Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1901/L

Business name: 
TMV, s.r.o.
  (from: 05/09/1994 until: 05/30/2002)
Registered seat: 
Horná 25
Žilina 010 03
  (from: 05/09/1994 until: 05/30/2002)
Identification number (IČO): 
31 606 385
  (from: 05/09/1994)
Date of entry: 
05/09/1994
  (from: 05/09/1994)
Person dissolved from: 
31. 5. 2002
  (from: 05/31/2002)
Date of deletion: 
05/31/2002
  (from: 05/31/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 05/31/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/09/1994)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/09/1994 until: 05/30/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/09/1994 until: 05/30/2002)
finančný leasing
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
Partners: 
Ing. Jozef Galdun
Legionárska 23
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Ľubomír Kríž
Ovocinárska 7
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Tomáš Kucko
Dubova 7
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Ľuboš Valach
Horná 25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/08/1996 until: 05/30/2002)
Ing. Ľuboš Valach
Horná 25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/09/1994 until: 10/07/1996)
Ing. Katarína Valachová
Horná 25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Katarína Valachová
Horná 25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/08/1996 until: 12/09/1998)
Ing. Katarína Valachová
Horná 25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/09/1994 until: 10/07/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Ľuboš Valach
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/09/1994 until: 10/07/1996)
Ing. Katarína Valachová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/09/1994 until: 10/07/1996)
Ing. Ľuboš Valach
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/08/1996 until: 05/30/2002)
Ing. Katarína Valachová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/08/1996 until: 12/09/1998)
Ing. Katarína Valachová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Jozef Galdun
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Ľubomír Kríž
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Tomáš Kucko
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Individual managing director
  (from: 05/09/1994 until: 12/09/1998)
Ing. Jozef Galdun
Legionárska 23
Žilina
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Ľubomír Kríž
Ovocinárska 7
Žilina
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Tomáš Kucko
Dubova 7
Žilina
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Ing. Ľuboš Valach
Horná 25
Žilina
  (from: 05/09/1994 until: 10/07/1996)
Ing. Ľuboš Valach
Horná 25
Žilina
  (from: 10/08/1996 until: 05/30/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, a to každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/09/1994 until: 12/09/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
100 000 Sk
  (from: 05/09/1994 until: 12/09/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia TMV, s.r.o., Horná 25, 010 01 Žilina došlo k zrušeniu spoločnosti TMV, s.r.o., Horná 25, 010 01 Žilina, IČO 31 606 385, bez likvidácie, a jej zlúčeniu so spoločnosťou VITAL, a.s., Dolné Rudiny 1, Žilina, ktorá na valnom zhromaždení dňa 23. 5. 2001 uvedené zlúčenie schválila. Práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti preberá spoločnosť VITAL, a.s., Dolné Rudiny 1, Žilina, IČO 36 381 250. Súd zrušenú spoločnosť TMV, s.r.o., Horná 25, Žilina, IČO 31 606 385 z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 31. 5. 2002 vamazáva.
  (from: 05/31/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.4.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5317
  (from: 05/09/1994 until: 05/30/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.7.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 12/10/1998 until: 05/30/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 10.8.1999 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/04/2000 until: 05/30/2002)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person