 do: 02.01.2013)
opravy a údržba motorových vozidiel
  (od: 27.06.2001 do: 02.01.2013)
montáž a opravy vyhradených motorových zariadení
  (od: 27.06.2001 do: 02.01.2013)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 27.06.2001 do: 15.05.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.10.2002)
predstavenstvo
  (od: 27.06.2001 do: 13.10.2002)
Mgr. Peter Kučera - Člen predstavenstva
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023)
Mgr. Miroslav Kulla - Predseda predstavenstva
Kvetná 729/4
Rozhanovce 044 42
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023)
Ing. Eduard Macejka - Člen predstavenstva
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023)
Ing. Marián Široký - Podpredseda predstavenstva
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Člen predstavenstva
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023)
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Vězeňská 859/9
Praha 1 - Staré Město 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 22.11.2013)
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Vězeňská 859/9
Praha 1 - Staré Město 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013 Skončenie funkcie: 18.11.2013
  (od: 23.11.2013 do: 22.11.2013)
Philippe Boucly - člen
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 01.07.2004 do: 04.07.2005)
Philippe Boucly - člen
rue Lecourbe 45
Paríž 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 20.06.2008 do: 31.08.2008)
Philippe Boucly - člen
rue Lecourbe 45
Paríž 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2008
  (od: 01.09.2008 do: 31.08.2008)
Philippe Boucly - člen predstavenstva
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 06.07.2007)
Philippe Boucly - člen predstavenstva
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Philippe Boucly - predseda
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 05.07.2005 do: 21.07.2005)
Philippe Boucly - predseda
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 30.06.2006)
Philippe Boucly - predseda predstavenstva
rue Lecourbe 45
Paríž 750 15
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 07.07.2007 do: 19.06.2008)
Ing. Libor Briška
Heyrovského 13
Bratislava 841 03
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.09.2008
  (od: 01.09.2008 do: 07.07.2009)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 07.07.2010 do: 21.07.2011)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 22.07.2011 do: 21.07.2011)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 05.07.2012 do: 08.02.2013)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 23.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 08.02.2013)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.07.2009 do: 06.07.2010)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 22.07.2011 do: 05.06.2012)
Ing. Štefan Czucz - podpredseda
Pomlejská 104
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 15.02.2007)
Ing. Štefan Czucz - podpredseda
Pomlejská 104
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Ján Dudášik - člen
Cintorínska 49
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 07.09.2010)
Ing. Ján Dudášik - člen
Cintorínska 49
Tlmače 935 21
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 02.09.2010
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 20.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 10.07.2020)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 20.06.2018 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 18.11.2022)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 24.06.2020 Skončenie funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 18.11.2022)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 24.06.2014)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.06.2014
  (od: 25.06.2014 do: 24.06.2014)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 25.06.2014 do: 15.07.2014)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.07.2014 do: 15.10.2019)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 20.06.2014 Skončenie funkcie: 19.06.2019
  (od: 16.10.2019 do: 15.10.2019)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 04.10.2019
  (od: 16.10.2019 do: 10.07.2020)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 04.10.2019 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
Mgr. Pavel Horský - člen
Otiskova 2836/20
Brno 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 12.06.2014)
Mgr. Pavel Horský - člen
Otiskova 2836/20
Brno 628 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013 Skončenie funkcie: 04.06.2014
  (od: 13.06.2014 do: 12.06.2014)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 11.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Juraj Horváth - podpredseda
Limbová 12
Limbach 900 91
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 15.02.2007)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Pavol Janočko
Gaštanová 2
Košice 040 01
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
Ing. Pavol Janočko - podpredseda
Lackova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Ján Kasper
Šancová 25
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 11.06.2001 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Ing. Ján Kasper - podpredseda
Šancová 25
Bratislava 831 04
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
Ing. Vladimír Klimeš - člen
Čremchová 4/E
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 03.09.2010
  (od: 08.09.2010 do: 05.06.2012)
Ing. Vladimír Klimeš - člen
Čremchová 4/E
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 03.09.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Mgr. Henrich Krejčí - člen
Kresánková 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 18.11.2022)
Mgr. Henrich Krejčí - člen
Kresánková 10
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.06.2020 Skončenie funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 18.11.2022)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Kostelní 1102/12
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 12.06.2014)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Kostelní 1102/12
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013 Skončenie funkcie: 04.06.2014
  (od: 13.06.2014 do: 12.06.2014)
Mgr. Peter Kučera - Člen predstavenstva
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 28.04.2023)
Mgr. Peter Kučera - Člen predstavenstva
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
Vznik funkcie: 09.10.2022 Skončenie funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023 do: 28.04.2023)
Mgr. Miroslav Kulla - Predseda predstavenstva
Havlíčkova 1758/31
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 28.04.2023)
Mgr. Miroslav Kulla - Predseda predstavenstva
Havlíčkova 1758/31
Košice - mestská časť Sever 040 01
Vznik funkcie: 09.10.2022 Skončenie funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023 do: 28.04.2023)
Ing. Rastislav Kupka
J. Kráľa 2595
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 16.03.2004)
Ing. Rastislav Kupka - člen
Janka Kráľa 2595
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 07.09.2010)
Ing. Rastislav Kupka - člen
Janka Kráľa 2595
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 02.09.2010
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Ing. Rastislav Kupka - člen predstavenstva
J. Kráľa 2595/21
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 17.03.2004 do: 24.01.2006)
