Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  779/V

Business name: 
Dom kníh Püski spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 12/10/2014 until: 01/08/2016)
Dom kníh Püski spol. s r.o.
  (from: 07/22/2003 until: 12/09/2014)
Dom kníh Püski, spoločnosť s.r.o.
  (from: 11/12/1991 until: 07/21/2003)
Registered seat: 
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 10/18/2008 until: 01/08/2016)
Hlavná č. 24
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 02/18/2006 until: 10/17/2008)
Hlavná č. 24
Moldava nad Bodvou
  (from: 11/12/1991 until: 02/17/2006)
Identification number (IČO): 
00 618 594
  (from: 11/12/1991)
Date of entry: 
11/12/1991
  (from: 11/12/1991)
Person dissolved from: 
2.12.2014
  (from: 01/09/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/09/2016)
Date of deletion: 
01/09/2016
  (from: 01/09/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/09/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/1991)
Objects of the company: 
predaj, nákup, sprostredkovanie predaja a nákupu kníh, periodickej a beperiodickej tlače, hudobnín, umeleckých a ľudovo-umeleckých diel
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
vzdelávacie, informačné a propagačné služby
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
zahranično-obchodná činnosť s tovarom v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
obchodná činnosť: kníh, periodickej a neperiodickej tlače, hudobnín, umeleckých a ľudovoumeleckých diel
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
vzdelávacie, informačné a propagačné služby
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
obchodná činnosť: písacie a kancelárske potreby, pohľadnice
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
Partners: 
Püski Kiadó Kft
Logodi ut. 16
Budapest
Republic of Hungary
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
Püski Kiadó Kft
Logodi ut. 16
Budapest
Republic of Hungary
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Püski Kiadó Kft
Logodi ut. 16
Budapest
Republic of Hungary
  (from: 02/03/1999 until: 10/03/2006)
František Demeter
ul. SNP 24
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 02/03/1999 until: 10/03/2006)
František Demeter
ul. SNP 24
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
František Demeter
ul. SNP 24
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Šarlota Képešová
Námestie Mieru 13
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 02/03/1999 until: 10/03/2006)
Šarlota Képešová
Námestie Mieru 13
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
Šarlota Képešová
ul.SNP 24
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
László Vitéz
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou 045 01
Slovak Republic
  (from: 10/04/2006 until: 01/08/2016)
Erika Vitézová
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 02/03/1999 until: 01/08/2016)
Erika Vitézová
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
Erika Vitézová
Fábryho ul.19
Moldava nad Bodvou
Slovak Republic
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Contribution of each member: 
Erika Vitézová
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Šarlota Képešová
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
František Demeter
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Püski Kiadó Kft
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Erika Vitézová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
Šarlota Képešová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
František Demeter
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
Püski Kiadó Kft
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/21/1994 until: 02/02/1999)
Erika Vitézová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 11/05/2013)
Šarlota Képešová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 10/03/2006)
František Demeter
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 10/03/2006)
Püski Kiadó Kft
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 10/03/2006)
László Vitéz
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 10/04/2006 until: 11/05/2013)
Erika Vitézová
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 11/06/2013 until: 01/08/2016)
László Vitéz
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 11/06/2013 until: 01/08/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
František Demeter
ul. SNP 24
Moldava nad Bodvou
  (from: 03/21/1994 until: 11/12/1996)
František Demeter - obchodný vedúci
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Erika Vitézová
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou
  (from: 11/13/1996 until: 07/21/2003)
Erika Vitézová
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou
From: 06/03/1996
  (from: 07/22/2003 until: 02/17/2006)
Erika Vitézová
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou
From: 06/03/1996
  (from: 02/18/2006 until: 01/08/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje František Demeter obchodný vedúci a to tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/12/1991 until: 03/20/1994)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/06/2013 until: 01/08/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/22/2003 until: 11/05/2013)
200 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 07/21/2003)
100 000 Sk
  (from: 11/12/1991 until: 02/02/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/02/2014
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.12.2014
  (from: 12/10/2014)
 Liquidators:
Erika Vitéz
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 12/02/2014 Until: 01/09/2016
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Erika Vitézová
Fábryho 19
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 12/02/2014
  (from: 12/10/2014 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne a podpisuje sa tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 12/10/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.9.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č.103/90 Zb. ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa zák.č.173/88 Zb.v znení zák.č.112/90 Zb.
  (from: 11/12/1991 until: 01/08/2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.10.1993 v súlade s § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/21/1994 until: 01/08/2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.1999 podľa z. č. 11/98 Z.z. Zahraničný kapitál: 25 % Maďarsko
  (from: 02/03/1999 until: 01/08/2016)
Date of updating data in databases:  12/02/2022
Date of extract :  12/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person