Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10858/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Adifex, a. s.
  (from: 04/23/2015)
Registered seat: 
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 10/06/2018)
Družstevná 26/2
Bziny 026 01
  (from: 04/23/2015 until: 10/05/2018)
Identification number (IČO): 
46 715 894
  (from: 04/23/2015)
Date of entry: 
06/12/2012
  (from: 04/23/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/2015)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/23/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/23/2015)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/23/2015)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/23/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/23/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/23/2015)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/23/2015)
Projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
  (from: 04/23/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/19/2016)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/19/2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/19/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/19/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/19/2016)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, poskytovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/19/2016)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 04/26/2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/15/2016)
výkon odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to: - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, - zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie
  (from: 12/13/2016)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 12/13/2016)
energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (from: 12/13/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/09/2017)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/09/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/09/2017)
prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1
  (from: 08/02/2018)
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Trieda objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
  (from: 04/23/2015 until: 04/25/2016)
Projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
  (from: 04/23/2015 until: 05/22/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/2015)
Ing. Martin Laurinčík - Chairman of the Board of Directors
Družstevná 26/2
Bziny 026 01
From: 04/23/2015
  (from: 04/23/2015)
Acting in the name of the company: 
V prípade ak má predstavenstvo jedného člena koná v mene akciovej spoločnosti člen predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo viac členov, konajú v mene akciovej spoločnosti a podpisujú vždy všetci členovia predstavenstva akciovej spoločnosti spoločne.
  (from: 04/23/2015)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 04/23/2015)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 04/23/2015)
Supervisory board: 
Dominika Laurinčíková
Družstevná 26/2
Bziny 026 01
From: 04/23/2015
  (from: 04/23/2015)
Božena Záňová
758
Terchová 013 06
From: 04/23/2015
  (from: 04/23/2015)
Alena Laurinčíková
Družstevná 26/2
Bziny 026 01
From: 04/23/2015
  (from: 04/23/2015)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person