Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  342/R

Obchodné meno: 
PLYNOINFRA spol. s r.o. v likvidácii
  (od: 27.09.2004 do: 11.07.2005)
PLYNOINFRA spol. s r.o.
  (od: 11.04.1996 do: 26.09.2004)
MOB - Plynoinfra spol. s r.o.
  (od: 18.05.1992 do: 10.04.1996)
Sídlo: 
705
Haluzice 913 07
  (od: 27.09.2004 do: 11.07.2005)
Biskupická 50
Trenčín 911 00
  (od: 18.05.1992 do: 26.09.2004)
IČO: 
31 413 706
  (od: 18.05.1992)
Deň zápisu: 
18.05.1992
  (od: 18.05.1992)
Spoločnosť zrušená od: 
1.1.2001
  (od: 12.07.2005)
Deň výmazu: 
12.07.2005
  (od: 12.07.2005)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
Spoločnosť vymazaná na základe návrhu likvidátora so súhlasom Daňového úradu Nové Mesto nad Váhom po schválení účtovnej závierky, správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku valným zhromaždením spoločnosti.
  (od: 12.07.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 18.05.1992)
Predmet činnosti: 
Sprostredkovanie obchodu
  (od: 18.05.1992 do: 11.07.2005)
Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími zariadeniami
  (od: 18.05.1992 do: 11.07.2005)
montáž, oprava,údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
revízia elektrických zariadení
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
montáž, opravy, revízie plynových vyhradených zariadení
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
sprostredkovanie obchodu, s palivom, rudami kovom
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
sprostredkovanie obchodu, s drevom a stavebným materiálom
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
sprostredkovanie obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrobkami
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
veľkoobchod so železiarským tovarom, instalatérskym a vykurovacími zariadeniami
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
maloobchod s rybami, kôrovcami a mekkýšmi
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (od: 10.11.1992 do: 11.07.2005)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (od: 23.01.1996 do: 11.07.2005)
tvarovanie a spracovanie plochého skla
  (od: 23.01.1996 do: 11.07.2005)
výroba zámkov a kovaní
  (od: 23.01.1996 do: 11.07.2005)
výroba iného kovového tovaru (konzoly, držiaky)
  (od: 23.01.1996 do: 11.07.2005)
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
  (od: 23.01.1996 do: 11.07.2005)
výroba tovaru z plastov
  (od: 11.04.1996 do: 11.07.2005)
výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov
  (od: 11.04.1996 do: 11.07.2005)
výroba obalov z plastov
  (od: 11.04.1996 do: 11.07.2005)
Spoločníci: 
Julián BABRNÁK
24
Trenčín - Horné Orechové
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Pavol MÚDRY
Inovecká 18
Trenčín
  (od: 17.09.1993 do: 24.10.1994)
Pavol MÚDRY
Inovecká 18
Trenčín
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
  (od: 26.06.1998 do: 11.07.2005)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
  (od: 25.10.1994 do: 25.06.1998)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
  (od: 17.09.1993 do: 24.10.1994)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Jozef ONDRUŠKA
Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Pavol MÚDRY
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 Sk
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Julián BABRNÁK
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 Sk
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Jozef ONDRUŠKA
Vklad: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 80 000 Sk
  (od: 17.09.1993 do: 24.10.1994)
Pavol MÚDRY
Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk
  (od: 17.09.1993 do: 24.10.1994)
Jozef ONDRUŠKA
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 25.10.1994 do: 25.06.1998)
Jozef ONDRUŠKA
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 26.06.1998 do: 11.07.2005)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 27.09.2004 do: 11.07.2005)
konateľ
  (od: 25.10.1994 do: 26.09.2004)
konatelia
  (od: 18.05.1992 do: 24.10.1994)
Julián B a b r n á k
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Pavol M ú d r y
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Pavol Múdry
Inovecká 18
Trenčín
  (od: 17.09.1993 do: 24.10.1994)
Jozef O n d r u š k a
  (od: 18.05.1992 do: 16.09.1993)
Jozef Ondruška
150
Veľké Bierovce
  (od: 17.09.1993 do: 11.07.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia a to každý samostatne. V mene spoločnosti koná likvidátor, ktorý sa bude podpisovať za spoločnosť tak, že k zneniu jej likvidačného obchodného mena pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 27.09.2004 do: 11.07.2005)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia a to každý samostatne.
  (od: 25.10.1994 do: 26.09.2004)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia a to každý samostatne.
  (od: 18.05.1992 do: 24.10.1994)
Základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 26.06.1998 do: 11.07.2005)
100 000 Sk
  (od: 18.05.1992 do: 25.06.1998)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 27.9.2004
  (od: 09.12.2004)
 Likvidátor:
Ing. Otto Hudec
Hodžova 46
Trenčín
Vznik funkcie: 27.09.2004 Skončenie funkcie: 12.07.2005
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
Ing. Otto Hudec
Hodžova 46
Trenčín
  (od: 27.09.2004 do: 08.12.2004)
 Likvidátor:
Ing. Otto Hudec
Hodžova 46
Trenčín
Vznik funkcie: 27.09.2004
  (od: 09.12.2004 do: 29.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločenská zmluva zo dňa 13.05.1992 bola zmenená dodatkom č.1 zo dňa 14.09.1992 a dodatkom č.2 zo dňa 16.09.1994 Stary spis: S.r.o. 1962
  (od: 25.10.1994 do: 11.07.2005)
Zmena zakladateľskej listiny dňa 30.8.1995 č. N 123/95, NZ 138/95. Stary spis: S.r.o. 1962
  (od: 23.01.1996 do: 11.07.2005)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 15.2.1996 č. N 35/96, NZ 34/96. Zmena obchodného mena z MOB - PLYNOINFRA spol. s r.o. na PLYNOINFRA spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 1962
  (od: 11.04.1996 do: 11.07.2005)
Notárskou zápisnicou N 241/98, NZ 239/98 zo dňa 11.06.1998 bolo rozhodnuté o zmene zakladateľskej listiny.
  (od: 26.06.1998 do: 11.07.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021
Dátum výpisu:  17.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)