Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  759/V

Business name: 
MAGNUS, s.r.o. v likvidácii
  (from: 07/16/2010 until: 11/23/2021)
MAGNUS, s.r.o.
  (from: 10/07/1996 until: 07/15/2010)
MAGNUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 11/15/1991 until: 10/06/1996)
Registered seat: 
Krivá 18
Košice 040 01
  (from: 10/23/1998 until: 11/23/2021)
Krivá 18
Košice 040 01
  (from: 10/07/1996 until: 10/22/1998)
Moldavská 8
Košice
  (from: 11/15/1991 until: 10/06/1996)
Identification number (IČO): 
17 084 237
  (from: 11/15/1991)
Date of entry: 
11/15/1991
  (from: 11/15/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/1991)
Objects of the company: 
Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja :
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
výpočtovej techniky a jej programového vybavenia, kancelárskej techniky a kancelárskych zariadení
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
strojov, strojných zariadení a mechanizmov, osobných a nákladných automobilov, hromadných dopravných prostriedkov, súčiastok z náhradných dielov
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
poľnohospodárskych produktov a potravín, alkoholu a tabakových výrobkov
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
knižných publikácií, periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
živých zvierat, veterinárnych a biologických preparátov
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
ihličnatých a listnatých drevín, spracovaného dreva a výrobkov z dreva, vrátane nábytku
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
výrobkov chemického priemyslu
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
stavebných materiálov.
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Stavebná činnosť a montážne práce.
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Vydavateľská a edičná činnosť.
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - spotrebný a priemyselný tovar, kancelárska technika, kancelárske zariadenia, stroje a strojové zariadenia, mechanizmy
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - výpočtová technika a jej programové vybavenie
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - osobné a nákladné automobily, hromadné dopravné prostriedky
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - súčiastky a náhradné diely pre motorové vozidlá
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, veterinárne a biologické preparáty, ihličnaté a listnaté dreviny
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - potraviny, alkohol a tabakové výrobky
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - knižné publikácie, periodická a neperiodická tlač
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - spracované drevo, výrobky z dreva, výrobky stavebného priemyslu a stavebných materiálov, nábytok
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
vydavateľská a edičná činnosť
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - výrobky chemického priemyslu mimo jedov a žieravín
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
budovanie inžinierskych stavieb
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
budovanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
autoopravárenská činnosť, autoumývarka
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - osobné autá
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - náhradné diely pre motorové vozidlá
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť - petrochemické výrobky
  (from: 03/01/1993 until: 11/23/2021)
montáž autosplyňovačov
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
veľkoobchod a maloobchod s ropnými produktami, plynnými, tuhými a kvapalnými palivami, kovovými rudami, komponentami pre hutnícku výrobu, petrochemickými výrobkami
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu a dreva
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
zámočníctvo
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
tvarovanie a ťahanie za studena
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Vladimír Latta
Tr. SNP 78
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/07/1996 until: 10/22/1998)
Ing. Milan Vereb
Michalovská 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Ing. Gabriela Verebová
Michalovská 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/07/1996 until: 10/22/1998)
Ing. Gabriela Verebová
Michalovská 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/06/1996)
Ing. Gabriela Verebová
Michalovská 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Ing. Gabriela Verebová
Michalovská 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/23/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Vladimír Latta
Tr. SNP 78
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/23/1998 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Vereb
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Ing. Gabriela Verebová
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Ing. Gabriela Verebová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/06/1996)
Ing. Gabriela Verebová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/07/1996 until: 10/22/1998)
Ing. Vladimír Latta
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/07/1996 until: 10/22/1998)
Ing. Gabriela Verebová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/23/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Vladimír Latta
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/23/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 05/01/1993 until: 10/06/1996)
Individual managing director
  (from: 03/01/1993 until: 04/30/1993)
konatelia
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Jaroslav Štefík - vedúci odštepného závodu
Pajorova 8
Košice
  (from: 05/01/1993 until: 10/06/1996)
Ing. Gabriela Verebová
Michalovská 27
Košice
  (from: 03/01/1993 until: 10/06/1996)
Ing. Gabriela Verebová
Michalovská 27
Košice 040 11
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Vladimír Latta - vedúci odštepného závodu
Tr. SNP 78
Košice 040 11
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
Spoločnosť s ručením obmedzeným zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám. Vedúci odštepného závodu je splnomocnený za spoločnosť robiť všetky právne úkony, týkajúce sa odštepného závodu.
  (from: 05/01/1993 until: 10/06/1996)
Spoločnosť s ručením obmedzeným zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám.
  (from: 03/01/1993 until: 04/30/1993)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisujú všetci spoločníci samostatne.
  (from: 11/15/1991 until: 02/28/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
MAGNUS, spol. s r.o., odštepný závod
  (from: 05/01/1993 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Popradská č. 88
Košice
  (from: 05/01/1993 until: 11/23/2021)
 
 
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/23/1998 until: 11/23/2021)
100 000 Sk
  (from: 11/15/1991 until: 10/22/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/09/1999
  (from: 11/15/1991)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloslav Pinčák
Kováčska 42
Košice
  (from: 12/23/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/22/2009
  (from: 01/13/2011)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Latta
Tr. SNP 78
Košice 040 11
From: 08/22/2009
  (from: 07/16/2010 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Latta
Tr. SNP 78
Košice 040 11
From: 08/22/2009
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 07/16/2010 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 30.10.1991 na základe zák.č.109/64 Zb. v znení novelý č.103/90 Zb.
  (from: 11/15/1991 until: 11/23/2021)
Zmeny v zápise boli urobené na základe notárskej zápisnice N 52/93, Nz 51/93 zo dňa 25.3.1993 v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/01/1993 until: 11/23/2021)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 238/96, Nz 237/96 zo dňa 21.8.1996 a číslo N 277/96, Nz 276/96 zo dňa 30.9.1996.
  (from: 10/07/1996 until: 11/23/2021)
Spoločenská zmluva zo dňa 13.7.1998 upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/23/1998 until: 11/23/2021)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K 235/99-8 zo dňa 9.12.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: MAGNUS, s.r.o., Krivá 18, Košice, IČO: 17 084 237 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Miloslav Pinčák, komerčný právnik, so sídlom v Košiciach, Kováčska 42.
  (from: 12/23/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  12/08/2022
Date of extract :  12/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person