Ing. Rastislav Kupka - člen predstavenstva
J. Kráľa 2595/21
Čadca 022 01
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 24.01.2006)
Daniel Kvocera - člen
A. Bernoláka 52/41
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 30.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 21.09.2016)
Daniel Kvocera - člen
A. Bernoláka 52/41
Dolné Kočkovce 020 01
Vznik funkcie: 30.09.2014 Skončenie funkcie: 15.09.2016
  (od: 22.09.2016 do: 21.09.2016)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 15.02.2007)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 16.01.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Miroslav Lapuník - predseda
Studenohorská 15
Bratislava 841 03
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
Ing. Eduard Macejka - Člen predstavenstva
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 28.04.2023)
Ing. Eduard Macejka - Člen predstavenstva
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 09.10.2022 Skončenie funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023 do: 28.04.2023)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 07.07.2007 do: 07.11.2007)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 31.10.2007
  (od: 08.11.2007 do: 07.11.2007)
Jan Nikolaus Massmann - predseda predstavenstva
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 06.07.2007)
Jan Nikolaus Massmann - predseda predstavenstva
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - predseda
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 05.07.2012 do: 08.02.2013)
Mgr. Ing. Jiří Nováček , LL.M. - člen
Na Kampě 514/9
Praha 1 - Malá Strana 118 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2013
  (od: 23.11.2013 do: 12.06.2014)
Mgr. Ing. Jiří Nováček , LL.M. - člen
Na Kampě 514/9
Praha 1 - Malá Strana 118 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2013 Skončenie funkcie: 04.06.2014
  (od: 13.06.2014 do: 12.06.2014)
JUDr. Anton Novák - podpredseda
Cesta na Kamzík 12690/5A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.05.2009 do: 07.09.2010)
JUDr. Anton Novák - podpredseda
Cesta na Kamzík 12690/5A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 02.09.2010
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
JUDr. Anton Novák - podpredseda
Mierová 83
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.05.2009)
Ing. Juraj Ondris , MBA - člen
Wolkrova 7
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 03.09.2010
  (od: 08.09.2010 do: 05.06.2012)
Ing. Juraj Ondris , MBA - člen
Wolkrova 7
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 03.09.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 25.06.2014 do: 02.10.2014)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 20.06.2014 Skončenie funkcie: 29.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 02.10.2014)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 03.05.2017 do: 12.07.2018)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 27.04.2017 Skončenie funkcie: 19.06.2018
  (od: 13.07.2018 do: 12.07.2018)
Pierre Poncik , M.Sc. - podpredseda
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 30.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 02.05.2017)
Pierre Poncik , M.Sc. - podpredseda
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
Vznik funkcie: 30.09.2014 Skončenie funkcie: 26.04.2017
  (od: 03.05.2017 do: 02.05.2017)
Ing. Richard Prokypčák - podpredseda
Jaskový rad 97/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 18.11.2022)
Ing. Richard Prokypčák - podpredseda
Jaskový rad 97/A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.06.2020 Skončenie funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 18.11.2022)
Ing. Dušan Randuška
Stropkovská 3
Bratislava 821 03
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
Andreas Rau - člen
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 13.01.2012 do: 05.06.2012)
Mgr. Alexander Sako - podpredseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.06.2014)
Mgr. Alexander Sako - podpredseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 04.06.2014
  (od: 13.06.2014 do: 12.06.2014)
Mgr. Alexander Sako - predseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.06.2014
  (od: 13.06.2014 do: 24.06.2014)
Mgr. Alexander Sako - predseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.06.2014 Skončenie funkcie: 19.06.2014
  (od: 25.06.2014 do: 24.06.2014)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 10.12.2009
  (od: 17.12.2009 do: 06.07.2010)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 10.12.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Dr. Achim Saul - predseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 07.07.2010 do: 21.07.2011)
Dr. Achim Saul - predseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 22.07.2011 do: 21.07.2011)
Dr. Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 01.07.2004 do: 14.03.2005)
Ing. Rudolf Slezák - podpredseda
Nejedlého 11
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 03.05.2017 do: 10.07.2020)
Ing. Rudolf Slezák - podpredseda
Nejedlého 11
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 27.04.2017 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
Ing. Štefan Slezák - podpredseda
213
Kechnec 044 58
Vznik funkcie: 03.09.2010
  (od: 08.09.2010 do: 05.06.2012)
Ing. Štefan Slezák - podpredseda
213
Kechnec 044 58
Vznik funkcie: 03.09.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 07.11.2016
  (od: 15.11.2016 do: 10.07.2020)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 07.11.2016 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
Ing. Štefan Šabík - predseda
Palárikova 23
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 25.06.2014 do: 02.05.2017)
Ing. Štefan Šabík - predseda
Palárikova 23
Levice 934 01
Vznik funkcie: 20.06.2014 Skončenie funkcie: 26.04.2017
  (od: 03.05.2017 do: 02.05.2017)
Ing. Marián Široký - Podpredseda predstavenstva
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 28.04.2023)
Ing. Marián Široký - Podpredseda predstavenstva
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 09.10.2022 Skončenie funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023 do: 28.04.2023)
Ing. Jan Špringl - člen
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 12.06.2014)
Ing. Jan Špringl - člen
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 24.01.2013 Skončenie funkcie: 04.06.2014
  (od: 13.06.2014 do: 12.06.2014)
Ing. Daniel Šulík , CSc. - člen
K Horánskej Studni 3443/2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 18.11.2022)
Ing. Daniel Šulík , CSc. - člen
K Horánskej Studni 3443/2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 24.06.2020 Skončenie funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 18.11.2022)
Ing. Dušan Terem
Bakossova 37
Banská Bystrica 974 01
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
Ing. Milan Urban - predseda
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 24.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 18.11.2022)
Ing. Milan Urban - predseda
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 24.06.2020 Skončenie funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 18.11.2022)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 03.05.2017 do: 10.07.2020)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.04.2017 Skončenie funkcie: 23.06.2020
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
