Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  786/V

Business name: 
ECO-GLOBAL spol. s r.o.
  (from: 01/19/2007)
Registered seat: 
Košická 3
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 10/09/1998)
Identification number (IČO): 
17 083 923
  (from: 10/23/1991)
Date of entry: 
10/23/1991
  (from: 10/23/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť - nákup a predaj polygrafických strojov a zariadení
  (from: 08/10/1993)
nákup a predaj nákladných a osobných áut
  (from: 08/10/1993)
nákup a predaj hutného a stavebného materiálu
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť so spotrebným tovarom, drobným tovarom, kozmetikou
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť so športovými potrebami, odevami, textilom, obuvou
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť s koženou galantériou, železiarskym tovarom
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť s domácimi potrebami, optickými prístrojmi
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť s hudobnými nástrojmi, spotrebnou elektronikou
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť so sklom, výrobkami zo skla, bižutériou, papierom
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť s autodoplnkami, poľnohospodárskymi výrobkami
  (from: 08/10/1993)
obchodná činnosť s ovocím a zeleninou, poľnohospodárskymi potrebami
  (from: 08/10/1993)
komerčno-poradenská služba
  (from: 08/10/1993)
leasingová činnosť v rozsahu predmetu činnosti
  (from: 08/10/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/10/1993)
spracovanie dreva
  (from: 12/16/1993)
obchodná činnosť s výrobkami strojárenského priemyslu
  (from: 08/12/1994)
výroba a predaj papierových a kartónových obalov
  (from: 09/12/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 01/19/2007)
poradenstvo v oblasti ekológie v rozsahu voľných živností
  (from: 01/19/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 01/19/2007)
výroba alternatívnych palív
  (from: 01/19/2007)
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 01/19/2007)
povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi
  (from: 01/19/2007)
poradenská činnosť pri zabezpečovaní realizácie výrobných a spracovateľských liniek
  (from: 01/19/2007)
organizovanie kongresov a výstav
  (from: 01/19/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 12/31/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/13/2010)
výroba koksu a rafinovaných produktov
  (from: 12/29/2012)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 12/29/2012)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 12/29/2012)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/29/2012)
Partners: 
Ing. Vojtech Bodnár
Budulov 150
Moldava nad Bodvou 045 01
Slovak Republic
  (from: 09/17/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Vojtech Bodnár
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/17/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/24/2017)
Ing. Vojtech Bodnár
150
Budulov
From: 05/06/1996
  (from: 10/20/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu a sídlu spoločnosti pripojí vždy svoj podpis konateľ.
  (from: 01/19/2007)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/17/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmezdeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.10.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/ 90 Zb.
  (from: 10/23/1991)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe ust. § 764 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb. podľa dodatku č. l k spoločenskej zmluve uzavretého dňa 9.8.1993.
  (from: 08/10/1993)
Rozhodnutie o zmene živnostenského listu zo dňa 24.11.1993 č.j. Žo 3305/1993 Lo. Dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/16/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 1.3.1994.
  (from: 08/12/1994)
Dodatky k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1994.
  (from: 06/19/1995)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.6.1996.
  (from: 09/12/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26.6.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/09/1998)
Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998.
  (from: 02/26/1999)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1999.
  (from: 10/01/1999)
Zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20. 12. 2002.
  (from: 03/24/2003)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person