Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  342/R

Business name: 
PLYNOINFRA spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 09/27/2004 until: 07/11/2005)
PLYNOINFRA spol. s r.o.
  (from: 04/11/1996 until: 09/26/2004)
MOB - Plynoinfra spol. s r.o.
  (from: 05/18/1992 until: 04/10/1996)
Registered seat: 
705
Haluzice 913 07
  (from: 09/27/2004 until: 07/11/2005)
Biskupická 50
Trenčín 911 00
  (from: 05/18/1992 until: 09/26/2004)
Identification number (IČO): 
31 413 706
  (from: 05/18/1992)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 05/18/1992)
Person dissolved from: 
1.1.2001
  (from: 07/12/2005)
Date of deletion: 
07/12/2005
  (from: 07/12/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Spoločnosť vymazaná na základe návrhu likvidátora so súhlasom Daňového úradu Nové Mesto nad Váhom po schválení účtovnej závierky, správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku valným zhromaždením spoločnosti.
  (from: 07/12/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/18/1992)
Objects of the company: 
Sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/18/1992 until: 07/11/2005)
Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími zariadeniami
  (from: 05/18/1992 until: 07/11/2005)
montáž, oprava,údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
revízia elektrických zariadení
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
montáž, opravy, revízie plynových vyhradených zariadení
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
sprostredkovanie obchodu, s palivom, rudami kovom
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
sprostredkovanie obchodu, s drevom a stavebným materiálom
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
sprostredkovanie obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrobkami
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
veľkoobchod so železiarským tovarom, instalatérskym a vykurovacími zariadeniami
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
maloobchod s rybami, kôrovcami a mekkýšmi
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 11/10/1992 until: 07/11/2005)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (from: 01/23/1996 until: 07/11/2005)
tvarovanie a spracovanie plochého skla
  (from: 01/23/1996 until: 07/11/2005)
výroba zámkov a kovaní
  (from: 01/23/1996 until: 07/11/2005)
výroba iného kovového tovaru (konzoly, držiaky)
  (from: 01/23/1996 until: 07/11/2005)
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 01/23/1996 until: 07/11/2005)
výroba tovaru z plastov
  (from: 04/11/1996 until: 07/11/2005)
výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov
  (from: 04/11/1996 until: 07/11/2005)
výroba obalov z plastov
  (from: 04/11/1996 until: 07/11/2005)
Partners: 
Julián BABRNÁK
24
Trenčín - Horné Orechové
Slovak Republic
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Pavol MÚDRY
Inovecká 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/17/1993 until: 10/24/1994)
Pavol MÚDRY
Inovecká 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
Slovak Republic
  (from: 06/26/1998 until: 07/11/2005)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
Slovak Republic
  (from: 10/25/1994 until: 06/25/1998)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
Slovak Republic
  (from: 09/17/1993 until: 10/24/1994)
Jozef ONDRUŠKA
150
Veľké Bierovce
Slovak Republic
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Contribution of each member: 
Jozef ONDRUŠKA
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Pavol MÚDRY
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Julián BABRNÁK
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Jozef ONDRUŠKA
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/17/1993 until: 10/24/1994)
Pavol MÚDRY
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/17/1993 until: 10/24/1994)
Jozef ONDRUŠKA
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/25/1994 until: 06/25/1998)
Jozef ONDRUŠKA
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/26/1998 until: 07/11/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/27/2004 until: 07/11/2005)
Individual managing director
  (from: 10/25/1994 until: 09/26/2004)
konatelia
  (from: 05/18/1992 until: 10/24/1994)
Julián B a b r n á k
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Pavol M ú d r y
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Pavol Múdry
Inovecká 18
Trenčín
  (from: 09/17/1993 until: 10/24/1994)
Jozef O n d r u š k a
  (from: 05/18/1992 until: 09/16/1993)
Jozef Ondruška
150
Veľké Bierovce
  (from: 09/17/1993 until: 07/11/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia a to každý samostatne. V mene spoločnosti koná likvidátor, ktorý sa bude podpisovať za spoločnosť tak, že k zneniu jej likvidačného obchodného mena pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/27/2004 until: 07/11/2005)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia a to každý samostatne.
  (from: 10/25/1994 until: 09/26/2004)
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú konatelia a to každý samostatne.
  (from: 05/18/1992 until: 10/24/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/26/1998 until: 07/11/2005)
100 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 06/25/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/27/2004
  (from: 12/09/2004)
 Liquidators:
Ing. Otto Hudec
Hodžova 46
Trenčín
From: 09/27/2004 Until: 07/12/2005
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Otto Hudec
Hodžova 46
Trenčín
  (from: 09/27/2004 until: 12/08/2004)
 Liquidators:
Ing. Otto Hudec
Hodžova 46
Trenčín
From: 09/27/2004
  (from: 12/09/2004 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 13.05.1992 bola zmenená dodatkom č.1 zo dňa 14.09.1992 a dodatkom č.2 zo dňa 16.09.1994 Stary spis: S.r.o. 1962
  (from: 10/25/1994 until: 07/11/2005)
Zmena zakladateľskej listiny dňa 30.8.1995 č. N 123/95, NZ 138/95. Stary spis: S.r.o. 1962
  (from: 01/23/1996 until: 07/11/2005)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 15.2.1996 č. N 35/96, NZ 34/96. Zmena obchodného mena z MOB - PLYNOINFRA spol. s r.o. na PLYNOINFRA spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 1962
  (from: 04/11/1996 until: 07/11/2005)
Notárskou zápisnicou N 241/98, NZ 239/98 zo dňa 11.06.1998 bolo rozhodnuté o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 06/26/1998 until: 07/11/2005)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person