JUDr. Marián Valko - člen
Porubského 2
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 24.06.2014)
JUDr. Marián Valko - člen
Porubského 2
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.06.2014
  (od: 25.06.2014 do: 24.06.2014)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Člen predstavenstva
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 09.10.2022
  (od: 19.11.2022 do: 28.04.2023)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Člen predstavenstva
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
Vznik funkcie: 09.10.2022 Skončenie funkcie: 05.04.2023
  (od: 29.04.2023 do: 28.04.2023)
Bernd Wagner - člen
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.07.2009 do: 16.12.2009)
Bernd Wagner - člen
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 09.12.2009
  (od: 17.12.2009 do: 16.12.2009)
Bernd Wagner - predseda predstavenstva
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 20.06.2008 do: 07.07.2009)
Mgr. Ivana Zelizňáková - člen
Ružová dolina 25
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 25.06.2014 do: 02.05.2017)
Mgr. Ivana Zelizňáková - člen
Ružová dolina 25
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.06.2014 Skončenie funkcie: 26.04.2017
  (od: 03.05.2017 do: 02.05.2017)
Philippe Boucly
95, rue de Prony
Paríž 750 17
Francúzsko
Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Philippe Boucly
45, rue Lecourbe
Paris 750 15
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 29.07.2003)
Philippe Boucly - predseda
45, rue Lecourbe
Paris 750 15
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 30.07.2003 do: 30.06.2004)
Philippe Boucly - predseda
45, rue Lecourbe
Paris 750 15
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2004
  (od: 01.07.2004 do: 30.06.2004)
Jean Francois Carriere
86, avenue Niel
Paris 750 17
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 28.02.2005
  (od: 15.03.2005 do: 14.03.2005)
Jean Francois Carriere
86, avenue Niel
Paris 750 17
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 14.03.2005)
Jean-Francois Carriere
86, avenue Niel
Paríž 750 17
Francúzsko
Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 04.07.2012)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 05.07.2012 do: 04.07.2012)
Frédérique Dufresnoy , MBA - člen
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 08.02.2013)
Frédérique Dufresnoy - člen
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 10.02.2010
  (od: 17.02.2010 do: 05.06.2012)
Frédérique Dufresnoy - člen
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 10.02.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Frédérique Dufresnoy , MBA - člen
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 23.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 08.02.2013)
Ing. Petr Ivánek - člen
Nová Ves 372
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
Vznik funkcie: 07.09.1962
  (od: 25.06.2014 do: 15.07.2014)
Ing. Petr Ivánek - člen
Nová Ves 372
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.07.2014 do: 02.10.2014)
Ing. Petr Ivánek - člen
Nová Ves 372
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
Vznik funkcie: 20.06.2014 Skončenie funkcie: 29.09.2014
  (od: 03.10.2014 do: 02.10.2014)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.03.2005
  (od: 05.07.2005 do: 21.07.2005)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 22.07.2005 do: 30.06.2006)
Jan Nikolaus Massmann
Rüttenscheider Strasse 224
Essen 451 31
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Jan Nikolaus Massmann
Rűttenscheider Strasse 224
Essen 451 31
SRN
dlhodobý pobyt na území SR :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 14.03.2005)
Jan Nikolaus Massmann - predseda
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
dlhodobý pobyt na území SR :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 01.03.2005
  (od: 15.03.2005 do: 04.07.2005)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.11.2007
  (od: 08.11.2007 do: 05.06.2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.11.2007 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 05.07.2012 do: 04.07.2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 04.07.2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - predseda
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 23.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 08.02.2013)
Andreas Rau - člen
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 23.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 08.02.2013)
Andreas Rau - člen
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Andreas Rau - člen
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 08.02.2013)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 22.07.2011 do: 12.01.2012)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2011 Skončenie funkcie: 31.12.2011
  (od: 13.01.2012 do: 12.01.2012)
Dr. Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
Vznik funkcie: 01.07.2004 Skončenie funkcie: 28.02.2005
  (od: 15.03.2005 do: 14.03.2005)
Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2004
  (od: 01.07.2004 do: 30.06.2004)
Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 30.07.2003 do: 30.06.2004)
Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 29.07.2003)
Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Dipl. Ing. Bernd Wagner - člen
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.03.2005
  (od: 15.03.2005 do: 19.06.2008)
Robert Zadora - člen
Rue des Echaliers 10
Beaune 212 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.03.2005
  (od: 15.03.2005 do: 16.02.2010)
Robert Zadora - člen
Rue des Echaliers 10
Beaune 212 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.03.2005 Skončenie funkcie: 09.02.2010
  (od: 17.02.2010 do: 16.02.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 04.11.2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom štyroch (4) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.02.2013 do: 03.11.2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému návzu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 14.10.2002 do: 26.02.2013)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 27.06.2001 do: 13.10.2002)
Odštepný závod: 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Komárno
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Mederčská 81
Komárno 945 01
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Komárno
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Poprad
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Kežmarská 3524/9
Poprad 058 01
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Poprad
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Michalovce
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Plynárenská 4
Michalovce 071 01
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Michalovce
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Košice
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Moldavská 12
Košice 040 11
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Košice
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Žilina
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Závodská cesta 26/2949
Žilina 010 22
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Žilina
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Nové Mesto nad Váhom
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Podjavorinskej 10
Nové Mesto nad Váhom 915 83
