Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  501/B

Business name: 
TERNO Group k. s.
  (from: 04/18/2014)
Registered seat: 
Ivánska cesta 12
Bratislava 821 04
  (from: 11/23/2004)
Identification number (IČO): 
35 818 913
  (from: 08/28/2001)
Date of entry: 
08/28/2001
  (from: 08/28/2001)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 08/28/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/04/2002)
sprostredkovanie v oblasti dopravy
  (from: 03/04/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 03/04/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/04/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou, údržbou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 03/04/2002)
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
  (from: 03/04/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/04/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/04/2002)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí
  (from: 03/04/2002)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 03/04/2002)
reklamná činnosť
  (from: 03/04/2002)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 03/04/2002)
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (from: 03/04/2002)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 03/04/2002)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne a občerstvenie/
  (from: 03/04/2002)
zasielateľstvo
  (from: 03/04/2002)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 03/04/2002)
predaj pohonných hmôt
  (from: 01/21/2003)
marketing
  (from: 01/21/2003)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 04/02/2005)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/02/2005)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/02/2005)
inžinierska činnosť – obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 04/02/2005)
prípravné práce pre stavbu – demolačné a zemné práce
  (from: 04/02/2005)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/04/2008)
predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1
  (from: 12/22/2012)
Partners: 
Limited partner
CONDORUM LTD
Kyriakou Matsi, Agioi Omologites 16, EAGLE STAR, 8th Floor
Nikózia 1082
Cyperská republika
  (from: 04/18/2014)
General partner
CONDORUM SK, s. r. o.
Ivanská cesta 12
Bratislava 821 04
  (from: 04/18/2014)
Amount of each limited partner's investment: 
CONDORUM LTD
Amount of investment: 49 800 EUR Paid up: 49 800 EUR
  (from: 04/18/2014)
Management body: 
General partner
  (from: 05/28/2004)
CONDORUM SK, s. r. o.
Ivanská cesta 12
Bratislava 821 04
From: 04/15/2014
  (from: 04/18/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná komplementár. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis osoba konajúca v mene komplementára.
  (from: 06/01/2007)
Capital: 
49 800 EUR Paid up: 49 800 EUR
  (from: 01/31/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.4.2001 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 27.6.2001 podľa § 56-75, 93 -104 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/28/2001)
Notárska zápisnica č. N 932/2002, Nz 865/2002 zo dňa 17.9.2002 osvedčujúca prijatie dodatku č. 3 k spoločenskej zmluve. Notárska zápisnica č. N 1064/2002 / NZ 979/2002 zo dňa 24.11.2002 osvedčujúca prijatie dodatku č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/21/2003)
Výška vkladu každého komplementára: Ahold Slowakije B.V. 1.058.500.000,- Sk Splatené: 1.058.500.000,- Sk Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.03.2003. Dodatok č. 5 zo dňa 16.04.2003 a dodatok č. 6 zo dňa 27.05.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/12/2003)
Dňom 16.09.2003 sa stal osobou oprávnenou konať v mene komplementára p. Jacobus Eugene Quirinus Maria Boelen. Notárska zápisnica č. N 20/2004, NZ 6089/2004 zo dňa 26.01.2004 osvedčujúca prijatie dodatku č. 7 k spoločenskej zmluve, odvolanie Mgr. Juraja Fusku z funkcie prokuristu ku dňu 26.01.2004 a udelenie prokúry p. Adriaanovi Frankovi Rijksenovi a p. Františkovi Csivremu.
  (from: 05/28/2004)
Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy spísané do not. zápisnice N 295/2004 Nz 78447/2004 dňa 26.10.2004 notárom JUDr. Mariánom Zbojom.
  (from: 11/23/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
  (from: 06/15/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2007 a 21.8.2007.
  (from: 08/25/2007)
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 21.04.2008.
  (from: 06/03/2008)
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 3.2.2010.
  (from: 03/25/2010)
Výška vkladu každého komplementára: Ahold Slowakije B.V. 35 135 763,12819491 eur Splatené: 35 135 763,12819491 eur
  (from: 03/25/2010)
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov konaného dňa 2.10.2009.
  (from: 03/26/2010)
Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 31.08.2010.
  (from: 09/25/2010)
Zápisnica zo dňa 03.12.2012.
  (from: 12/22/2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.10.2013.
  (from: 11/12/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.01.2013.
  (from: 01/31/2014)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 15.04.2014
  (from: 04/18/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2014
  (from: 04/18/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2014
  (from: 12/02/2014)
Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 25.04.2016.
  (from: 05/13/2016)
Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 23.09.2016.
  (from: 12/15/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Karol Kovár
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 04
From: 05/26/2018
  (from: 06/05/2018)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Karol Kovár
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 04
From: 05/26/2018
  (from: 06/05/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 25. apríla 2016 spoločnosť TERNO Group k.s. s účinnosťou od 1. mája 2016 predala časť svojho podniku (Divíziu prevádzky čerpacích staníc) spoločnosti T Fuel Co., s.r.o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50 014 609.
  (from: 05/13/2016)
Predaj časti podniku
Realizačnou zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 28. októbra 2016 spoločnosť TERNO Group k.s., predala časť svojho podniku (tri prevádzky Hypernova v Pezinku, Poprade, Prešove) s účinnosťou od 1. novembra 2016 spoločnosti TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 020 188.
  (from: 12/15/2016)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person