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Zvolen
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Lieskovská cesta 1418/5
Zvolen 960 24
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Zvolen
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Nitra
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Piesková 32
Nitra 950 54
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Nitra
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Lučenec
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Mikušovská 4699
Lučenec 948 01
  (od: 14.10.2002 do: 16.12.2003)
Mikušovská cesta
Lučenec 948 01
  (od: 12.02.2002 do: 13.10.2002)
Lučenec
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Bratislava
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Votrubova 1
Bratislava 825 17
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Bratislava
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
Vedúci: 
Mgr. Juraj Markovič
Majakovského 9
Pezinok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IDOZ Žilina
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Hruštiny 603
Žilina 010 01
  (od: 12.02.2002 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Prievidza
  (od: 29.07.2002 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Vápenická 16
Prievidza 971 01
  (od: 29.07.2002 do: 16.12.2003)
Vedúci: 
Ing. Gabriel Pintér
Čapajevova 5/17
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2002 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu
  (od: 26.05.2003 do: 16.12.2003)
Sídlo: 
Votrubova 11/A
Bratislava 825 05
  (od: 26.05.2003 do: 16.12.2003)
Vedúci: 
RNDr. Pavol Kaločaj, PhD.
Budatínska 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2003 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu
  (od: 14.11.2001 do: 25.05.2003)
Sídlo: 
Votrubova 11/A
Bratislava 825 05
  (od: 12.02.2002 do: 25.05.2003)
Bratislava
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Prievidza
  (od: 14.11.2001 do: 28.07.2002)
Sídlo: 
Vápenická 16
Prievidza 971 01
  (od: 12.02.2002 do: 28.07.2002)
Prievidza
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Žilina
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
Sídlo: 
Žilina
  (od: 14.11.2001 do: 11.02.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Komárno
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Komárno
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Peter Staňa
Ivana Bukovčana 20
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Poprad
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Poprad
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Dušan Suchý
Budovateľská 92
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Michalovce
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Michalovce
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Július Kolesár
S. Tomášika 14
Michalovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Košice
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Košice
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Dušan Pšenčík
Šípkova 4
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Žilina
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Žilina
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Vladimír Mataj
Pod Cintorínom 5007/16
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
RNDr. Jozef Kováč
Zvončekova 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Nové Mesto nad Váhom
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Milan Bráblik
Kapitána Uhra 1308/11
Nové Mesto nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Zvolen
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Zvolen
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Cyril Bača
Francisciho 1190/9
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Nitra
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Nitra
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Peter Blaško
Hanulova 24
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Lučenec
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Lučenec
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Ivan Janák
Adyho 1
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Prievidza
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Prievidza
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Justin Ondro
Lány 38
Bojnice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 28.07.2002)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Bratislava
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Bratislava
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Lapuník
Studenohorská 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
 
 
Názov: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava Inžiniersko-dodavateľský odštepný závod Žilina
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Sídlo: 
Žilina
  (od: 27.06.2001 do: 13.11.2001)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Májek
Lesná 32
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2001 do: 16.12.2003)
 
 
Základné imanie: 
885 062 329,84 EUR Rozsah splatenia: 885 062 329,84 EUR
  (od: 16.07.2014)
885 062 329,84 EUR Rozsah splatenia: 88 506 232,84 EUR
  (od: 25.06.2014 do: 15.07.2014)
1 735 416 217,18 EUR Rozsah splatenia: 1 735 416 217,18 EUR
  (od: 16.05.2009 do: 24.06.2014)
52 287 322 000 Sk Rozsah splatenia: 52 287 322 000 Sk
  (od: 26.05.2003 do: 15.05.2009)
52 287 322 000 Sk
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
Akcie: 
Počet: 26666536
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 25.06.2014)
Počet: 52287322
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 16.05.2009 do: 24.06.2014)
Počet: 52287322
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.06.2002 do: 15.05.2009)
Počet: 52287322
Druh: na doručiteľa, dematerializovaná podoba
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.06.2001 do: 11.06.2002)
Akcionár: 
Slovenská republika, v mene kotrej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (od: 25.02.2022)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 18.07.2014 do: 08.08.2014)
Slovenská republika, v mene kotrej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (od: 09.08.2014 do: 24.02.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Miloš Dančo
Bruselská 2605/9
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 19.09.2018
  (od: 25.09.2018)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 18.06.2020
  (od: 07.07.2020)
PhDr. Zuzana Ružeková
Zimná 8
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 18.06.2020
  (od: 07.07.2020)
Dr.h.c.Ing. Tibor Mikuš , PhD.
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 11.09.2020
  (od: 18.10.2020)
Mgr. Iveta Barancová
U Hluška 733
Čadca 022 04
Vznik funkcie: 11.09.2020
  (od: 18.10.2020)
JUDr. Martin Javorček
Matejkova 18
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 11.09.2020
  (od: 18.10.2020)
Ing. Július Mazán
Želiarsky svah 65
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 21.01.2022
  (od: 25.02.2022)
Mgr. Renáta Zolnaiová
Floriánska 1374/8
Košice - mestská časť Staré mesto 040 01
Vznik funkcie: 19.04.2022
  (od: 18.05.2022)
Alena Bakanová
Centrum 43
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 18.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 06.07.2010)
Alena Bakanová
Centrum 43
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 18.05.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD.
Tolstého 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 05.06.2012)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD.
Tolstého 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD. - člen dozornej rady
Tolstého 3
Bratislava
Vznik funkcie: 26.02.2004
  (od: 17.03.2004 do: 24.01.2006)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD. - člen dozornej rady
Tolstého 3
Bratislava
Vznik funkcie: 26.02.2004 Skončenie funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 24.01.2006)
JUDr. Juraj Bizoň
Farská 31
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 10.01.2011
  (od: 18.01.2011 do: 05.06.2012)
JUDr. Juraj Bizoň
Farská 31
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 10.01.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Ladislav Bodnár
Sitnianska 31
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 26.02.2004
  (od: 26.05.2003 do: 16.03.2004)
Ing. Peter Brňo
Vajnorská 6
Bratislava 831 03
  (od: 27.06.2001 do: 05.09.2002)
JUDr. Matúš Bušniak
Alžbety Gwerkovej 12
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 20.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 17.10.2020)
JUDr. Matúš Bušniak
Alžbety Gwerkovej 12
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 20.12.2016 Skončenie funkcie: 10.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 17.10.2020)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 1
Colombes 927 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 20.06.2008 do: 31.08.2008)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 1
Colombes 927 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 04.08.2008
  (od: 01.09.2008 do: 31.08.2008)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 92700
Colombes 927 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 06.07.2007)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 92700
Colombes 927 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2007
  (od: 07.07.2007 do: 06.07.2007)
Arpád Csuri
45
Oborín 076 75
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 05.06.2012)
Arpád Csuri
45
Oborín 076 75
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Mgr. Maroš Čislák
Košická Polianka 164
Košická Polianka 044 41
Vznik funkcie: 20.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 07.05.2019)
Mgr. Maroš Čislák
Košická Polianka 164
Košická Polianka 044 41
Vznik funkcie: 20.12.2016 Skončenie funkcie: 02.05.2019
  (od: 08.05.2019 do: 07.05.2019)
Jacques Deyirmendjian
Boulevard de Courcelles 102
Paris 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004
  (od: 01.07.2004 do: 04.07.2005)
Jacques Deyirmendjian
Boulevard de Courcelles 102
Paris 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2004 Skončenie funkcie: 30.06.2005
  (od: 05.07.2005 do: 04.07.2005)
JUDr. Peter Dráč
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 20.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 17.10.2020)
JUDr. Peter Dráč
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 20.12.2016 Skončenie funkcie: 10.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 17.10.2020)
Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.01.2017)
Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovska 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 24.02.2022)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovska 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.09.2020 Skončenie funkcie: 21.01.2022
  (od: 25.02.2022 do: 24.02.2022)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 17.10.2020)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.12.2016 Skončenie funkcie: 10.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 17.10.2020)
PhDr. Eva Dušičková
Ševčenkova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 02.11.2010)
PhDr. Eva Dušičková
Ševčenkova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing.arch Tomáš Gál , PhD.
Vlčkova 27
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.01.2017)
Ing.arch Tomáš Gál , PhD.
Vlčkova 27
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Ing. Henrich Herceg
Vajnorská 86
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 26.02.2004
  (od: 24.06.2003 do: 16.03.2004)
Ing. Henrich Herceg - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 23.06.2003)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 05.06.2012)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice 040 01
Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 12.05.2006)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice 040 22
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 15.02.2007)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice 040 22
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Prof.Ing. Juraj Janočko , CSc.,Dr.Scient.
Matuškova 4
Košice 040 11
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.01.2017)
Prof.Ing. Juraj Janočko , CSc.,Dr.Scient.
Matuškova 4
Košice 040 11
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 05.06.2012)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 05.02.2020)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 20.12.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2019
  (od: 06.02.2020 do: 05.02.2020)
Ing. Valéria Janočková
Lacková 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.01.2017)
Ing. Valéria Janočková
Lacková 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 12.05.2006)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 16.01.2006 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 15.02.2007)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Dionýz Kaszonyi
Veľké Raškovce 127
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 01.12.2018
  (od: 11.12.2018 do: 17.10.2020)
Ing. Dionýz Kaszonyi
Veľké Raškovce 127
Veľké Raškovce 076 75
Vznik funkcie: 01.12.2018 Skončenie funkcie: 10.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 17.10.2020)
Mgr. Július Kázsmér
144
Leles 076 84
Vznik funkcie: 18.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 06.07.2010)
Mgr. Július Kázsmér
144
Leles 076 84
Vznik funkcie: 18.05.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 12.05.2006)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 15.02.2007)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Július Kolesár
Samuela Tomášika 14
Michalovce 003 01
  (od: 27.06.2001 do: 04.07.2005)
Ing. Július Kolesár
Samuela Tomášika 14
Michalovce 003 01
Skončenie funkcie: 17.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 04.07.2005)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 12.06.2014)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.01.2013 Skončenie funkcie: 04.06.2014
  (od: 13.06.2014 do: 12.06.2014)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošikova 8
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 10.12.2018)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošikova 8
Senec 903 01
Vznik funkcie: 20.12.2016 Skončenie funkcie: 30.11.2018
  (od: 11.12.2018 do: 10.12.2018)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (od: 27.06.2001 do: 04.07.2005)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
Skončenie funkcie: 17.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 04.07.2005)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 18.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 06.07.2010)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 18.05.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 22.06.2015)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 22.06.2015)
MUDr. Martin Kováč
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 24.02.2015)
MUDr. Martin Kováč
Ostravská 14
Košice 040 11
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 31.01.2015
  (od: 25.02.2015 do: 24.02.2015)
Mgr. Ján Kovarčík
Platanová alej 2437/3
Komárno
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 26.02.2004
  (od: 26.05.2003 do: 16.03.2004)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 12.05.2006)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 16.01.2006 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 15.02.2007)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
RNDr. Peter Kršjak
Pohraničníkov 6
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 02.11.2010)
RNDr. Peter Kršjak
Pohraničníkov 6
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing. Rudolf Kvetán - člen dozornej rady
Hattalova 21
Bratislava
Vznik funkcie: 26.02.2004
  (od: 17.03.2004 do: 24.01.2006)
Ing. Rudolf Kvetán - člen dozornej rady
Hattalova 21
Bratislava
Vznik funkcie: 26.02.2004 Skončenie funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 24.01.2006)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 22.06.2015)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 22.06.2015)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 18.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 06.07.2020)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
Vznik funkcie: 18.06.2015 Skončenie funkcie: 17.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Ján Manduľák
Námestie Slobody 1237/156
Vranov nad Topľou
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 05.06.2012)
Ing. Ján Manduľák
Námestie Slobody 1237/156
Vranov nad Topľou
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 12.05.2006)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 15.02.2007)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 03.05.2019
  (od: 08.05.2019 do: 17.10.2020)
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
Vznik funkcie: 03.05.2019 Skončenie funkcie: 10.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 17.10.2020)
Ing. Zoltán Néveri
Vajanského 6
Levice 934 01
Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
Jaroslav Ninčák
Ďumbierska 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 02.11.2010)
Jaroslav Ninčák
Ďumbierska 17
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Peter Paulen
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 02.11.2010)
Peter Paulen
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing. Jozef Polačko
340
Budkovce 072 15
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 23.09.2013)
Ing. Jozef Polačko
340
Budkovce 072 15
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 07.09.2013
  (od: 24.09.2013 do: 23.09.2013)
Doc.Ing. Nikolaj Ponevský , CSc. - člen dozornej rady
Mliečna 34
Košice
Vznik funkcie: 26.02.2004
  (od: 17.03.2004 do: 24.01.2006)
Doc.Ing. Nikolaj Ponevský , CSc. - člen dozornej rady
Mliečna 34
Košice
Vznik funkcie: 26.02.2004 Skončenie funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 24.01.2006)
Mgr. Peter Rakovský , PhD.
Sládkovičova 36
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 11.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 10.11.2021)
Mgr. Peter Rakovský , PhD.
Sládkovičova 36
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 11.09.2020 Skončenie funkcie: 21.06.2021
  (od: 11.11.2021 do: 10.11.2021)
JUDr. Ján Sabol
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2009
  (od: 08.07.2009 do: 06.07.2010)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2009 Skončenie funkcie: 30.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 07.07.2007 do: 19.06.2008)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 20.06.2008 do: 19.06.2008)
Jószef Solymos
Komenského 8
Tornaľa
Vznik funkcie: 03.03.2003
  (od: 26.05.2003 do: 12.05.2006)
Jószef Solymos
Komenského 8
Tornaľa
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
József Solymos
Komenského 8
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 15.02.2007)
József Solymos
Komenského 8
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Eric Stab
K2 - Apartment 79, Albion Street 125
Leeds LS2 8ES
Veľká Británia
Vznik funkcie: 04.08.2008
  (od: 01.09.2008 do: 07.07.2009)
Eric Stab
K2 - Apartment 79, Albion Street 125
Leeds LS2 8ES
Veľká Británia
Vznik funkcie: 04.08.2008 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 07.07.2009)
Eric Stab
Strada Barbu Delavrancea 63
Bukurešť 011353
Rumunsko
Vznik funkcie: 01.07.2012
  (od: 05.07.2012 do: 08.02.2013)
Ing. Peter Staňa
Ivana Bukovčana 20
Bratislava 841 08
  (od: 27.06.2001 do: 04.07.2005)
Ing. Peter Staňa
Ivana Bukovčana 20
Bratislava 841 08
Skončenie funkcie: 17.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 04.07.2005)
Ing. Ondrej Studenec
Šancová 30
Bratislava 811 05
Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.01.2006
  (od: 25.01.2006 do: 12.05.2006)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 16.01.2006 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 15.02.2007)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 15.02.2007)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 02.11.2010)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
JUDr. Karol Šiška
Burgundská 3
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 12.05.2011
  (od: 19.05.2011 do: 05.06.2012)
JUDr. Karol Šiška
Burgundská 3
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 12.05.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 05.06.2012)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 18.05.2011)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 11.05.2011
  (od: 19.05.2011 do: 18.05.2011)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 02.11.2010)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing. Jozef Titka
Plynárenská 21
Nitra 949 01
  (od: 27.06.2001 do: 04.07.2005)
Ing. Jozef Titka
Plynárenská 21
Nitra 949 01
Skončenie funkcie: 17.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 04.07.2005)
Ing. Marta Tomčíková
Veterná 1
Holíč 908 51
Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
Ing. Vladimír Tvaroška
Gajova 11
Bratislava 811 09
Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 27.06.2001 do: 25.05.2003)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 17.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 22.06.2015)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 17.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 22.06.2015)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 18.06.2015
  (od: 23.06.2015 do: 06.07.2020)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 18.06.2015 Skončenie funkcie: 17.06.2020
  (od: 07.07.2020 do: 06.07.2020)
Ing. Richard Vadkerty
J.Kalinčiaka 18
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.05.2005
  (od: 05.07.2005 do: 06.07.2010)
Ing. Richard Vadkerty
J.Kalinčiaka 18
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 18.05.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2010
  (od: 07.07.2010 do: 06.07.2010)
JUDr. Ernest Valko , PhD.
Potočná 28
Limbach 900 16
Vznik funkcie: 28.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 17.01.2011)
JUDr. Ernest Valko , PhD.
Potočná 28
Limbach 900 16
Vznik funkcie: 28.10.2010 Skončenie funkcie: 08.11.2010
  (od: 18.01.2011 do: 17.01.2011)
Ing. Peter Vaštík
Československej armády 635/19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.09.2013
  (od: 24.09.2013 do: 24.09.2018)
Ing. Peter Vaštík
Československej armády 635/19
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.09.2013 Skončenie funkcie: 18.09.2018
  (od: 25.09.2018 do: 24.09.2018)
Ing. Ján Wallner
Obrancov mieru 374
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 09.02.2007
  (od: 16.02.2007 do: 02.11.2010)
Ing. Ján Wallner
Obrancov mieru 374
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 09.02.2007 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 03.11.2010 do: 02.11.2010)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.01.2017)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Ing. Dušan Žák
Exnárova 33
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 31.05.2012
  (od: 06.06.2012 do: 12.01.2017)
Ing. Dušan Žák
Exnárova 33
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 31.05.2012 Skončenie funkcie: 19.12.2016
  (od: 13.01.2017 do: 12.01.2017)
Norbert Lojko , MBA
Brečtanová 6A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.09.2020 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 18.05.2022 do: 17.05.2022)
Ing. Katarína Marton
Štefánikova 10A
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.11.2021 Skončenie funkcie: 19.04.2022
  (od: 18.05.2022 do: 17.05.2022)
Ing. Katarína Marton
Štefánikova 10A
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.11.2021
  (od: 11.11.2021 do: 17.05.2022)
Norbert Lojko , MBA
Brečtanová 6A
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.09.2020
  (od: 18.10.2020 do: 17.05.2022)
Jacques Deyirmendjian
102, Boulevard de Courcelles
Paríž 750 17
Francúzsko
Vznik funkcie: 11.07.2002 Skončenie funkcie: 03.03.2003
  (od: 06.09.2002 do: 25.05.2003)
Jacques Deyirmendjian
102 Boulevard de Courcelles
Paris 750 17
Francúzsko
Vznik funkcie: 03.03.2003 Skončenie funkcie: 16.06.2003
  (od: 26.05.2003 do: 29.07.2003)
Fritz Gautier
Ruhrstrasse 81/c
45219 Essen
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2003
  (od: 30.07.2003 do: 30.06.2004)
Fritz Gautier
Ruhrstrasse 81/c
45219 Essen
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 16.06.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2004
  (od: 01.07.2004 do: 30.06.2004)
Nicole Otterberg
Scheidstrasse 2
Dusseldorf 402 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2011
  (od: 22.07.2011 do: 04.07.2012)
Nicole Otterberg
Scheidstrasse 2
Dusseldorf 402 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2012
  (od: 05.07.2012 do: 04.07.2012)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2005
  (od: 05.07.2005 do: 12.05.2006)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2005 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 12.05.2006)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
Vznik funkcie: 27.04.2006
  (od: 13.05.2006 do: 30.06.2006)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
Vznik funkcie: 27.04.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Eric Stab
Türkenstrasse 25/28
Wien 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 07.07.2010 do: 21.07.2011)
Eric Stab
Türkenstrasse 25/28
Wien 1090
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 22.07.2011 do: 21.07.2011)
Eric Stab
Strada Barbu Delavrancea 63
Bukurešť 011353
Rumunsko
Vznik funkcie: 01.07.2012 Skončenie funkcie: 23.01.2013
  (od: 09.02.2013 do: 08.02.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel, v dôsledku Rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky č. 317/2001 zo dňa 11.4.2001 o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, štátny podnik, IČO 00 211 290 zrušeného bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 Zák. 92/1991 Zb. zrušeného štátneho podniku prešli na Fond Národného majetku SR ktorý ich dňa 1. júla 2001 vložil do akciovej spoločnosti, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  (od: 27.06.2001)
Notárska zápisnica č. N 357/01, Nz 357/01 zo dňa 13.12.2001.
  (od: 12.02.2002)
Notárska zápisnica N 182/02, Nz 175/02 zo dňa 4.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 12.06.2002)
Ing. Libor Briška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Miroslav Lapuník, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Randuška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Terem, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Peter Brňo, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 11. 7. 2002.
  (od: 06.09.2002)
Notárska zápisnica N 401/02, Nz 381/02 spísaná dň a 20.9.2002 notárom JUDr.Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.10.2002)
Notárska zápisnica č. N 61/2003, Nz 15531/2003 zo dňa 3.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Phillippe Boucly: 3.3.2003, Jean-Francois Carriere: 3.3.2003, Jan Nikolaus Massmann: 3.3.2003, Ulrich Schöler: 3.3.2003, Ing. Pavol Janočko: 3.3.2003, Ing. Juraj Horváth: 3.3.2003, Ing. Ján Kasper: 3.3.2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavol Hric: 3.3.2003, Ing. Jozef Kojda: 3.3.2003, Ing. Zoltán Néveri: 3.3.2003, JUDr. Ján Sabol: 3.3.2003, Ing. Ondrej Studenec: 3.3.2003, Ing. Marta Tomčíkova: 3.3.2003, Ing. Vladimír Tvaroška: 3.3.2003, Jacques Deyirmendjian: 3.3.2003.
  (od: 26.05.2003)
Dodatok k osvedčeniu zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2003 vo forme notárskej zápisnice N 61/03, Nz 15531/03 spísanej dňa 16.5.2003 notárom JUDr. Sporkovou.
  (od: 24.06.2003)
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/03 spísaná dňa 16.6.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady J. Deyirmendijana sa konči dňom 16.6.2003. Funkcia U. Schőlera ako predsedu predstavenstva sa končí dňom 30.6.2003. Funkcia P. Bouclyho ako predsedu predstavenstva vznikla dňom 1.7.2003.
  (od: 30.07.2003)
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/2003 zo dňa 16. 6. 2003 z valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov.
  (od: 17.12.2003)
Výpis z Notárskej zápisnice N 81/2004, Nz 16836/2004 zo dňa 26.2.2004.
  (od: 17.03.2004)
Notárska zápisnica N 100/2005, Nz 20676/2005, NCRls 20591/2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2005. Pánovi Philippe Bouclymu vzniká funkcia predsedu dozornej rady dňom 1.7.2005.
  (od: 05.07.2005)
Súd opravuje funkciu pánovi Philippe Bouclymu, ktorý je predsedom predstavenstva dňom 1.7.2005.
  (od: 22.07.2005)
Notárska zápisnica N 11/2006, NZ 1420/2006, NCRls 1426/2006 spísaná dňa 16.1.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.2006.
  (od: 25.01.2006)
Povolenie č. 2005P 0038 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0037 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0039 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005E 0105 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005
  (od: 22.02.2006)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 01.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006.
  (od: 22.07.2006)
Notárska zápisnica N 23/2007, 5360/2007/, NCRls 5348/2007 zo dňa 9.02.2007.
  (od: 16.02.2007)
Výpis z notárskej zápisnice N 159/2007, Nz 20879/2007, NCRls 20784/2007 napísanej dňa 29.5.2007, osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2007.
  (od: 07.07.2007)
Výpis z notárskej zápisnice N 240/2007, Nz 32463/2007 spísanej dňa 16.08.2007, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 31.08.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2007, Nz 42709/2007, NCRls 42380/2007 zo dňa 24.10.2007.
  (od: 08.11.2007)
Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 32966/2008, NCRls 32643/2008 napísaná dňa 4.8.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 01.09.2008)
Výpis z notárskej zápisnice N 73/2009, Nz 13547/2009 zo dňa 28.4.2009 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 16.05.2009)
Notárska zápisnica N 291/2009, Nz 45087/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 17.12.2009)
Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 4174/2010 zo dňa 09.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 17.02.2010)
Notárska zápisnica N98/20140, Nz 15091/2010 o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010
  (od: 07.07.2010)
Notárska zápisnica N 223/2010, Nz 31104/2010 zo dňa 2.9.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 08.09.2010)
Notárska zápisnica N 7/2011, Nz 455/2011 zo dňa 10.01.2011 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 18.01.2011)
Notárska zápisnica zo dňa 11.05.2011 pod č. N 142/2011, Nz 17116/2011, NCRls 17557/2011 - výpis.
  (od: 19.05.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011 vo forme notárskej zápisnice N 142/2011 Nz 17116/2011.
  (od: 22.07.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2011 spísaná formou notárskej zápisnice N689/2011, Nz59391/2011, NCRls60551/2011.
  (od: 13.01.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 318/2012, Nz 19215/2012, NCRls 19664/2012.
  (od: 06.06.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 220/2012, Nz 14210/2012, NCRls 14569/2012.
  (od: 05.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 970/2012, Nz 56500/2012, NCRls 57346/2012 zo dňa 14.12.2012.
  (od: 03.01.2013)
Notárska zápisnica č. N 53/2013, Nz 2320/2013 zo dňa 23.01.2013.
  (od: 09.02.2013)
Notárska zápisnica č. N 116/2013, Nz 5005/2013 zo dňa 14.02.2013.
  (od: 27.02.2013)
Na základe rozhodnutia SPP, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, Bratislava 821 09, IČO : 35 910 712 zo dňa 18.2.2013 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRIs 5409/2013 došlo s účinnosťou ku dňu 28.2.2013 ku vkladu časti podniku SPP, a.s. do základného imania spoločnosti eustream, a.s.
  (od: 15.06.2013)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 17.09.2013 - 18.09.2013.
  (od: 24.09.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.11.2013.
  (od: 23.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
  (od: 25.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2014.
  (od: 03.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 3407/2014, Nz 40567/2014, NCRls 41356/2014 zo dňa 28.10.2014.
  (od: 04.11.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1206/2015, Nz 13857/2015, NCRls 14185/2015 zo dňa 23.04.2015. Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 15. a 16.06.2015.
  (od: 23.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015.
  (od: 21.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2017.
  (od: 03.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2018.
  (od: 13.07.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  02.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)